mr JLAM Roozen

‘Meester Roozen’ studeerde rechten in Leiden en maakte daarna furore als politiek journalist, hoofdredacteur, lobbyist en politiek adviseur. Hij kent Den Haag als zijn broekzak. Zijn jeugdvriend Henk Poncin, erevoorzitter van het VOC, vroeg meester Roozen jaren geleden om de VOC lobbywerkgroep te komen versterken. Zijn inbreng, adviezen en inzichten zijn voor het VOC van onschatbare waarde.