Oproep: stem cannabisvriendelijk op 14-16 maart!

cannabis-kieswijzer stem cannabisvriendelijk

De geheel vernieuwde Cannabis-Kieswijzer biedt de ruim 1 miljoen stemgerechtigde cannabisconsumenten in Nederland de mogelijkheid om zich snel en gebruikersvriendelijk te verdiepen in de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van cannabis(-beleid). Net als de stichting VOC roept de Cannabis-Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl) alle cannabisconsumenten op om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14-16 maart.

Welk drugsbeleid voert een gemeente? Zijn er coffeeshops in een gemeente? Zo ja, hoeveel? Neemt de gemeente deel aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (het wietexperiment)? Zo nee, hoe staat de gemeente tegenover regulering van de kweek? Hoe gaat een gemeente om met kweken voor eigen (medicinaal) gebruik?

De redactie van de Cannabis-Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma’s van alle (ruim 200) deelnemende partijen in 16 gemeenten onderzocht op cannabisvriendelijkheid. Alle relevante informatie is op de Cannabis-Kieswijzer beschikbaar gemaakt, opdat de lokale cannabisconsument (en andere stemgerechtigden) bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 2022 een op inhoud gefundeerde beslissing kunnen nemen bij het uitbrengen van een cannabisvriendelijke stem.

Door naar het overzicht op de Cannabis-Kieswijzer te gaan kom je bij de gemeenten en vervolgens bij de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op de webpagina’s UITGELICHT (bijv. Uitgelicht – Amsterdam) krijg je een cannabisvriendelijk stemadvies.

Dit zijn de gemeenten: Almere – Amsterdam – Apeldoorn – Arnhem – Breda – Den Haag – Eindhoven – Groningen – Leeuwarden – Maastricht – Nijmegen – Roosendaal – Rotterdam – Tilburg – Utrecht – Zaanstad

De Cannabis-Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl) is onderdeel van de Stichting Maatschappij en Cannabis. Deze stichting met ANBI-keurmerk heeft mede ten doel het voor algemeen publiek verzamelen, analyseren en ontsluiten van informatie op het gebied van o.a. het lokale beleid ten aanzien van legale en illegale drugs, waaronder met name cannabis (hasj en wiet).

De stichting Maatschappij en Cannabis werkt samen met andere organisaties zoals stichting VOC, vorig jaar nog bij de Tweede Kamerverkiezingen met de CannaStemBus-campagne en het Cannabis-Stemadvies. De website www.cannabis-kieswijzer.nl  vervult al jaren een centrale rol in de opkomstbevorderingsacties van coffeeshopbedrijven en –ondernemersverenigingen. Op posters, flyers, folders, filtertipboekjes, jointdoosjes (etc.) en op hun websites wordt de cannabis-kieswijzer genoemd. Ook andere cannabis(consumenten)-organisaties en – websites verwijzen naar de informatie van cannabis-kieswijzer.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010, 2012, 2017, 2021, de Provinciale Statenverkiezingen van 2011, 2015 en 2019, de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 2013, 2014, 2017, 2018 en 2022 en de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014 en 2019 heeft de redactie van cannabis-kieswijzer (objectieve) informatie verstrekt en beschikbaar gemaakt over de verkiezingen zelf en de cannabisvriendelijkheid van de deelnemende partijen.

Ze werkten daarbij steeds met de slogans: Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk. Laat je stem niet verdampen!

Cannabisvriendelijk stemmen loont: maak kans op prijzen

Ook is via de Instagram pagina van de Cannabis-Kieswijzer kans te maken op mooie prijzen als je cannabisvriendelijk stemt.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*