Lobby

  • SHARE:
  • Facebook
  • Digg
  • Tweet this
  • Google
Cannabis Sativa Hollandica (© Gonzo media)

Cannabis Sativa Hollandica (© Gonzo media)

In januari 2012 is de VOC/LOC-lobbywerkgroep met de directe Haagse lobby begonnen. Daarbij zijn vrijwel direct goede contacten gelegd met Kamerleden die optreden als drugswoordvoerder namens hun fractie. Zij krijgen van ons het hele jaar door heldere en vooral objectief betrouwbare informatie per brief en mail, zoveel mogelijk in combinatie met persoonlijk contact.

De eerste publicatie van de lobbywerkgroep was het goed ontvangen VOC bidbook, dat we vanaf september 2012 hebben verspreid onder landelijke en lokale politici en een aantal media. Sindsdien verschenen nog twee bidbooks: ‘De feiten over thc en andere werkzame stoffen in cannabis‘ (april 2013) en ‘Dweilen met de kraan open – de onhoudbare paradox van de achterdeur‘ (februari 2014)

Bij de ontwikkeling van deze en andere publicaties maken we gebruik van de expertise van het VOC netwerk: consumenten, wetenschappers, ondernemers, activisten en geestverwante organisaties. De Volkskrant schreef op 18 november 2012 over het eerste VOC bidbook:

“Op 18 september ging het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) de oud-premier al voor. Het is onduidelijk in hoeverre de betogen gehoor vonden bij VVD en PvdA. Het VOC lijkt goede zaken gedaan te hebben: de wietpas is van de baan.”

Niet alleen progressieve partijen, maar ook CDA, SGP en ChristenUnie krijgen regelmatig informatie die door hen om de objectiviteit wordt gewaardeerd. Sterkste troef van de werkgroep, onze “gouden sleutel” in Den Haag, is een met het VOC bevriende lobbyist die zijn 33 jaar ervaring en zijn grote netwerk met volle overtuiging inzet voor de groene zaak.

Ook op lokaal niveau is de lobbywerkgroep actief, met informatievoorziening naar gemeenteraden en bestuurders in coffeeshopgemeenten. De lobby wordt op internet gevoerd via de VOC website en Twitter: twitter/vocnederland

© P. van de Haar / Footootjes.nl

© P. van de Haar / Footootjes.nl

Centrale boodschap: de repressieve maatregelen aan de voordeur van de coffeeshop moeten van tafel en het kabinet moet werk maken van een definitieve regulering van de teelt van cannabis voor eigen gebruik en voor de aanvoer van coffeeshops.

De VOC/LOC lobbywerkgroep bestaat uit:

Derrick Bergman
(secretaris en woordvoerder VOC)
Myranda Bruin
(Vereniging Rotterdamse Coffeeshop Ondernemers, Platform Cannabisondernemingen Nederland)
Marc Josemans
(Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht, Landelijk Overleg Coffeeshopbonden)
Freek Polak
(psychiater, bestuurslid Stichting Drugsbeleid)
Henk Poncin
(voorzitter VOC, oprichter Cannabis College)
mr. J.L.A.M. Roozen
(Haags contactpersoon en adviseur)

Meer informatie staat in de brochure ‘Alles wat u altijd wilde weten over de VOC-LOC lobbywerkgroep‘ (2013): klik hier voor pdf

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.