Wietproef update: D66 wil Canadese wiet, teler tart reclameverbod

Wordt de wietproef versneld? Gaan we het Canadese cannabis-overschot importeren, zoals D66 heeft voorgesteld? Komt er in Breda en Tilburg een experiment in het experiment? En hoe zit het met de tweets van FYTA, de enige wietproef-teler die al hasj en wiet produceert? Een wietproef update.

Door Derrick Bergman, voorzitter stichting VOC

Kamervragen D66: zo snel mogelijk starten met volgende fase wietexperiment, eventueel met Canadese wiet


Op de voorlaatste dag van 2022 diende D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller twintig Kamervragen in aan minister van VWS Ernst Kuipers, minister van justitie en veiligheid Dilan Yesilgöz en minister van Financiën Sigrid Kaag. Onderwerp: ‘Het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen’. Het is een stevige vragenlijst, waarbij hete hangijzers aan bod komen, zoals de weigering van banken om aangewezen telers een rekening te verstrekken.

Sneller suggereert dat deze telers met een buitenlandse bank in zee zouden kunnen gaan, “in landen als Zwitserland of Malta, waar evenals hier initiatieven met de regulering van de cannabisteelt lopen”. Opmerkelijk is ook zijn voorstel om cannabis uit Canada te importeren om de wietproef te versnellen. Sneller verwijst naar dit artikel op MJBizDaily.com over de recordhoeveelheid cannabis die in 2021 in Canada werd vernietigd, 425.000 kilo. Vraag nummer twaalf luidt:

‘Bent u bereid te verkennen op welke wijze het op korte termijn mogelijk kan worden gemaakt om (mede) middels het importeren van «legaal geteelde» cannabis uit Canada binnen het kader van het experiment een gesloten keten te verzekeren om zo eerder te kunnen starten met een volgende fase, desnoods met de aanloopfase in enkele gemeenten? Zo nee, waarom niet?’

Import uit andere landen mag ook, voegt Sneller er in vraag 13 aan toe. De ministers hebben zijn vragen nog niet beantwoord, maar zij reageerden wel op het pleidooi van de burgemeesters van Breda en Tilburg voor een ‘experiment in het experiment’. Telers die al klaar zijn om te produceren zouden mogen gaan leveren aan de coffeeshops in Breda en Tilburg, die daarnaast hun gewone assortiment mogen blijven verkopen. Paul Depla, burgemeester van Breda, presenteerde dit idee in de Volkskrant van 4 november 2022 en op het PCN jubileum symposium in Eindhoven diezelfde dag.

In hun brief over de stand van zaken met de wietproef van 2 december 2022 schrijven de ministers Kuipers en Yesilgöz hierover: ‘Nu het startmoment niet in 2023 kan plaatsvinden, kijken we of een alternatief mogelijk is om op kleinere schaal toch in 2023 te starten met levering aan coffeeshops. Daarbij sluiten we aan bij een initiatief vanuit de betrokken Brabantse burgemeesters bij het experiment om te bezien of er, vooruitlopend op de start van de overgangsfase, eerder geleverd kan worden aan coffeeshops door de telers die gereed zijn.’

Op dit moment is nog maar één teler gereed: Fyta uit Waalwijk, die al langer medicinale cannabis produceert. Het bedrijf heeft een bescheiden publiciteitsoffensief gelanceerd, met een Nieuwsuur reportage op 28 november 2022 als startschot. Op 9 december citeerde het Brabants Dagblad uit een brief van Fyta directeur Fred van der Wiel aan het kabinet. Hij schrijft dat Fyta al 25 miljoen heeft geïnvesteerd en dat elke maand uitstel een half miljoen kost.

Fyta tast sinds december de grenzen van de wetgeving af met hun Twitter account @Fytagroup. Een ijverige officier van justitie kan de fraaie foto’s van hun cannabisvariëteiten en hun hasj op dit account zomaar als reclame beschouwen. Wat mij betreft geen probleem, zeker zolang Heineken en andere alcoholproducenten reclame mogen maken voor hún drugs via Twitter en andere media. En ergens past het ook wel bij onze cannabiscultuur, dat de regels al worden overtreden nog voordat de wietproef is begonnen.

Tweet van Fyta, 7 januari 2023

Ontwikkelingen in Duitsland

Het Amerikaanse zakenblad Fast Company publiceert deze week een artikel over het Nederlandse cannabisbeleid, de ontwikkelingen in Duitsland en de wietproef. De verslaggever interviewde André Knottnerus, voorzitter van de adviescommissie voor de wietproef, Tom Blickman van het Transnational Institute (TNI) en Stijn Hoorens van RAND Europe, een van de drie onderzoeksbureaus die de wietproef onderzoeken.

Alle drie verwachten ze dat de Europese Commissie de Duitse legaliseringsplannen af zal gaan wijzen. Knottnerus heeft de Duitse regering geadviseerd een experiment naar Nederlands voorbeeld op te zetten, onthult hij. Hoorens ziet niet hoe de Europese Commissie de Duitse plannen goed kan keuren. Maar als dat toch gebeurt, dan gelooft hij dat de Nederlandse regering de wietproef zou “kunnen omzeilen en gaan bewegen om zijn buurman te evenaren” (could bypass the experiment and move to match its neighbor).

Hoorens nuanceerde dit later via Twitter: ‘Overigens denk ik dat de journalist mijn woorden wat heeft overgeïnterpreteerd. Ik heb niet gezegd dat de Nederlandse overheid het experiment kan ‘bypassen’. Wel denk ik dat de ontwikkelingen in Duitsland van invloed zullen zijn op toekomstig cannabisbeleid in ander EU lidstaten.’

Georg Wurth, voorzitter van het Deutsche Hanfverband, legde in de High Tea Potcast uit dat er naast het oordeel van de Europese Commissie nóg een risico is voor de legalisering: de Bondsraad. Niet alleen de Bondsdag, vergelijkbaar met onze Tweede Kamer, moet elk wetsvoorstel goedkeuren, maar ook de Bondsraad, waarin de Duitse deelstaten vertegenwoordigd zijn. De christelijke CDU/CSU, fel tegen legalisering, heeft er nu nog een meerderheid. Dat kan veranderen als Hessen komende herfst naar de stembus gaat.

Voor cannabis moeten dezelfde regels gelden als voor bier en wijn

De ontwikkelingen bij onze Oosterburen zijn van groot belang voor ons cannabisbeleid en het tempo waarin het cannabisverbod hier wordt ontmanteld. De stichting VOC blijft hameren op de blinde vlekken van het kabinet: het recht op bezit van cannabis en thuisteelt voor persoonlijke consumptie en afschaffing van het verbod op laboratoriumtesten van cannabis door coffeeshops, de nuloptie en het ingezetenencriterium.

Het is niet zo ingewikkeld: voor cannabis moeten dezelfde regels gelden als voor bier en wijn. Zoals wijlen Doede de Jong het in 2020 verwoordde in de alternatieve VOC troonrede, zo is het nog steeds:

‘De simpelste en meest effectieve oplossing voor de ellende die het wietwanbeleid heeft aangericht, zou je het “Bier en Wijn Model” kunnen noemen. Wat niet algemeen bekend is: elke volwassen Nederlander mag thuis bier brouwen en wijn maken, in de keuken, op zolder of in de schuur. Wie de aldus geproduceerde dranken wil verkopen, moet zich, zoals elk bedrijf, inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zo kan er belasting worden afgedragen en kunnen bevoegde instanties als de Voedsel en Waren Autoriteit controleren of de productie en verkoop veilig en verantwoord verlopen. Cannabis kunnen we net zo behandelen. In vier woorden samengevat: thuisteelt vrij, achterdeur open. Thuistelers hoeven dan niet meer te vrezen dat de politie de deur intrapt, zoals amateur bierbrouwers dat nu ook niet hoeven. Professionele telers kunnen de coffeeshops en de apotheken voorzien, met een gewone, transparante bedrijfsvoering.’

Uit de door Doede de Jong verwoordde alternatieve VOC troonrede in 2020

Comments (2)

  • CannaKim 10/01/2023 at 9:47 pm Reply

    De Canadeese overschot is al lang hier, coffeeshops zijn vol er mee, komt aleen niet legal binnen…die mensen in de regeering zijn altijd 10 stapjes achter de markt ‍♂️

  • rene slikker 23/01/2023 at 2:27 pm Reply

    Lekker dan afgekeurde wiet uit canada de oceaan over slepen om hier in de shops aan te bieden. Wat een onzinnig idee.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*