‘De kwestie-WODC is veel wezenlijker dan de eerder door Haan boven water gebrachte bonnetjesaffaire. De overheid die lak heeft aan aan de waarheid ondergraaft de democratie en het vertrouwen in de instituties. En dat vertrouwen is toch al aan slijt onderhevig. Straks gaan tien gemeenten experimenteren met softdrugsregulering, onder juridisch toezicht van het WODC. Als de bezem er daar niet drastisch doorheen gaat en de onafhankelijkheid wordt gegarandeerd, staat de conclusie al bij voorbaat vast.’

Bert Wagendorp

De Volkskrant, 9 december 2017