‘Als de VVD zegt: we vinden het allemaal troep – kom op, het is een godsgeschenk. Als je weet wat cannabis kan doen voor mensen… Doe niet zo benepen.’

Frank Wieland, voormalig strafrechter, de Volkskrant 20 december 2019

“De ellende komt wat mij betreft geheel op rekening van de zogeheten ‘war on drugs’ en zijn apologeten. Het verbod op productie van en handel in andere roesmiddelen dan alcohol en tabak is in de loop van de twintigste eeuw ontaard in een wereldwijde kruistocht van overheden, justitie en politie, die bestrijden wat illegaal is. Deze strijd heeft enorme schade veroorzaakt, tot buitensporige kosten geleid, en gezondheidsproblemen alleen erger gemaakt. De drugsdrooglegging heeft zich intussen diep ingevreten in de maatschappij en haar instituties. Hele beroepsgroepen leven ervan, de advocatuur incluis.”
Harry Bego, psycholoog en eigenaar van een softwarebedrijf, NRC/Handelsblad, 24 september 2019

“Het enige gevolg, elke keer weer, van de War on drugs, in welke taal dan ook: het gevaar voor handelaren en makers neemt toe, de prijs stijgt, het gebruik wordt nauwelijks beïnvloed en uiteindelijk verdient het tuig nog meer. Worden ze nog rijker, machtiger, wordt het nog makkelijker voor hen tegenstanders en anderen uit te schakelen.”
Dolf Jansen, cabaretier, presentator, criminoloog en marathonloper, De Nieuws BV, 19 september 2019

“Het is een volksgezondheidsprobleem, dat was het. Maar het probleem wat daardoor gecreëerd is, is een monster wat veel groter is dan het volksgezondheidsprobleem. En dát is nu het probleem geworden.”

Peter Plasman, strafrechtadvocaat, Jinek, 18 september 2019

Advertentie van NORML (National Organisation for the Reform of Marijuana Law)

“Ook niet nieuw zijn de aangedragen oplossingen. De gemene deler is: hard, harder, hardst tegen criminaliteit. Tops en Tromp bepleiten zwaardere straffen en strengere maatregelen tegen de handel en productie van drugs. De privacywetgeving moet op de helling. En er is -zoals altijd- meer geld nodig. De maar liefst honderd miljoen uit de knip van Grapperhaus in het zogeheten ondermijnings-fonds, om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, is een fooi.
Het pleidooi voor meer repressie gaat gepaard met een sterk militaire retoriek. We leven in vredestijd, maar intussen hebben Grapperhaus en de burgemeester-sheriffs van Nederland de oorlog verklaard aan drugscriminaliteit. Het bontst maakte de politiebond NPB het met het voorstel om een “Nederlandse FBI” op te richten. Dat we al ruim vijf jaar een Nationale Politie hebben, was hem blijkbaar ontgaan.”
Marc Schuilenburg, NRC/Handelsblad, 5 september 2019. Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de VU.

“Tops wist ook al te melden dat er ‘vooralsnog geen aanwijzingen’ zijn dat de legale regulering van cannabis in Canada de criminelen de wind uit de zeilen heeft genomen na gesprekken met de politie aldaar. De regulering van cannabis in Canada loopt nog geen jaar, maar Tops heeft zijn conclusies al klaar. Inderdaad, er is nog een illegale markt, maar 60 procent is inmiddels overgegaan naar de legale markt. De problemen worden veroorzaakt door een tekort aan ­legale wiet die vaak ook van mindere kwaliteit is. Het is simpelweg nog te vroeg om conclusies te trekken. Een meer gedegen analyse van de effecten van de invoering van gereguleerde wiet in Canada, niet louter op basis van gesprekken met de politie, zou nuttige informatie kunnen opleveren voor het reguleren van wiet in Nederland. Hopelijk wordt dat niet aan Pieter Tops uitbesteed.”
Tom Blickman, Transnational Institute, de Volkskrant, 3 september 2019

Dries van Agt op Cannabis Bevrijdingsdag 2016: ‘Er is hoop, makkers, de toekomst is veelbelovend’ (© Justin Bergman)

“Het wordt tijd voor het legaal reguleren van drugsmarkten. Te beginnen met cannabis. Nu, en niet na een halfbakken experiment van vier, vijf, zes jaar. Daarna de andere drugsmarkten. Ja, dat zal internationaal gezien obstakels opleveren. Het aanpassen van de internationale drugsverdragen is niet van vandaag op morgen te realiseren. Dat is geen reden er vanaf te zien. Veertig jaar geleden wilden Van Agt en Vorrink dat debat al aan, maar werden als naïef versleten, en al die jaren zijn verloren gegaan om een effectief drugsbeleid te ontwikkelen. Er zijn opties om met gelijkgezinde landen een nieuwe weg in te slaan.”
Tom Blickman, Transnational Institute, de Volkskrant, 3 september 2019

Bob Hoogenboom (Foto: Nyenrode)

“Ik sta in de traditie van alle roesmiddelen vrijgeven. Het onderscheid tussen alcohol, soft- en harddrugs bestaat volgens mij niet. Noch de verslaving aan pijnstillers. Ik vind dat de maatschappelijke discussie over dit alles zo’n karikatuur is. Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd. Onze dochters zijn vrij en blij opgegroeid en experimenteren met roesmiddelen. Zij praten tegelijkertijd over de grondslagen van hun wetenschappelijke vakgebieden. Wij ouders kunnen ze nauwelijks volgen. Ze zitten in honoursprogramma’s en halen bovengemiddelde cijfers. En ze zijn af en toe high. Is dat erg? En wat is het verschil met de ruim 1 miljoen probleemdrinkers? Heeft de Biblebelt gelijk? Heeft Tops gelijk? Is het verderfelijk?”
Bob Hoogenboom, NRC/Handelsblad, 2 september 2019. Hoogenboom is hoogleraar fraude en regulering aan Nyenrode en geeft met Marc Schuilenburg het mastervak ‘Politie en Veiligheid’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

“Ik kan mij goed verplaatsen in de beweegredenen om deze planten te hebben. Ik ben niet zo gelukkig met wat er gaande is. Dit is een zaak van de politie en ik kan niets voor ze betekenen. In Nederland hebben we een lastig beleid omtrent wiet.”

Eddy Bilder, CDA-burgemeester gemeente Zwarte Waterland, De Stentor, 16 augustus 2019

Beeld: VOC

“Onder toezicht van de staat produceerde Nederland in 2017 2.003 kilo medicinale cannabis. In 2018 was dat gestegen naar 4.500 kilo. Tegenover de toename staat een afname in het gebruik in Nederland. Dat is het gevolg van het niet vergoeden van medicinale cannabis op doktersrecept door de verzekeraars sinds 2017.”
‘Bijeenkomst in Almelo over medicinale wietolie’, in Tubantia, 12 augustus 2019

‘Luxembourg, however, wants to go further and become the first country in the European Union to make cannabis completely legal. Its health ministry is slated to unveil a proposal to start the legislative process this fall, and the goal is for it to become law within two years. If that happens, Luxembourg will join a small but growing list of countries -Canada, Uruguay and 11 U.S. states- reversing decades long drug policies that saw the substance banned and people jailed for violations.’
Pass the Duchy: Luxembourg’s grand plan to legalize cannabis, Politico, 30 juli 2019

“Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue.”
Victor Hugo (1802-1885), Franse schrijver en dichter

Tom Blickman, drugsexpert bij het Transnational Institute TNI (© Bob Rootsman)

‘In het geval van cannabis is het besef dat het anders kan eindelijk doorgedrongen. Nederland begint te kijken naar een oplossing die in verschillende staten in de VS, in Uruguay en Canada al is omarmd: het legaal reguleren van de markt om de criminaliteit terug te dringen en gezondheidsrisico’s te verminderen. Daaraan voorafgaand hebben we dezelfde ontwikkeling gezien die we nu zien rond synthetische drugs: alarmbellen over infiltratie van de cannabismarkt door zware criminelen die het klimaat rijp moest maken voor hogere budgetten, speciale taskforces en ruimere strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden. Allemaal gebakken lucht, bedacht tijdens strategische bijeenkomsten over hoe de publieke opinie en de politieke besluitvorming te beïnvloeden en, zo nodig, het door het ministerie laten manipuleren van onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).’
Tom Blickman, drugsonderzoeker bij Transnational Institute, Trouw, 13 september 2018

Hennep in Oudemans ‘De flora van Holland’ (1859)

‘Die plant is zo belangrijk geweest voor onze geschiedenis. De boten waarmee Nederlanders vroeger de wereldzeeën veroverden, bestonden voor een groot deel uit hennep. De kleding aan boord, de scheepsbeschuit die ze aten, de olie in de lampjes, de touwen die ze gebruikten: allemaal van hennep. De Gouden Eeuw was onmogelijk geweest zonder hennep. (…) Dit gewas wordt voor allerlei toepassingen gebruikt: isolatiemateriaal, meubels, kleding, papier, als absorberende strooisels in dierenvertrekken. Het is zelfs een superfood: die zaden zitten vol omega-vetzuren, antioxidanten, ijzer, eiwitten en vezels. Je kunt er eigenlijk alles van maken.’
Ben Dronkers, o.a. oprichter Sensi Seeds en Hempflax, Het Parool, 18 augustus 2018

‘The science around medical cannabis has long been controversial and disputed, due in large part to existing regulations that have made the study of the cannabis plant extremely difficult. As a result, funding has traditionally been in short supply for scientists wanting to study cannabis’ therapeutic and medical potential. All of this is now changing as the evidence becomes undeniable, and countries move to legislate.’
Cannabis Europa conference London program brochure, mei 2018

Een van de kassen van CannTrust in Niagara, Canada (Foto: CannTrust)

‘Dit wetsvoorstel is puur bedoeld voor experimenten binnen Nederland. We dienen ons er van bewust te zijn dat daar ook in het buitenland ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn. In ons land is inmiddels een groot cluster van agrotechnologische ondernemingen en kennisinstituten ontstaan vanwege veranderingen in beleid in andere landen (Canada, VS, Uruguay, Denemarken). Er ontwikkelt zich een robuuste, professionele legale, economische infrastructuur die de potentie heeft om op een kwalitatief verantwoorde en gecontroleerde manier producten te telen en te distribueren.’
Brief Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister van justitie en veiligheid Ferdinand Grapperhaus, 29 maart 2018

www.veiligthuiskweken.nl

‘De kwestie-WODC is veel wezenlijker dan de eerder door Haan boven water gebrachte bonnetjesaffaire. De overheid die lak heeft aan aan de waarheid ondergraaft de democratie en het vertrouwen in de instituties. En dat vertrouwen is toch al aan slijt onderhevig. Straks gaan tien gemeenten experimenteren met softdrugsregulering, onder juridisch toezicht van het WODC. Als de bezem er daar niet drastisch doorheen gaat en de onafhankelijkheid wordt gegarandeerd, staat de conclusie al bij voorbaat vast.’
Bert Wagendorp, de Volkskrant, 9 december 2017

‘Hypocrisie is de betonrot van geloofwaardigheid’
Leon Verdonschot, De Groene Amsterdammer, 7 december 2017

‘Een wietpas, THC-gehalte
Voordeur-achterdeur problematiek
Dat zijn politieke zaken
Daar heeft een zaadje niks mee te maken
Een zaadje hier, een zaadje daar
En in oktober is het klaar
Genieten maar

Iedereen zijn eigen zaad
Dat kan geen kwaad’
Joost Belinfante, Nederwiet, De Limmen Tapes, 2012

‘Waar D66 eerder al weigerde om thuisteelt op te nemen in haar wietwet, ontbreekt ook in het wietexperiment van het kabinet Rutte III de thuisteelt. Sterker: sommige bestuurders lijken regulering van de achterdeur als kans te zien om alle andere teelt nóg harder aan te pakken dan nu al gebeurt.’

Derrick Bergman, voorzitter stichting VOC, Highlife 4, augustus-september 2018

‘Klanten hebben behoefte aan variëteit in sterkte en soorten. Doordat er nu maar 500 gram op voorraad mag zijn in een coffeeshop is de keuze beperkt, terwijl er honderden soorten zijn. Als er niets te kiezen valt dan zal de consument zich weer wenden tot de illegale markt.’
Joachim Helms, voorzitter coffeeshopbond BCD, Algemeen Dagblad, 4 december 2017 

‘In steeds meer landen is een meerderheid van de bevolking gewonnen voor de legalisering van cannabis en maakt de overheid daar werk van. Het wordt tijd dat de vele voordelen van legalisering ook bij onze politici doordringen. Meer vrijheid voor burgers, meer belastingopbrengsten, minder misdaad en een nieuwe bloeiende sector erbij. Dames en heren politici, waar wachten jullie op?’
Peter de Keyzer, managing partner Growth Inc., De Tijd, 10 november 2017

‘Het hele jaar door kreeg ik wekelijks schrijnende verhalen van kleine thuistelers die uitsluitend voor eigen gebruik en vaak om medicinale redenen cannabis kweken. Justitie neemt hun kweektenten of kasten met apparatuur in beslag en vernietigt alles direct. Met idioot machtsvertoon bestormt de politie hun balkon of tuin om een paar hennepplantjes uit de grond te trekken.’
Maurice Veldman, Website VVS Advocaten, 7 november 2017

Coffeeshop Wiz Art, Stadskanaal (© Gonzo Media)

‘De coffeeshops zijn een goed systeem. Ze bieden juist de mogelijkheid om de handel en het gebruik scherp te controleren. Er zijn in veel gemeentes strenge regels voor de coffeeshops: ze moeten hun personeel goed opleiden, niet verkopen aan minderjarigen en de omgeving schoon en veilig houden. Doen ze dat niet, dan zijn ze meteen hun vergunning kwijt.’
Bert Bieleman, directeur onderzoeksbureau Intraval, Algemeen Dagblad, 3 november 2017

“Ik word beter gecontroleerd dan de gemiddelde vuurwerkwinkel of chemische fabriek. Ik word tien keer per jaar gecheckt door de politie, drie keer door de belastingdienst en heb een bewijs van goed gedrag nodig. Ik hoef maar iets fout te doen en ik ben mijn vergunning kwijt. En nu zegt Aboutaleb ineens: u bent crimineel en ik vervang u door een automaat. Au, burgemeester. Dit doet pijn.”
Myranda Bruin, coffeeshopondernemer in Rotterdam en bestuurslid PCN, Algemeen Dagblad, 3 november 2017 

© VOC, klik voor PDF

‘Mensen, meneer de burgemeester, vinden het prettig om samen te genieten van de lekkere dingen van het leven. Van seks in je eentje kan je geen soa krijgen en toch is het leuker om het samen te doen. Dat is met blowen al net zo. Dat doen die stonede aapies graag samen in de coffeeshop. Dus neem een wodka, steek een joint op of koop een negligeetje voor uw vrouw. Maar hou uw mond.’
Carrie Jansen, cabaretière, columniste, schrijfster en politiek activiste, Algemeen Dagblad, 3 november 2017 

‘Ik ben voor elke poging om wiet te reguleren of legaliseren. Hoe eerder, hoe beter. Ik wil een 100 procent gereguleerde achterdeur, dat is duidelijk. Maar dan wel met veel variatie. Het liefst vijftig soorten cannabis, om te beginnen. En het liefst 100 producenten of meer.’
Rick Brand, coffeeshopondernemer in Breda en bestuurslid PCN, Omroep Brabant, 3 november 2017 

‘De groeiende groep Nederlanders die zelf cannabis kweekt voor medicinaal gebruik zou voor het nieuwe kabinet reden te meer moeten zijn om ook de thuisteelt van een duidelijk wettelijk kader te voorzien.’
Derrick Bergman, voorzitter stichting VOC, Eindhovens Dagblad, 1 november 2017 

Productie van cannabisolie bij de Transvaal apotheek in Den Haag (© Gonzo Media)

‘What’s really interesting to see, with all the legalization of marijuana happening, is how there’s evidence that it can be helpful in a medicinal sense for people. That it can really be an alternative pain management system, and, in some cases, helpful for depression. I think there is a lot of pushback against [medical marijuana], because I don’t think we can monetize it with the same kind of margin you can with an anti-anxiety pill that you get from behind the counter. But it’s incredible to see people who can’t sleep, or people who have chronic pain, report really positive results, and it’s a natural substance.”
Gwyneth Paltrow, Amerikaanse actrice, The Goop Magazine, september 2017

‘We merken dat de behoefte aan medicinale cannabisolie enorm is toegenomen. Zeker nu het niet langer wordt vergoed door de zorgverzekeraars. De laatste dagen is het een gekkenhuis. Maar dat wisten we van tevoren.’
Jos Everts, apotheker van Cannabiszorg in Rosmalen, de eerste Nederlandse apotheek gespecialiseerd in medicinale cannabis, Omroep Brabant, 16 mei 2017

‘De Amerikaanse markt voor medicinale wiet bereikte vorig jaar een omvang van 6 miljard euro. In 2020 staat de teller op 20 miljard euro, zo becijferde marktvorser Arcview Market Research. En de kans op verdere groei is aanzienlijk als de markt voor recreatief gebruik van wiet ook opengaat.’
De Volkskrant, 4 april 2017 

www.chasingthescream.com

‘Patiënten die cannabis gebruiken als medicijn mogen in Tilburg voortaan zelf hun planten kweken. Dat besluit heeft burgemeester Peter Noordanus genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, zo schrijft hij dinsdag aan patiëntenvereniging PGMCG. Een “mooi begin”, aldus de vereniging.’
NRC/Handelsblad, 13 september 2016 

‘When you are confronted with historical forces that seem vastly bigger than you -like a war on your people that has lasted nearly a hundred years- you have two choices. You can accept it as your fate and try to adjust to being a pinball being whacked around a table by the powerful. Or you can band together with other people to become a historical force yourself – one that will eventually overwhelm the forces ranged against you.’
Johann Hari, ‘Chasing the scream – The first and last days of the war on drugs’, Bloomsbury, 2015

‘Aristoteles, in het allereerste hoofdstuk van de Ethica Nicomachea, schreef al dat niet geld, maar vrijheden het belangrijkste zijn. Dat is de kern. Niet hoeveel een mens verdient, maar wat hem vrij staat om te doen.’
Amartya Sen, Indiaas filosoof en econoom, winnaar Nobelprijs economie, De Groene Amsterdammer, 23 april 2015

Cover of Newsweek's Weed Nation special issue, published February 2015
Cover of Newsweek’s Weed Nation special issue, published February 2015

‘New laws target even the smallest of marijuana growers in Holland. In the past, people could grow up to five plants without fear of retribution. In 2011, the government issued new police guidelines and declared anyone who grew with electric lights, prepared soil, “selected” seeds or ventilation would be considered “professional.” It’s a significant change, as professional growers risk major penalties, including eviction and blacklisting from the government-provided housing in which more than half of the country’s citizens reside. The result: coffee shops are increasingly buying buds from criminal organizations willing to absorb the risk of prosecution by growing large amounts of cannabis in shipping containers buried underground, with little regard for quality or mold abatement.’
Newsweek bericht over het Nederlandse cannabisbeleid in speciale editie ‘Weed Nation’, februari 2015

‘Al vaker is gepleit voor een herijking van het Nederlands en dus van het Europese cannabisbeleid. Bestuurlijk, juridisch en economisch hangt het van de ongerijmdheden aan elkaar. Dit is niet houdbaar.’

Hoofdredactioneel commentaar NRC/Handelsblad, 3 februari 2015

‘Deze campagne is niet bedoeld om cannabis te promoten, maar om te pleiten voor een beter beleid en te laten zien hoe mensen cannabis consumeren: recreatief, medicinaal, meditatief enz. Dit alles in het kader van een vredelievende, tolerante en liefdevolle samenleving, waarin niet repressie maar de dialoog centraal staat en het recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd. Wat let ons?’
Doede de Jong, biologische wietkweker, over de campagne Cannabis? Aangenaam!, VOC website, december 2014

‘Teelt, handel en gebruik van wiet moet strafrechtelijk irrelevant worden. Dat is de enige oplossing.’

Dries van Agt, voormalig justitieminister en minister president, NRC/Handelsblad, 6/7 december 2014

www.cannabis-social-clubs.eu
www.cannabis-social-clubs.eu

‘Opstelten toont zich een hardnekkig tegenstander van aanpassing van het gedoogbeleid aan de realiteit. Ondanks een verzoek van tientallen gemeenten, die op het voordeel wijzen dat zo een deel van de drugshandel uit de criminaliteit wordt gehaald en de de overlast die dat heeft geeft, wordt teruggedrongen. De minister wijst op internationale afspraken. Maar social cannabis clubs zijn er al in Duitsland, Spanje en Tsjechië, en ook België kent een soortgelijk systeem. De minister is als een portier aan de achterdeur, die niet doorheeft dat iedereen door de voordeur binnenkomt.’
Hoofdredactioneel commentaar NRC/Handelsblad, 4 december 2014

‘Opstelten vroeg om een onderzoek dat hem welgevallig is. Als hij mij had gevraagd, had hij een heel ander antwoord gekregen. Deze uitleg is aartsconservatief. We zijn verplicht om zowel de teelt als de verkoop strafbaar te stellen, maar niet verplicht om te vervolgen.’
Prof. mr. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap RuG, het Parool, 7 april 2014

‘Met zijn pleidooi kiest Sommer de kant van de georganiseerde criminaliteit, die de cannabisteelt dankzij de toegenomen repressie steeds meer beheerst. Hij vindt het prima dat een miljoen cannabisconsumenten een product gebruiken waarop geen enkele controle bestaat. Hij sluit zijn ogen voor de onveilige situaties die het gevolg zijn van de paradox van de achterdeur: we mogen wel melk drinken en kopen, maar het houden van koeien wordt keihard aangepakt. Internationaal loopt het cannabisverbod op zijn laatste benen, maar hier gaat de Hollandse hennepoorlog verder. Met de waarheid als eerste slachtoffer.’
Derrick Bergman, secretaris en woordvoerder VOC, de Volkskrant, 14 februari 2014

“Ik ga niet over tot reguleren van coffeeshops. Ook al komen er tien manifesten, het antwoord blijft vol overtuiging nee. Ik ga erover en zij niet.”
Ivo Opstelten, VVD minister van V&J, reageert op het burgemeestersmanifest voor regulering van cannabis, gesteund door 54 gemeenten met samen ruim 75% van alle coffeeshops in ons land. NOS Nieuws, 31 januari 2014

“It’s important for [cannabis legalization] to go forward because it’s important for society not to have a situation in which a large portion of people have at one time or another broken the law and only a select few get punished.”

Barack Obama, 19 januari 2014, The New Yorker

“As has been well documented, I smoked pot as a kid, and I view it as a bad habit and a vice, not very different from the cigarettes that I smoked as a young person up through a big chunk of my adult life. I don’t think it is more dangerous than alcohol.”
Barack Obama, 19 januari 2014, The New Yorker 

“In Heerlen rolden we vorig jaar 130 hennepkwekerijen op. In een stad als Heerlen: 130! En in tachtig procent van die zaken moet het proces-verbaal nog worden opgemaakt. Want daar komen we helemaal niet aan toe. Handhaven is hierin alleen maar symptoombestrijding. Het is dweilen met de kraan open.”
Paul Depla, burgemeester van Heerlen, in zijn nieuwjaarstoespraak, 9 januari 2014

“De hardnekkigheid van de minister van justitie om niet tot regulering over te gaan speelt criminelen in de kaart, betekent een aanslag op onze volksgezondheid en vormt een groot risico voor ons veiligheidssysteem.”
Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, in zijn nieuwjaarstoespraak, 6 januari 2014

“We beginnen zwaar achter te lopen zolang we niet in staat zijn de achterdeur te regelen. Nederland wordt zo het voorbeeld van hoe je het niet moet doen. Zo zijn we toch nog een gidsland: zo moet het niet.”
André Beckers, strafrechtadvocaat, de Volkskrant, 12 december 2013

“We moeten het drugsbeleid openbreken op een meer humanistische manier die minder schadelijk is voor de volksgezondheid en de samenleving. Een maatschappij zonder drugs is een utopie. Je kunt de bestaande markt beter reguleren dan die aan de georganiseerde misdaad over te laten. Het huidige beleid is rampzalig.”

Julio Calzada, voorzitter Nationale Drugsraad Uruguay, de Volkskrant, 12 december 2013

Doede de Jong spreekt op Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo media)
Doede de Jong spreekt op Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo media)

“Er wordt nog steeds wiet verkocht in de koffieshop. Dus wat had het voor zin? Bovendien, iedereen wist dat ik verbouwde, dus ik werd gewoon gedoogd. Dus wat had het nou voor zin om mij te pakken? Terwijl ik niemand tot last ben, ik berokken anderen geen schade, ik benadeel niemand. Dus wat is dan de reden? (…) Ik hoop dat er eens een rechter is die zijn signaalfunctie gebruikt en zegt: het is nou mooi geweest met deze inconsistente, hypocriete, contraproductieve, illusoire en juridisch volslagen incorrecte rotzooi.”
Doede de Jong, biologisch wietkweker en VOC’er in de documentaire ‘Fryske Himp: in Poldermodel’, december 2013

“In het buitenland, zelfs in de VS, gaan ze nu verder dan wij met ons coffeeshopbeleid. Ik denk dat Opstelten uiteindelijk om zal gaan. Er is nu zoveel druk vanuit de gemeenten en de burgemeesters. Dit gaat Opstelten verliezen. Ik voorzie dat hij moet meebuigen als wuivend koren.”
Prof. mr. dr. Jan Brouwer, directeur Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Vrij Nederland, 30 november 2013

“Zelden laat een rechter in algemene termen weten dat de legitimiteit van de strafrechtelijke vervolging van de cannabisbranche aan het wegvallen is. Zolang een Brit in Amsterdam wel wiet mag kopen en een Belg in Maastricht niet, lijkt me dat een terechte observatie. Rechtsgelijkheid, het bestaat niet voor niets.”
Folkert Jensma, juridisch redacteur NRC/Handelsblad, 14 september 2013

“Zelden laat een rechter in algemene termen weten dat de legitimiteit van de strafrechtelijke vervolging van de cannabisbranche aan het wegvallen is. Zolang een Brit in Amsterdam wel wiet mag kopen en een Belg in Maastricht niet, lijkt me dat een terechte observatie. Rechtsgelijkheid, het bestaat niet voor niets.”

Folkert Jensma, juridisch redacteur NRC/Handelsblad, 14 september 2013

“Laat nu eens, zoals de Stichting Drugsbeleid aanneemt, de helft van de criminaliteit drugsgerelateerd zijn. Die zal niet allemaal verdwijnen na legalisering. In de vorige eeuw legde na het einde van de drooglegging in de VS eenderde van de voormalige drankcriminelen zich toe op andere verboden activiteiten. Als we daar nu eens van uitgaan, dan heb je het over een besparing van structureel jaarlijks 10 miljard euro. Daar komen nog nieuwe belasting-inkomsten van 1 tot 1,5 miljard euro bij.”
Rens van Tilburg, econoom, de Volkskrant, 14 augustus 2013

Beeld: MarijuanaMajority.org
Beeld: MarijuanaMajority.org

“Men blijft ook in justitiële kring volharden in domme fouten. Als je softdrugs niet legaliseert, blijf je water naar de zee dragen.”

Gerard Spong, strafrechtadvocaat, NRC/Handelsblad, 25/26 mei 2013

“Taboes sneuvelen nu eenmaal, meestal als gevolg van gezond verstand. Als melk kopen en drinken mag, is de boer die de koe melkt toch niet écht meer een crimineel te noemen.”
Hoofdcommentaar ‘Een quasiverbod op wiet’,  NRC/Handelsblad, 11 april 2013

“En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!”

God, Genesis 1:20, Oude Testament

“The crucial flaw in prohibitionist ideology is the belief that it reduces access to, and use of, drugs.”
Tom Lloyd, voormalig politiehoofdcommissaris Cambridgeshire, adviseur drugsbeleid International Drug Policy Consortium (IDPC), 6 januari 2013

ABC News, 14 december 2012
ABC News, 14 december 2012

“We’ve got bigger fish to fry. It would not make sense for us to see a top priority as going after recreational users in states that have determined that it’s legal. (…) And so what we’re going to need to have is a conversation about, How do you reconcile a federal law that still says marijuana is a federal offense and state laws that say that it’s legal?”
De Amerikaanse president Barack Obama over federale vervolging van recreatieve cannabisconsumenten in Washington State en Colorado, ABC News, 14 december 2012

“De wettelijke maatregel waar ik het meest naar uitzie, is de invoering van de wietpas. Die is over drieënhalve maand overal in Nederland verplicht. En dat gaat vast helemaal mis. De wietpas is zo evident onbruikbaar, slecht doordacht en schadelijk voor de rechtshandhaving dat ik me al stilletjes verheug op het rechtsomkeert dat bestuurders straks zullen maken.”
Folkert Jensma, juridisch commentator NRC/Handelsblad, 15 september 2012

Zie www.dougfine.com/too-high-to-fail/
www.dougfine.com

“I, like Ronald Reagan’s secretary of state George Shultz, former president Jimmy Carter, NAACP president Benjamin Todd Jealous, and free market Nobel Laureate Milton Friedman, believe that prohibition of something people very much want doesn’t work. Never has. Never will. This goes for anything for which there’s strong demand, let alone one of humanity’s longest-utilized and most valuable plants.”
Doug Fine, Amerikaanse schrijver en journalist, in ‘Too high too fail: cannabis and the new green economic revolution’ (augustus 2012)

“In naam van de veiligheid en andere dubieuze idealen ontneemt de Nederlandse overheid haar burgers keer op keer essentiële vrijheden.”
Arnon Grunberg, schrijver en columnist, de Volkskrant, 20 februari 2012

“Dat we nu met vervuilde wiet zitten en de coffeeshops ten onder dreigen te gaan, betekent dat we met een U-bocht zijn uitgekomen waar we in de jaren zeventig en tachtig juist per se niet wilden uitkomen. De coffeeshops zijn toen juist ook opgezet voor de preventie en de wens de harddrugsmarkt van die voor softdrugs te scheiden. Dat gooi je allemaal kapot.”
August de Loor, Adviesburo Drugs, het Parool, 18 februari 2012 (klik hier voor hele artikel)

“Terwijl hier de markt kapot wordt gemaakt, zijn de wietkwekerijen in Duitsland, België, Spanje en het voormalige Oostblok in opkomst. In toenemende mate worden Nederlandse shops bevoorraad door landen om ons heen. Knap gedaan hoor. Daar wordt wiet steeds gewoner en wij gaan terug naar de jaren vijftig.”
Jan Goos, voorzitter Bond van Cannabisdetaillisten, het
Parool, 18 februari 2012 (klik hier voor hele artikel)

“Het liberale gehalte van Rutte en de zijnen is al een tijd zoek. Neem nu het gedoogbeleid van softdrugs. Dat rammelt aan alle kanten. Dat idee om de verkoop van softdrugs te reguleren met een pasjessysteem is mislukt. Het enige werkbare alternatief is legalisering van softdrugs in combinatie met goede voorlichting aan het publiek.”
Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66, Nieuwe Revu 7, 15-21 februari 2012

“Waarom van het kweken zo’n probleem moet worden gemaakt terwijl de verkoop dat kennelijk niet is, valt moeilijk uit te leggen.”
Geldbomen op zolder: thuiskwekers van hennep in beeld‘, onderzoek i.o.v. Taskforce Opsporing Georganiseerde Hennepteelt, verschenen op 3 februari 2012

“Een afstandscriterium ten opzichte van scholen miskent niet alleen dat de shops toch al niet mogen verkopen aan jeugdigen, maar ook dat een jongere die wil experimenteren zich niet zal laten afschrikken door een paar honderd meter lopen of fietsen. Het nieuwe drugsbeleid is, kortom, vooral nieuwe stoerheid. Stevig optreden tegen drugscriminaliteit is nodig, maar deze maatregelen vormen geen zinvolle bijdrage.”
Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, NRC/Handelsblad, 2 december 2011

“De oorlogen tegen drugs, tegen de Taliban en tegen de open grenzen zullen niet gewonnen worden. Mensen zullen naar bedwelming blijven zoeken, de Taliban zullen Afghanistan weer overnemen en vluchtelingen uit Mexico en Afrika zullen naar respectievelijk Amerika en Europa blijven komen. Politici blijven het tegendeel beloven omdat het volk hen voor die leugens beloont.”
Arnon Grunberg, schrijver en columnist, de Volkskrant,
1 november 2011

“Overal in de wereld hielden mensen van de Nederlandse vlag. Die stond voor het oplossen van problemen, niet voor het creëren ervan.”

Aizaz Ahmad Chaudhry, Pakistaanse ambassadeur in Nederland, NRC Handelsblad, 29/30 oktober 2011

Beeld: VOC
Beeld: VOC

“Nergens in de wereld begrijpt men dat het land van de tolerantie dat in de twintigste eeuw zoveel geesten heeft geopend nu helemaal de andere kant is opgegaan en mensen wil uitsluiten in plaats van te luisteren.”
Ivo van Hove, toneelregisseur, NRC Handelsblad, 16 juni 2011

“Zowel vanuit gezondheids- als vanuit veiligheidsperspectief heeft de bemoeienis van justitie onze samenleving weinig goeds opgeleverd, ondanks alle inspanningen en de enorme bedragen die zijn gespendeerd. Sterker nog, de harde aanpak van justitie verergert het probleem. Laten we ophouden met deze geldverslindende symboolpolitiek en dit probleem eindelijk eens constructief aanpakken. Stappen in de richting van verdere regulering zijn internationaal goed verdedigbaar wanneer ze vanuit het perspectief van volksgezondheid worden genomen. Daarvoor is alleen wat politieke moed nodig.”
Nicole Maalsté, sociologe en onderzoekster van de cannabismarkt, NRC.Next, 14 juni 2011 (klik hier voor hele artikel)

© ThoughtPolicy
© ThoughtPolicy

“De roep om beëindiging van de War on Drugs en legalisering wint aan momentum, maar in Nederland beginnen wij ons eigen oorlogje. Opstelten heeft aangekondigd dat hij binnen een paar jaar de drugscriminaliteit met maar liefst 40 procent zal gaan verminderen – het soort luchtfietserij waarop hij zo langzamerhand het patent heeft. De wietpas gaat de handel in cannabis weer ondergronds drijven en is daarmee een mooi steuntje in de rug voor elke drugscrimineel. Er is maar één grote bedreiging voor de internationale drugshandel, en dat is regulering en legalisering van de markt.”
Bert Wagendorp, columnist, de Volkskrant, 4 juni 2011

“Er wordt hier een beetje schamper gedaan over de coffeeshop, maar de coffeeshop is een werelddoorbraak. Want het is het sterkste bewijs dat de hele drugsoorlog niet nodig is.”

Raymond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid, TROS Nieuwsshow, 3 juni 2011 (klik hier voor hele uitzending)

“De wereldwijde oorlog tegen drugs is volledig aan het mislukken. Daarom zouden sommige drugs, zoals marihuana, overal moeten worden gelegaliseerd. Dit vindt een groep van 19 voormalige wereldleiders en politici, onder wie de vroegere VN-secretaris-generaal Kofi Annan en ex-presidenten van Mexico, Colombia en Brazilië. Deze Internationale Commissie voor Drugsbeleid presenteert haar rapport vandaag in New York. Volgens de commissie heeft de oorlog tegen drugs het probleem alleen maar verergerd.”
NOS Nieuws, 2 juni 2011 (klik hier voor volledig artikel)

Global_Commission_Cover
www.globalcommissionondrugs.org

“The war on drugs has failed to cut drug usage, but has filled our jails, cost millions in tax payer dollars, fuelled organized crime and caused thousands of deaths. We need a new approach, one that takes the power out of the hands of organized crime and treats people with addiction problems like patients, not criminals.
The good news is new approaches focused on regulation and decriminalization have worked. We need our leaders, including business people, looking at alternative, fact based approaches. We need more humane and effective ways to reduce the harm caused by drugs. The one thing we cannot afford to do is to go on pretending the “war on drugs” is working.”
Richard Branson, oprichter Virgin Group en lid van de Global Commission on Drug Policy, 2 juni 2011

“Laten we blij zijn met elkaar! Laten we optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit: over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?”
Jan Peter Balkenende, voormalig CDA minister president, Algemene Beschouwingen, 28 september 2006

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam

“We hebben hier 4,5 miljoen toeristen per jaar, van wie ruim 1 miljoen ook naar de coffeeshop gaat. Stel dat die allemaal niet meer naar de coffeeshop mogen -want die pas is alleen voor Nederlanders- dan zitten wij met een miljoen mensen die het dan op straat gaan kopen. Daar zijn wij hartstikke tegen, want we denken dat dat miljoen mensen op straat enorm veel overlast geeft en criminaliteit juist extra kansen krijgt. Terwijl het nu redelijk beheersbaar is. Door de straatdealer wordt niet gecontroleerd of het aan jongeren wordt verkocht, wordt niet gekeken naar de gezondheid. Dus we denken dat we dat gewoon niet kunnen beteugelen. De heer Opstelten kijkt misschien iets teveel naar zijn Rotterdamse ervaring. Want daar zijn veel minder toeristen, dus daar heeft men -met een overigens enorme inspanning- die straathandel een beetje kunnen beteugelen. Maar dat gaat ons niet lukken.”
Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, Spraakmakende Zaken, 31 mei 2011

“Het coffeeshopbeleid voelt puur ideologisch ingestoken. Het lijkt een middel om zoveel mogelijk coffeeshops te sluiten.”
Gerrit Jan ten Bloemendal, coffeeshophouder te Leeuwarden, De Pers, 31 mei 2011

“Ik begrijp dat steden straathandel vrezen. Iets verbieden, betekent niet dat er geen aanbod is. Er mag geen illegale markt ontstaan.”
Ard van der Steur, VVD-woordvoerder drugsbeleid in de Tweede Kamer, de Volkskrant, 28 mei 2011

“Het drugsgebruik in de algemene bevolking is het afgelopen decennium nagenoeg gelijk gebleven. Het cannabisgebruik onder jongeren vertoont recentelijk zelfs een lichte daling.”
Ivo Opstelten en Edith Schippers, VVD-ministers van veiligheid & justitie en VWS, brief drugsbeleid aan de Tweede Kamer, 27 mei 2011. (klik hier voor PDF)

“Kern van ons beleid is dat elke vorm van teelt van cannabis strafbaar en verboden is en blijft.”
Ivo Opstelten en Edith Schippers, brief drugsbeleid aan de Tweede Kamer, 27 mei 2011. (klik hier voor PDF)

“De mensen willen gewoon de feiten niet horen. Ze hebben een beeld: drugs is slecht, drugs is voer van de duivel, dus die gaan we uitbannen. Het debat gaat nooit over feiten, maar alleen over emotie.”
Lea Bouwmeester, PvdA-woordvoerster drugsbeleid Tweede Kamer, derde Cannabis Tribunaal, Den Haag, 16 mei 2011

“Die cannabisclubs moeten niet worden opgericht of afgedwongen door de overheid, maar door de branche zelf. Als je het aan de overheid overlaat, komen ze met allerlei systemen die nergens op slaan en er van getuigen dat ze niet weten hoe de cannabiswereld in elkaar zit. En waarom iemand eigenlijk cannabis gebruikt.”
Wernard Bruining, cannabispionier, derde Cannabis Tribunaal, Den Haag, 16 mei 2011

“Ik kon -en kan- me vreselijk opwinden over de leugens, de stupiditeit en de hypocrisie van tegenstanders. Maar ik erger me even hard aan de lamlendigheid van blowers en de cannabisbranche. De angst die nu al heerst onder cannabisondernemers is precies wat de overheid wil, maar als we geen tegengeluid laten horen worden we gedecimeerd. Het restantje wordt het afvoerputje in geschoven, en dan is het afgelopen.”
Joop Mestrom, 1e hoofdredacteur Highlife Magazine, hoofdredacteur EssensiE, jubileumnummer Highlife, mei 2011

Joep Oomen, derde editie Cannabis Bevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)
Joep Oomen, 3e Cannabis Bevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

“Vorige week op 30 april moest de ambulance in Amsterdam 868 keer uitrukken: 4 keer voor cannabis, 7 keer voor XTC en de rest voor alcohol. Toch mag je als het aan deze regering ligt binnenkort niet meer zonder wietpas naar de coffeeshop, terwijl je je bier bij de dichtstbijzijnde kinderboerderij kunt krijgen. Terwijl in België het kweken van cannabis voor persoonlijk gebruik niet meer wordt vervolgd, op basis van 1 plant per persoon, en je lid kan worden van Trekt Uw Plant en zo je plantje laten bloeien in een gemeenschappelijke plantage van de Cannabis Social Club, vaart in Nederland de Titanic van het cannabisverbod nog even verder, met Ivo Opstelten en Fred Teeven aan het roer, zwaaiend met maatregelen die de principes van onze rechtstaat nog verder ondermijnen en die op niets zijn gebaseerd.”
Joep Oomen, activist VOC, ENCOD en Trekt Uw Plant, Cannabis Bevrijdingsdag Amsterdam, 8 mei 2011

“Als buitenlanders hier grote drukte veroorzaakten door bakjes aardbeien te kopen, dan zouden we zeggen dat die groenteboer het gewoon goed doet. Maar omdat het om drugs gaat, heet het al gauw overlast.”
Bas Douze, wijkagent in Breda, over de toename van buitenlands bezoek na sluiting van alle coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal, NRC/Handelsblad, 28 maart 2011

“Zo er al problemen zijn die voortkomen uit cannabisverkoop, worden ze veroorzaakt door het gebrek aan bestuurlijke moed om door te pakken naar regulering van de achterdeur. Dit gebrek verhullen door te kiezen voor verdere repressie en schijnoplossingen zoals afstandscriteria, terwijl aantoonbaar is dat je daar niets mee opschiet, lijkt mij het toppunt van gemakzuchtig populisme.”
Jorrit Nuijens, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Centrum, Trouw, 21 januari 2011 en TPO, 24 december 2012

“Aan de andere kant weet ik soms dat ik dingen beslis waarvan ik weet dat het in de werkelijkheid niet gaat werken. Maar er is nu eenmaal een politieke werkelijkheid en een echte werkelijkheid en die lopen niet altijd gelijk. Het is de kunst om ze zo goed mogelijk in elkaar te laten overvloeien.”
Fred Teeven (VVD), staatssecretaris veiligheid en justitie, TPO, 27 december 2010

Ybo Buruma

“Als wij nu kiezen voor nadere regulering [van cannabisteelt] is dat een toepassing van het opportuniteitsbeginsel die wij niet beschouwen als een uitholling van de strafbaarstellingen vereist door beide internationale Verdragen.”
Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad,  ‘Cannabis: Internationaal en Europees perspectief’ (2010)

“Nederland liep vooruit met zijn niet-punitieve drugsbeleid, maar is daarvan teruggekrabbeld na buitenlandse kritiek en conservatieve politiek, met als gevolg dat het nauwelijks nog nadenkt over hoe het beleid verder en beter kan. De politieke onwil om pragmatisch -en dus niet ideologisch- na te denken over de wijze waarop de overheid kan interveniëren in deze vooralsnog volledig illegale markt, is de belangrijkste reden dat er nog zo veel cannabiscriminaliteit is.”
Tim Boekhout van Solinge, criminoloog, ‘Nederlands drugsbeleid: remmende voorsprong’, Nederlands Juristen Blad, 22 november 2010

Mark Rutte (VVD), minister president
Mark Rutte (VVD), minister president

“We geven de verantwoordelijkheid terug aan de mensen in het land. Geen betutteling, geen onhoudbare rookverboden in kleine café’s en ook verder geen overbodige regels.”
Mark Rutte (VVD), minister president, bij het afleggen van de regeringsverklaring op 26 oktober 2010

“Ik heb geluk dat een coffeeshop me uit medelijden korting geeft. Veel patiënten zijn arbeidsongeschikt en hebben dus geen geld om dagelijks meerdere grammen te kopen en zelf kweken kost een fractie van de coffeeshopwiet. Het is de wet overtreden of doodgaan.”
Ruud Hillebrand, HIV-patiënt en medicinaal cannabisgebruiker, De Pers, 20 mei 2010

“Ik vind ook niet dat alles moet mogen, maar zeg niet dat verbieden helpt, want dat is gelogen.”
MC Surya & Pharao: ‘Blijf van m’n stad af’. Het duo speelde op Cannabis Bevrijdingsdag 2010

“Het dertigjarige experiment met de verkoop van cannabis via coffeeshops is uniek. Regulering van deze drug heeft niet geleid tot meer gebruik, noch van cannabis noch van andere drugs. Gebruik en verslaving van soft- en harddrugs liggen in Nederland op of onder het Europese gemiddelde. Heel wat lager dan in meer repressieve landen als Frankrijk, Engeland en de VS. Ook hebben de coffeeshops bereikt dat honderdduizenden cannabisconsumenten geen strafblad hebben gekregen, geen intrekking van hun rijbewijs of erger, zoals elders. Het verbod blijkt dus niet nódig. We kunnen deze uitzonderlijke maatregel om burgers tegen zichzelf te beschermen afschaffen. Regulering wérkt.”
Frits Bolkestein, Els Borst, Raymond Dufour e.a., ‘Red het land, sta drugs toe’, NRC/Handelsblad, 18 mei 2010

Dries van Agt, Cannabis Tribunaal 2010 (© Gonzo media)

“Mede in het licht van dat feit dat cannabis zo extra in de klem is gehouden al die tijd, zouden we het eindelijk moeten verlossen uit de klauwen van de strafwet, althans voor wat betreft handel ter aanlevering aan coffeeshops of andere nette instituten.”
Dries van Agt, voormalig justitieminister en minister president, slotwoord Cannabis Tribunaal 2010

“Twaalf jaar lang heb ik hier aan de overkant gewerkt als lid van de Tweede Kamer. Twaalf jaar lang meende ook ik dat je de drugsoverlast kon bestrijden door het gebruik te verbieden en de boel keihard aan te pakken. Totdat ik in 2002 burgemeester van Maastricht werd. Ik kwam als het ware onder de Haagse kaasstolp uitgekropen en stond ineens met de poten in de modder.
(…)
Het is absoluut noodzakelijk dat de EU-regeringen hun krampachtigheid afleggen, accepteren dat cannabis, net als alcohol, deel uit maakt van onze genotmiddelen-industrie. En dat juist het reguleren daarvan leidt tot harm reduction en minder criminaliteit. (…)

Gerd Leers, 2e Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010, Den Haag (© Gonzo media)
Gerd Leers, 2e Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010, Den Haag (© Gonzo media)

“We kunnen niet langer voortgaan op de huidige weg. Het moét anders. Dat hebben ook landen als Tsjechië, Spanje, Portugal begrepen. En zelfs Obama lijkt zich te willen gaan ontdoen van de kramp van de zero tolerance. Ik denk dat de tijd rijp is voor een Europa Conferentie: een conferentie van vooral een praktische aanpak. Niet een conferentie van moraliseren en politiseren, maar van reguleren en implementeren.”
Gerd Leers, voormalig minister van immigratie, ex-burgemeester Maastricht en CDA-coryfee, Cannabis Tribunaal 2010

“Nederland is niet veiliger geworden door het cannabisverbod. De cannabiscriminaliteit wordt door het verbod kunstmatig in stand gehouden. Een simpele filosfische optelsom leert ons dat er geen cannabiscriminaliteit is, als er geen cannabisverbod is.De hennepplant leidt niet automatisch tot cannabiscriminaliteit, getuige de situatie waar we mee begonnen zijn in Nederland. Door het verbod op de plant is de productie naar binnen verplaatst. Door het verbod van cannabis moesten producenten van cannabis en bevoorraders van coffeeshops hun activiteiten ondergronds uitvoeren. Met alle gevolgen van dien.”
Nicole Maalsté, sociologe en onderzoekster van de cannabismarkt, Cannabis Tribunaal 2010

“Het punt waar het om draait is dat politici in Den Haag het drugsverbod misbruiken voor eigen doeleinden. Dat ze weten dat het niet werkt, dat ze weten dat de samenleving schade wordt aangedaan, dat ze ook weten dat er nutteloos 1,6 miljard -honderd euro per inwoner van dit land- jaarlijks door het putje wordt gespoeld als het gaat om handhaving van dit verbod. En dat ze dat niet tegen de burger willen zeggen, dat ze daar omheen draaien.”
Hans van Duijn, ex-voorzitter Nederlandse Politiebond, vertegenwoordiger van LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) in Nederland, Cannabis Tribunaal 2010

Freek Polak, vlak voor de opening van het tweede Cannabis Tribunaal (© Gonzo Media)

“Wij zijn van mening dat de weigering alternatief beleid te bestuderen, nadat jarenlang onvoldoende resultaat is behaald maar wel enorme schade aangericht, een vorm van bestuurlijke nalatigheid is, en wel van verwijtbare, laakbare nalatigheid. Misschien moet zelfs wel van criminele nalatigheid worden gesproken.”
Freek Polak, psychiater en drugsexpert, Cannabis Tribunaal 2010

“Meer agenten, strenger straffen, voorgoed wegstoppen: politici willen met hun stoere voorstellen alleen maar laten zien dat ze er bovenop zitten. Niemand is geïnteresseerd in de vraag of repressie en preventie effect hebben. Het gaat om de schijn van daadkracht. Want de burger is bang.”
Marcel Hulspas, ‘Den Haag doet stoer‘, de Pers 13, april 2010

Yes we Cohen!
Yes we Cohen!

“Het echte probleem met het gedoogbeleid is dat productie en aanvoer van softdrugs verboden zijn en daarmee per definitie de criminaliteit bevorderen. Dat los je niet op door coffeeshops te sluiten.
(…)
Ik ben er daarom voor om te komen tot een internationaal offensief om “de achterdeur” te reguleren. Op die manier kun je als overheid toezicht houden op kwaliteit en omvang van de hennepteelt. Bovendien ontlast dat op den duur het justitiële apparaat en de politie enorm.
(…)
Het belang van een goed softdrugsbeleid, zeker voor jongeren, is volgens mij zo belangrijk dat ik vind dat het kabinet hier de komende tijd op moet in zetten. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn een steun in de rug om nu een stap vooruit te zetten in ons softdrugsbeleid.”
Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, PvdA-leider, Gastenblog Pauw & Witteman, 24 februari 2010

“Ook bij de politie is sprake van een hoop geld dat nog niet zo doelmatig besteed wordt als dat kan. Na deze uitzending is er een debat over het softdrugs beleid in Nederland. Er worden honderden miljoenen in Nederland besteed aan rechters en politiemensen die bezig zijn om een drugsmarkt te controleren, die ze niet kúnnen controleren. Als we dat op een verstandige manier met elkaar onder een vergunningenstelsel zouden brengen zou er een heleboel geld vrij komen dat gewoon gebruikt kan worden voor blauw op straat. Dat lijkt me een veel slimmere manier van aanwenden.”
Wouter Bos, voormalig minister van financiën en PvdA leider, NOVA 24 februari 2010

Gerd Leers spreekt tijdens het tweede Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010 (foto © Gonzo media)
Gerd Leers spreekt tijdens het tweede Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010 (foto © Gonzo media)

“Als Kamerleden hun hart en hun verstand zouden volgen, was er morgen een meerderheid voor cannabisregulering. En zou overmorgen de eerste dag zijn van een lange – dat wel – tocht om Europa te overtuigen. Geen onmogelijke tocht, zie bijvoorbeeld het gedoogbeleid in Vlaanderen en Tsjechië. We zijn niet de enigen. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat Nederland gidsland wordt in dossiers waar iedereen liever over zwijgt, maar de meerderheid uiteindelijk overtuigd raakt van de wetenschap dat goed regelen minder schade berokkent dan stiekem gedogen, of zinloos bestrijden. Weten dat het gezonder kan, weten dat het veiliger kan, maar het toch niet doen omdat het slecht uit te leggen is aan ‘de kiezer’; dat is hypocriet. Dat is laf. Het lijkt – op de korte termijn – de kiezer te behagen, maar het draagt op de lange termijn weer een steentje bij aan het failliet van het politieke gezag.”
Gerd Leers, minister van immigratie, ex-burgemeester Maastricht en CDA-coryfee, de Volkskrant, 4 februari 2010

“Onderzoek onder Amsterdamse scholieren en docenten laat zien dat het afstandscriterium geen effectief middel is. Jongeren mogen coffeeshops namelijk niet in en dat verbod wordt streng gehandhaafd. Nieuw onderzoek bevestigt wat we al wisten: jongeren komen via via aan softdrugs en gaan hiervoor niet direct naar een coffeeshop.”
Job Cohen, voormalig burgemeester Amsterdam en PvdA-leider, NRC/Handelsblad, 2 februari 2010

“Ik ben wel faliekant tegen die cirkel van 250 meter rond een school waarin geen coffeeshop mag staan. Dat is onzinnige symboolpolitiek. Onder de 18 mag je niet in een coffeeshop. Wordt er toch een jongere aangetroffen, gaat de tent dicht. Klaar.”
Eric van der Burg, fractievoorzitter VVD Amsterdam, de Volkskrant, 7 december 2009

“De wetgeving moet zeker niet veranderd worden in de zin die vandaag de dag in de mode raakt. Dat wil dus zeggen: verscherping en criminalisering, het tegendeel van wat zou moeten gebeuren en dat is voortgezette decriminalisering en legalisering. We gaan in dit land op het ogenblik, ik stel het met ontzetting vast, de verkeerde richting op.”
Dries van Agt, ex-CDA premier, bij de aanvaarding van de Cannabis Cultuurprijs, 23 november 2009

“Het intellectuele debat over legalisering is voorbij: er is geen wetenschapper meer die serieus durft te beweren dat het drugsverbod de weg vooruit is. (…) Het wachten is op politici met visie en geloofwaardigheid die het durven zeggen: dat de drugsproblemen van de westerse wereld niet op te lossen zijn zonder het verbod op te heffen. En het moet heel voorzichtig, stap voor stap gebeuren, eerst marihuana, dan verder.”
Misha Glenny, auteur van o.a. ‘McMaffia’ in de Groene Amsterdammer, 18 september 2009

Volg VOC op Twitter: twitter.com/vocnederland

 

“Maastricht wil gesteund door het Rijk (internationaal) duidelijk zichtbaar optreden tegen de 14 gedoogde verkooppunten van cannabis. Optreden tegen de naar schatting 100 illegale verkooppunten van drugs is voor het buitenland veel minder zichtbaar. De buitenlandse pers schenkt vooral aandacht aan onze coffeeshops. Om die reden wordt de gedoogde coffeeshopsector steeds harder aangepakt en mag de illegale sector zich bij succes daarvan alvast rijker rekenen.”
André Beckers, advocaat, Highlife Magazine, augustus 2009 (klik hier voor PDF)

“In Nederland worden weinig drugs gebruikt. Toch vindt het kabinet gedogen maar niks. Dát is het echte probleem met het drugsbeleid.”
Marc Chavannes, politiek commentator, NRC/Handelsblad, 7 juli 2009

“Alles wat gebeurt op het gebied van drugs is complex. Je weet natuurlijk ook dat sommigen in Nederland die zeggen: nou ga de zaak maar liberaliseren, want dan heb je minder criminaliteit. ”
Jan Peter Balkenende, Gesprek met de minister-president, 3 juli 2009

“Op veel plaatsen vormen de coffeeshops een nuttige voorziening voor de cannabisconsument die niet echt problemen veroorzaken.”
‘Geen deuren maar daden’, rapport Adviescommissie Drugsbeleid Van de Donk, pag. 68

“De discussie over de voor- en nadelen van de legalisering van softdrugs is nooit openlijk en structureel gevoerd.”
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, Trimbos Instituut en WODC, juli 2009

“Spapens et al. vonden nauwelijks aanwijzingen voor geweld van criminele samenwerkingsverbanden tegen telers. Exploitanten konden de thuiskwekers vrijwel altijd in hun eigen sociale netwerk vinden en daarbinnen waren voldoende gegadigden voor een kwekerij. Slechts een enkele keer stuitten de onderzoekers op verticaal geweld: een exploitant verdacht de kweker van een diefstal van een deel van de planten. Ook ander recent onderzoek laat zien dat telers niet gedwongen worden, maar zelf de keuze maken tot teelt over te gaan.”
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, Trimbos Instituut en WODC, juli 2009

 

“The greatest difficulty we have right now is that drugs are a political problem. Politicians have boxed themselves into a corner with all the rhetoric about the need to criminalize drugs. It’s very difficult for them to move away now and say: oops, that hasn’t worked.”
Eugene Oscapella, Canadian Foundation for Drug Policy, Canadese senaat, 11 april 2009

“In fact the war on drugs has been a disaster, creating failed states in the developing world even as addiction has flourished in the rich world. By any sensible measure, this 100-year struggle has been illiberal, murderous and pointless. That is why The Economist continues to believe that the least bad policy is to legalise drugs.”
Hoofdredactioneel commentaar The Economist, 5 maart 2009

“Kijk, dat hele strafbaar stellen van drugs heeft natuurlijk te maken met godsdienst. Godsdiensten hebben regels over wat je eet en drinkt. Niet alle godsdiensten, maar zeker de woestijngodsdiensten. Maar wij pretenderen een seculiere staat te zijn, en daarin horen dingen die bij de godsdienst horen geen plaats te hebben. Het hele idee dat een staat je vertelt wat je eet en drinkt en hoe je het klaar moet maken, dat is naar mijn diepste overtuiging vol-ko-men waanzin!”
Louk Hulsman, ‘eminence grise van het gedoogbeleid’, Cannabis Tribunaal 2008

“De unieke Nederlandse uitvinding van de coffeeshop had allang uitgeroepen moeten worden als de belangrijkste Nederlandse sociale innovatie van de afgelopen halve eeuw.”
Egbert Tellegen, emeritus hoogleraar sociologie en milieukunde, ‘Het utopisme van de drugsbestrijding’ (Mets & Schilt, 2008)

“Dat drugsgebruik zoveel verschillende reacties oproept en dat er bij machthebbers altijd weer de behoefte bestaat om het te onderdrukken, heeft te maken met de sterk symbolische betekenis van drugsgebruik. Het is een symbool van ordeverstoring. Voor de machthebbers tast het de onderdanigheid aan en voor de nette burger is het een symbool van de ongeordendheid die hij wil vermijden.”
Egbert Tellegen, emeritus hoogleraar sociolologie en mileukeunde, ‘Het utopisme van de drugsbestrijding’ (Mets & Schilt, 2008)

“Er is namelijk al jaren sprake van een wonderlijke spagaat. Aan de ene kant worden softdrugs zo veel mogelijk aan banden gelegd, aan de andere kant is de verkoop van alcohol geheel vrij. Terwijl alcohol zeer verslavend is, kun je in de buurt van scholen gewoon drank kopen. Al die mensen die nu praten over de hoge THC-waarden in cannabis, moeten kijken hoeveel alcohol er in breezers, te koop bij Albert Heijn, zit. Ik bepleit geen harde aanpak van alcohol, ik bepleit een gelijke behandeling van softdrugs en alcohol.”
Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam en PvdA-leider, NRC/Handelsblad, 21 november 2008

“De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking.”
Beginselverklaring VVD, augustus 2008

“Mensen geloven graag de verhalen dat drugs vreselijk en gevaarlijk zijn. Dat is niet waar: alcohol is veel schadelijker dan bijvoorbeeld cocaïne. Het is puur gif, anders dan de meeste drugs. Er is geen middel dat zo sterk samenhangt met geweld, auto-ongelukken en medische schade als alcohol. Het is gigantisch. Niet te vergelijken met drugs. Toch bestaan over drugs allerlei mythes. Je kunt hetzelfde over alcohol beweren, maar dan staat iedereen op zijn achterste benen.”
Tim Boekhout van Solinge, criminoloog, de Pers, 12 december 2007

“I think that the war on drugs has been an utter failure. And I think that we need to rethink and decriminalize our marijuana laws.”
Barack Obama, 44e president VS, Northwestern University, 21 januari 2004

“In principe heeft geen enkele overheid het recht in te grijpen in de belevingswereld van zijn onderdanen: wat iemand met zijn eigen lichaam en geest doet, dient hij zelf te weten, zolang hij er anderen geen schade mee berokkend.”
Simon Vinkenoog (1928-2009), dichter, schrijver en journalist, het Parool, 19 april 2004

“To sin by silence when we should protest makes cowards out of men.”
Ella Wheeler Wilcox (1850-1919), Amerikaanse schrijfster en dichteres

Baruch Spinoza (1632-1677)

“Een rechtsregel die men kan schenden zonder dat iemand anders er enig nadeel van ondervindt, is slechts het voorwerp van hoongelach en in plaats van de begeerten en de wellust van de mensen te beperken, moedigt zoiets ze veeleer aan. Wij laten ons inderdaad altijd verleiden door wat verboden is en we verlangen naar wat ons ontzegd wordt. Mensen die niets omhanden hebben, heeft het nog nooit ontbroken aan vindingrijkheid in het ontwijken van wetten die men bedenkt voor zaken die men niet ronduit kan verbieden, zoals feestmalen, gokspel, weelderige opschik en dergelijke meer, waarvan alleen de excessen schadelijk zijn en die men moet beoordelen naargelang de middelen waarover iemand beschikt, en waarvoor er dus geen algemeen geldende regels zijn.”
Baruch Spinoza (1632-1677), filosoof en lenzenslijper, Staatkundige Verhandeling, hoofdstuk 10, paragraaf 5 (vertaling Karel D’huyvetters)

“I say legalize drugs because I want to see less drug abuse, not more. And I say legalize drugs because I want to see the criminals put out of business.”
Edward Ellison, voormalig hoofd Antidrug Squad Scotland Yard, Daily Mail, 18 maart 1998

“The issue here is not marijuana. Marijuana is the messenger, not the message. The issue is whether we will live in freedom or under tyranny. The most basic of all human rights is the right to your own body. The lighted marijuana weed is the torch of freedom.”
Julian Heicklen, Emeritus Professor of Chemistry, Pennsylvania State University, 26 september 1998

“I support decriminalisation. People are smoking pot anyway and to make them into criminals is wrong. It’s when you’re in jail you really become a criminal.“
Sir Paul McCartney, Independent on Sunday, 28 september 1997

“Our drug policies offer a prime example of adverse, unintended consequences. There is perhaps no other field where our public policies have produced an outcome so profoundly at odds with what was intended. But those who are waging a “war on drugs” refuse to recognize this fact. They consider all criticism subversive.”
George Soros, zakenman, filantroop en publicist, The Washington Post, 2 februari 1997

Beeld: Stichting Legalize

“Het verstandige gebruik van soft drugs is minder schadelijk dan roken en drinken. Onverstandig gebruik is even schadelijk als veel roken en drinken. De handel moet dus worden vrijgegeven en de keuringsdienst van waren dient regelmatig de kwaliteit te onderzoeken, opdat de consument waar krijgt voor zijn geld. Het buitenland denkt hier anders over en maakt al helemaal geen onderscheid in hard en soft drugs. Dat heeft alles te maken met de politieke hysterie die nu al jaren woedt rond drugs. Een politieke hysterie gebaseerd op en veroorzaakt door heel andere zaken dan drugs. Ik noem de toenemende angst en onveiligheid, gevoed door het casinokapitalisme dat slechts uit is op steeds hogere winsten en geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de maatschappelijke gevolgen van zijn ongebreidelde winsthonger.”
Pim Fortuyn (1948-2002), Elsevier, 9 maart 1996

“The smoking of cannabis even long term is not harmful to health. (…) Sooner or later politicians will have to stop running scared and address the evidence: cannabis per se is not a hazard to society but driving it further underground may well be.”
Hoofdredactioneel commentaar The Lancet, Vol. 346, nummer 8985, 11 november 1995

“Beter is om de hele handel in één keer te legaliseren, zodat de godvrezende tuinder in alle vroegte zijn hennepcultuur kan verzorgen, de degelijke groothandelaar de waar kan verhandelen, en onze nationale trots, het vrachtvervoer, de klus van de distributie kan klaren. Achter dit geheel hobbelt dan onze fiscus aan, die op elk punt in het traject even zijn hand ophoudt. (…) Als tegenprestatie zie ik dan graag een actievere Keuringsdienst van Waren die erop toeziet dat de geleverde produkten van onberispelijke kwaliteit zijn.”
Pim Fortuyn (1948-2002), Leids Dagblad, 14 september 1994

“There is something very special about illegal drugs. If they don’t always make the drug user behave irrationally, they certainly cause many non-users to behave that way.”
Lester Grinspoon & James B. Bakalar, ‘Marihuana, the Forbidden Medicine’ (Yale University Press 1993)

“Medicines often produce side effects. Sometimes they are physically unpleasant. Cannabis too has discomforting side effects, but these are not physical, they are political.”
Hoofdredactioneel commentaar The Economist, 28 maart 1992

“I’m in favor of legalizing drugs. (…) Most of the harm that comes from drugs is because they are illegal.”
Milton Friedman (1912-2006), Nobelprijs winnaar Economie

“Government exists to protect us from each other. Where government has gone beyond its limits is in deciding to protect us from ourselves.”
Ronald Reagan (1911-2004), 40e president VS

“Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself; and where they are, they should be changed. Nowhere is this more clear than in the laws against possession of marihuana in private for personal use… Therefore, I support legislation amending Federal law to eliminate all Federal criminal penalties for the possession of up to one ounce [28g] of marihuana.”
Jimmy Carter, 39e president VS

“The aniti-marijuana campaign is a cancerous tissue of lies, undermining law enforcement, aggravating the drug problem, depriving the sick of needed help, and suckering well-intentioned conservatives and countless frightened parents.”
William F. Buckley (1925-2008), Amerikaans conservatief commentator en auteur

“The strongest argument for the legalization of any drug is that society has been able to survive the legalization of alcohol.”
Terence McKenna (1946-2000), schrijver, ethnobotanist

“Why use up the forests which were centuries in the making and the mines which required ages to lay down, if we can get the equivalent of forest and mineral products in the annual growth of the hemp fields?”
Henry Ford (1863-1947), Amerikaans industrieel

“Marijuana leads to pacifism and communist brainwashing.”
Harry J. Anslinger (1892-1975), eerste hoofd Federal Bureau of Narcotics VS

“It is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it.”
Upton Sinclair (1878-1968), Amerikaans auteur

“I’ve always done a lot of glue sniffing as a kid. I was very interested in glue. Then I went on to lager and speed and drifted into heroin because as a kid growing up everybody told me, ‘Don’t smoke marijuana – it will kill you.”
Irvine Welsh, Schotse schrijver

“The prestige of government has undoubtedly been lowered considerably by the Prohibition law. For nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. It is an open secret that the dangerous increase of crime in this country is closely connected with this.”
Albert Einstein (1879-1955), Nobelprijswinnaar Natuurkunde

“All truth passes through three stages: first, it is ridiculed… second, it is violently opposed… third, it is accepted as being self-evident.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860), filosoof

“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
Albert Einstein (1879-1955), Nobelprijswinnaar Natuurkunde

“Repetition does not transform a lie into a truth.”
Franklin D. Roosevelt (1888-1945), 32e president VS 

© Gonzo media

“Law reform is urgently needed – to cut crime, make drugs safer, reduce the risk of illness and infection and restore a sense of civic pride to those who wish to use a wider range of intoxicants than just booze and cigarettes. It is absolutely pointless declaring a substance to be in itself illegal. The thinking of the First World War era must be outgrown, and a frank acknowledgement arrived at that a policy that doesn’t work, however much utopia has been fantasized into its formulation, has te be dropped. We pay our governments to find workable solutions to society’s dilemmas, not to keep banging their heads against the same brick wall.”
Stuart Walton: ‘Out of it, a cultural history of intoxication’, 2001

“The last century has seen significant advances in civil rights, women’s rights, gay and lesbian rights, and ecological awareness. The coming decades will see the rise of a new social movement, one focused on cognitive liberty, or freedom of thought. A new movement based on the fundamental right of each human being to think independently, to create his or her own reality models, to use the full spectrum of his or her own mind, and to occasion multiple modes of thought and alternative states of consciousness. Without the right to control your own mind, what freedom remains?”
Richard Glen Boire, auteur van o.a. ‘Marijuana Law’

‘Abusus non tollit usum’ (misbruik heft goed gebruik niet op)
Latijns spreekwoord

STEUN VOC
KLIK HIER