Persfoto’s

  • SHARE:
  • Facebook
  • Digg
  • Tweet this
  • Google

Persfoto’s zijn gratis te gebruiken voor artikelen over de stichting VOC

Logo’s:

Logo Cannabis Bevrijdingsdag

Logo Cannabis Bevrijdingsdag

Logo Cannabis Tribunaal

Logo Cannabis Tribunaal

Logo Save Our Cannabis Culture!!

Logo Save Our Cannabis Culture!!

Persfoto’s Cannabis Bevrijdingsdag 2010: klik hier

Persfoto’s Cannabis Tribunaal 2010: klik hier

Persfoto’s Cannabis Bevrijdingsdag 2009: klik hier

Van Agt: “Ik heb u allen lief” (© Justin Bergman)

Cannabis Bevrijdingsdag 2016: het Flevopark luistert naar Van Agt, die in 1976 als minister van justitie het gedoogbeleid introduceerde (© Steef Fleur)

 

De VOC vergadert in het Cannabis College in Amsterdam, 6 mei 2010

VOC vergadering Cannabis College, Amsterdam, 6 mei 2010

Amsterdam, mei 2010

Amsterdam, mei 2010

De VOC vergadert in het Cannabis College, Amsterdam, maart 2010

VOC vergadering Cannabis College, Amsterdam, maart 2010

VOC-vergadering in Eindhoven, 5 augustus 2009. Van links naar rechts: Bart Vollenberg (Koffie & Dromen, Almere), Tom Selevsek (VVCC), Darpan van Kuik (CannaEmbassy), Daniël Vrolijk (VVCC), Freek Polak, Rowena Huijbregts (VVCC) en Joep Oomen (ENCOD).

VOC-vergadering in Eindhoven, augustus 2009.

Persfoto's zijn kostenloos te gebruiken voor artikelen over de VOC, mits
voorzien van de volgende creditline:
Foto: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.