Nieuw VOC-bidbook: Het cannabis dossier – Historische Zeitenwende in Duitsland

Eerder deze week ontvingen alle 225 leden van de Eerste en Tweede Kamer de nieuwe brochure
van onze stichting, ‘Het cannabis dossier – Historische Zeitenwende in Duitsland’.

Dit is de zevende VOC brochure, de eerste verscheen in 2002. Op het omslag staat deze keer de
nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz, vanwege het besluit van zijn regering om cannabis te
legaliseren. De laatste berichten zijn positief: liefst drie ministers lieten vorige week weten dat de
legalisering er echt aan komt. In de herfst kan er volgens volksgezondheidsminister Lauterbach al
een wetsvoorstel op tafel liggen. Wat een verschil met ons eigen land, waar we nu al ruim vijf jaar
wachten op de start van het zogenaamde wietexperiment.

Internationale update, cannabis en verkeer, disproportionele aanpak van kleine thuistelers, hoe het wel zou moeten en kunnen, vijf hardnekkige mythes en Peter R. de Vries komen aan bod

Naast een internationale update besteden we aandacht aan cannabis en verkeer (hoofdstuk 2) en
de disproportionele aanpak van kleine thuistelers (hoofdstuk 3). In hoofdstuk vier lichten we toe
hoe het cannabisbeleid er wat ons betreft uit zou moeten en kunnen zien. Vijf hardnekkige mythes
rond cannabis komen aan bod in hoofdstuk vijf en het laatste hoofdstuk gaat over de visie van
wijlen Peter R. de Vries op goed drugsbeleid.

De VOC brochures zijn in eerste instantie gericht aan de leden van de Staten-Generaal, maar we
sturen ze ook naar leden van het kabinet, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders en
journalisten. Alle informatie is afkomstig uit openbare bronnen en voorzien van bronvermelding.

Traditioneel ontvangen de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden de nieuwe brochure als eerste. Later deze week hebben we exemplaren verstuurd aan Patrons en donateurs van de stichting VOC, aan leden van het kabinet, lokale bestuurders en raadsleden, maatschappelijke organisaties en journalisten.

Sinds vandaag staat de PDF ook online op de VOC-website, waar je alle publicaties van het VOC terug kunt vinden.

Wil je een of meer gedrukte exemplaren van de nieuwe VOC brochure bestellen, mail dan naar info@voc-nederland.org

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*