‘In het geval van cannabis is het besef dat het anders kan eindelijk doorgedrongen. Nederland begint te kijken naar een oplossing die in verschillende staten in de VS, in Uruguay en Canada al is omarmd: het legaal reguleren van de markt om de criminaliteit terug te dringen en gezondheidsrisico’s te verminderen. Daaraan voorafgaand hebben we dezelfde ontwikkeling gezien die we nu zien rond synthetische drugs: alarmbellen over infiltratie van de cannabismarkt door zware criminelen die het klimaat rijp moest maken voor hogere budgetten, speciale taskforces en ruimere strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden. Allemaal gebakken lucht, bedacht tijdens strategische bijeenkomsten over hoe de publieke opinie en de politieke besluitvorming te beïnvloeden en, zo nodig, het door het ministerie laten manipuleren van onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).’ – Trouw, 13 september 2018

Tom Blickman

Drugsonderzoeker bij Transnational Institute