“De ellende komt wat mij betreft geheel op rekening van de zogeheten ‘war on drugs’ en zijn apologeten. Het verbod op productie van en handel in andere roesmiddelen dan alcohol en tabak is in de loop van de twintigste eeuw ontaard in een wereldwijde kruistocht van overheden, justitie en politie, die bestrijden wat illegaal is. Deze strijd heeft enorme schade veroorzaakt, tot buitensporige kosten geleid, en gezondheidsproblemen alleen erger gemaakt. De drugsdrooglegging heeft zich intussen diep ingevreten in de maatschappij en haar instituties. Hele beroepsgroepen leven ervan, de advocatuur incluis.” – NRC/Handelsblad, 24 september 2019

Harry Bego

Psycholoog en eigenaar van een softwarebedrijf