Licht(je) in de tunnel: mr. Roozen over Rutte IV en cannabis

Sinds jaar en dag is mr. John Roozen adviseur en Haags contactpersoon van de stichting VOC. Zijn politieke analyses en prognoses zijn onovertroffen, mede dankzij zijn decennialange ervaring als journalist, lobbyist en communicatiespecialist. In deze bijdrage laat hij zijn deskundige licht schijnen over het nieuwe kabinet en de kansen voor het cannabisdossier.

Licht(je) in de tunnel


Het is zo ver! Er is een nieuw kabinet waarvan, althans voor wat het cannabisdossier betreft, in ieder geval gehoopt mag worden dat het een licht(je) in de tunnel zal bieden. Maar ook niet meer dan dát!


In ieder geval is er, naar het zich laat aanzien, géen nieuwe kloon van het fanate crimefighters-duo Opstelten en Teeven op Justitie terecht gekomen.

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD), minister van Justitie en Veiligheid in Rutte IV (Foto: Wikikids)

Natuurlijk is de nieuwe minister Dilan Yezilgöz wel van plan de “ondermijnende georganiseerde misdaad” hard aan te pakken (het blijft tenslotte VVD) maar zij is duidelijk een beschaafde en tot nu toe redelijk gebleken vrouw. En mogelijk zijn er in haar nog sporen terug te vinden van haar vroegere speurtocht naar politiek onderdak waarbij ze SP en PvdA aandeed.


Gelukkig heeft D66 het pleidooi tijdens de campagne voor herstel van de rechtsstaat in zoverre waar gemaakt dat er nu een minister van die partij naast die van de VVD komt te staan, in de persoon van Franc Weerwind, tot nu toe burgemeester van Almere. Dus in ieder geval, naar men toch wel met enige gerustheid mag aannemen, andere koek dan zijn voorganger Sander Dekker die van de aan hem toegekende titel “minister voor rechtsbescherming” een aanfluiting maakte. Het werd onder zijn ontwrichtend bewind hét voorbeeld van Orwelliaanse Newspeak.

Franc Weerwind (D66), minister voor rechtsbescherming in Rutte IV (Foto: Twitter)

Maar nog even terug naar de thans gerepareerde oude coalitie. Na eindeloos chicaneren en traineren is Mark Rutte er in geslaagd zich als een ware Houdini uit een kluwen van leugens los te wikkelen en weer (min of meer) fier rond te stappen. Al heeft dat toch vooral iets van het befaamde sprookje van de Kleren van de Keizer. Er hoeft maar éen brutaal jochie langs de kant te staan en het spel is uit.

Mark Rutte (Foto: Wikimedia)

Het zal voor het nageslacht, zeker voor historici, altijd een raadsel blijven dat de historicus Rutte zó gebrand was op het predicaat “langst zittende premier” dat hij zijn toekomstige plaats in de geschiedenisboeken niet in het oog heeft gehouden. Hij had een roerige periode kunnen afsluiten met een nog redelijk eervol terugtreden. Na de kabinetsval over de toeslagenaffaire hield hij echter zijn land een vol jaar in spanning om tenslotte met een kabinet van dezelfde partijen weer op pad te gaan. Zonder uitzicht te bieden op spoedig herstel van de aangerichte schade.

Het was hem overigens wel wat waard! Zoals breed in de media geconstateerd werd is machtsevenwicht binnen de voortgezette coalitie nogal ingrijpend verschoven. D66, dat de claim om met links te regeren op gaf, is duidelijk het sterkst uit de onderhandelingen te voorschijn gekomen met het bezetten van een aantal significante sleutelposities.

En ook is het een hoopvol teken dat Wopke Hoekstra als minister van buitenlandse zaken uit de Haagse keuken vertrekt. Wie er ook fractievoorzitter van het CDA wordt, erger dan deze voorvechter van zero tolerance in die functie kan het moeilijk worden.

Kortom: al met al een klein stapje vooruit in de cannabismisère!

Mogelijk ook wordt dit moeizaam tot stand gekomen Rutte IV uiteindelijk toch nog ten goede verleid door het voorbeeld van Duitsland dat -als meest gezaghebbend EU land- recent een coalitie kreeg die niet slechts regulering maar zelfs legalisering van cannabis in het regeerakkoord opnam.

mr. JLAM Roozen (Foto © Gonzo Media)

Openingsbeeld: Jheronimus Bosch: Visioenen van het hiernamaals: tenhemelopneming (fragment)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*