De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is ervan overtuigd dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is, die geen problemen heeft opgelost maar die juist heeft versterkt of zelfs gecreëerd.

Cannabis is een natuurlijk roesmiddel en een heilzaam medicijn dat wereldwijd door miljoenen mensen met plezier wordt gebruikt, zonder noemenswaardige schade voor henzelf of anderen.

Niet de plant is het probleem, maar het verbod

Recente ontwikkelingen in o.a. Canada, de Verenigde Staten, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Zuid Afrika, Mexico, Jamaica, Colombia, Uruguay, Thailand, de Filippijnen en Spanje tonen aan dat steeds meer landen inzien dat legalisering van cannabis beter werkt dan criminalisering en repressie.

Cannabis hoort niet in de strafwet thuis, net zo min als alcohol of tabak.

Opheffing van het cannabisverbod maakt de weg vrij voor meer transparantie, kwaliteitscontrole, veilige en verantwoorde teelt en het heffen van accijnzen.

Het VOC beschouwt de toegenomen repressie rond cannabis in Nederland als een achterhoedegevecht. De vele repressieve maatregelen van de afgelopen jaren hebben louter negatieve effecten gehad: verharding en toename van geweld op de cannabismarkt, vervuiling van het product, toename van straat- en huisdealers en verspilling van belastinggeld en capaciteit bij politie en justitie.

Het VOC bepleit sinds 2009 een rechtvaardig en effectief cannabisbeleid, dat niet op vooroordelen maar op feiten is gebaseerd

Daarbij hoort een wettelijke regeling voor thuisteelt en de erkenning van de sociale functie van de coffeeshop, als tweede uitgaanscircuit van ons land en voorbeeld voor het buitenland van decriminalisering en regulering in de praktijk.

De koers van de kabinetten Rutte staat haaks op de doelstellingen die sinds 1976 centraal staan in ons drugsbeleid: bevordering van de volksgezondheid, decriminalisering van de consument en scheiding van de markt voor cannabis van die voor hard drugs.

Hennep in Oudemans: 'De flora van Nederland' (1859)
Hennep in Oudemans: ‘De flora van Nederland’ (1859)

Terwijl het ene na het andere land kiest voor legalisering, blijft Nederland een contraproductieve repressieve koers varen

De positieve resultaten van ons cannabisbeleid op het gebied van volksgezondheid, scheiding der markten en openbare orde staan onder druk. Ondertussen profiteren landen als Canada, de VS en Denemarken volop van Nederlandse know how en ervaring en vergroten hun voorsprong in de snel groeiende legale cannabiseconomie.

Het VOC blijft zich inzetten voor een inclusieve regulering van cannabis in Nederland

Concreet betekent dit:

  • Volwassenen hebben recht op bezit van cannabis voor persoonlijke consumptie. Nu wordt bezit van maximaal 5 gram gedoogd, wat betekent dat de politie elke hoeveelheid op elk moment af kan pakken.
  • Thuisteelt door volwassenen voor persoonlijke consumptie is wettelijk toegestaan
  • Cannabis Social Clubs zijn wettelijk toegestaan
  • Mensen die een strafblad hebben met alleen cannabis gerelateerde overtredingen kunnen werken in de legale cannabisindustrie en vergunningen krijgen
  • Voor professionele teelt dienen de principes van de vrije markt te gelden, maar er worden maatregelen genomen om te garanderen dat zowel grote als kleine telers kunnen gedijen
  • De diversiteit en variëteit van het aanbod dienen te worden gewaarborgd
  • Aan het terugdringen van het aantal coffeeshops moet een einde komen, gezien hun aantoonbare maatschappelijke belang
  • Volledige legalisering van cannabis is het einddoel van het beleid

Wil je meehelpen met het VOC? Klik hier…