Roesmiddel

  • SHARE:
  • Facebook
  • Digg
  • Tweet this
  • Google

[reactie op artikel ‘Wiet is alle onschuld kwijt‘, de Volkskrant 1 februari 2010]

Alle erge dingen lezend die politiecommissaris Max Daniel in het interview opsomt (Voorpagina, 1 februari), dacht ik: ‘Ja, dat krijg je ervan, wanneer je zonder goede redenen een populair roesmiddel verbiedt.’ In het interview komt de criminogene werking van het drugsverbod niet ter sprake, terwijl deze verklaring toch wel voor de hand ligt. Of moeten we de strekking van het interview heel anders opvatten? Zoals alcohol in jaren dertig -in de tijd van de drooglegging, Al Capone en Elliot Ness- ‘haar onschuld’ heeft verloren, is cannabis nu ook zover om geaccepteerd te worden als volwaardig roesmiddel. Misschien zal commissaris Daniel, als hem gevraagd wordt wat hij gaat doen als de legaliseringswet is ingevoerd, in de geest van Elliot Ness zeggen: ‘eerst een jointje opsteken’.

Freek Polak, Amsterdam
psychiater

(gepubliceerd in de Volkskrant, 3 februari 2010)

Terug naar VOC in de pers

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.