‘Dit wetsvoorstel is puur bedoeld voor experimenten binnen Nederland. We dienen ons er van bewust te zijn dat daar ook in het buitenland ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn. In ons land is inmiddels een groot cluster van agrotechnologische ondernemingen en kennisinstituten ontstaan vanwege veranderingen in beleid in andere landen (Canada, VS, Uruguay, Denemarken). Er ontwikkelt zich een robuuste, professionele legale, economische infrastructuur die de potentie heeft om op een kwalitatief verantwoorde en gecontroleerde manier producten te telen en te distribueren.’

Brief Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

aan minister van justitie en veiligheid Ferdinand Grapperhaus, 29 maart 2018