“Ook niet nieuw zijn de aangedragen oplossingen. De gemene deler is: hard, harder, hardst tegen criminaliteit. Tops en Tromp bepleiten zwaardere straffen en strengere maatregelen tegen de handel en productie van drugs. De privacywetgeving moet op de helling. En er is -zoals altijd- meer geld nodig. De maar liefst honderd miljoen uit de knip van Grapperhaus in het zogeheten ondermijnings-fonds, om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, is een fooi.
Het pleidooi voor meer repressie gaat gepaard met een sterk militaire retoriek. We leven in vredestijd, maar intussen hebben Grapperhaus en de burgemeester-sheriffs van Nederland de oorlog verklaard aan drugscriminaliteit. Het bontst maakte de politiebond NPB het met het voorstel om een “Nederlandse FBI” op te richten. Dat we al ruim vijf jaar een Nationale Politie hebben, was hem blijkbaar ontgaan.” – NRC/Handelsblad, 5 september 2019.

Marc Schuilenburg

Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de VU