Open brief Franse coffeeshopbezoekers aan Halsema

Open brief Franse coffeeshopbezoekers Halsema amsterdam

Via de mail ontvingen we een open brief van Franse coffeeshopbezoekers die ze eerder al hebben verstuurd naar het kantoor van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema (Groenlinks). De brief is hieronder vrijwel volledig te lezen.

Betreft : voorgestelde beperkingen voor bezoek buitenlanders aan coffeeshops

Geachte mevrouw Halsema,

Wij schrijven u aan als groepen cannabisgebruikers die opkomen voor een verantwoord cannabisgebruik bij ons in Frankrijk maar ook in Nederland en zeker ook in Amsterdam, waar wij nu al decennialang van de vrijheid mogen genieten van het democratische drugsbeleid dat uw land al in de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft uitgewerkt. Amsterdam is voor ons een symbool van de vrijheid en tolerantie die ons in ons eigen land onthouden worden.

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam (Foto: Harold Pereira / Wikimedia)

Wij begrijpen dat Amsterdam de criminaliteit en overlast die veroorzaakt worden door de beperkingen van het huidige internationale drugsbeleid wil beteugelen en betuigen daarom ook onze instemming met uw wensen voor legalisering van cannabis en een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops met een gesloten systeem van groene cannabistelers met strikte handhaving van de leeftijdsgrens en goede voorlichting voor de bezoekers. 

Geachte mevrouw Halsema, we begrijpen de urgentie en de noodzaak voor elke lokale gemeenschap om de corruptie, de agressie en de zwarte markt in te dammen.

Echter, we zijn wel erg bezorgd door berichten over plannen die het bezoek aan coffeeshops voor buitenlandse (drugs)toeristen moeten terug dringen om zo de grote problemen van Amsterdam vanwege het massatoerisme op te lossen. Worden wij nu binnenkort ook in Amsterdam gestigmatiseerd en geweerd? Amsterdam is het sanctuarium waar buitenlandse cannabisgebruikers zich welkom voelen als ze even kunnen uitblazen van de discriminatie en vervolging in hun thuisland en kunnen leven in een geest van vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Waarom zou onze vrijheid uitgerekend bij u moeten worden opgeofferd? U heeft deze vraag als volgt beantwoord: ‘Amsterdam heeft een eeuwenlange traditie van vrijheid en tolerantie en die is belangrijk: godsdienstvrijheid, demonstratievrijheid, vrijheid van vereniging, ruimte voor een culturele voorhoede. Daar hoort vanzelfsprekend een mild coffeeshopbeleid bij. Maar het imago van Amsterdam moet niet zijn dat grote groepen dronken jongvolwassenen hier moreel op vakantie kunnen.’ 

Geachte mevrouw Halsema, wij gaan graag mee met uw betoog alleen, wij zijn geen grote groepen immorele dronken jongvolwassenen. Om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan wil u de cannabisgebruikers weren, en natuurlijk, er zijn cannabisgebruikers die ook drinken en overlast bezorgen, maar hetzelfde kan gezegd van andere groepen toeristen. ‘Een tevreden roker is geen onruststoker’ zegt het Nederlandse spreekwoord en dat geldt ook voor ons. Om even te ontsnappen aan een immorele overheid komen we op vakantie naar Amsterdam, om te genieten van een existentiële verrijking die het leven daar biedt, met alle respect voor de stad en haar inwoners. De jonge geschiedenis van het cannabisverbod voor buitenlandse toeristen in Nederlandse steden heeft de nadelen er van aangetoond: de illegale verkoop die u juist wil terugdringen wordt aangewakkerd, er worden producten van slechte kwaliteit verhandeld, de georganiseerde winkelhandel wordt overgenomen door ongeorganiseerde straathandel waardoor de overlast nog toeneemt en de voorlichting die zo belangrijk is voor de gebruiker en de relatie met de stad wegvalt.

Nu bij toenemende internationale regulering en legalisering van cannabis, gebaseerd op een groeiend wetenschappelijk inzicht in de vele voordelen van cannabis voor lichamelijke en geestelijke gezondheid van de gebruikers een aantal landen op basis van morele vooroordelen een prohibitieve reflex heeft en in plaats van terughoudenheid strengere strafmaatregelen worden aangenomen, zoals in Frankrijk waar weer een stringente nultolerantie wordt toegepast, is het voor ons onbegrijpelijk dat uit de stad van de historische geestverruimende voorhoede een repressief beleid zou komen dat ons overal zal discrediteren, om te beginnen bij ons thuis. 

De voorhoede vangt altijd de eerste klappen op en omdat u een eerlijk, transparant drugsbeleid voorstaat ontkomt u daar niet aan. Omdat uw houding van tolerantie en vrijheid van meningsuiting mensen uit heel de wereld aantrekt maar tegelijkertijd behoudsgezinde in uw stad afstoot, zal u nooit aan gevoelens van overlast vanwege al die drugstoeristen ontsnappen. Maar laat hen aub niet vallen, schuif niet het alcoholprobleem in hun schoenen, veroordeel hen niet tot de intolerantie die alleen hun vijanden zal plezieren.

Wij hopen van harte, mevrouw Halsema, dat u de historische solidariteit die Amsterdam tot nu toe met de buitenlandse cannabisgebruikers heeft betoond zal weten te handhaven en dat u niet opgeeft in het zicht van de overwinning, de internationale legalisatie van cannabis, waardoor uw probleem met het drugstoerisme vanzelf zal verdampen. Up in world wide smoke. 

In afwachting hiervan zal goede voorlichting over de problemen van uw stad aan de toeristen bij de cannabisgebruikers zeker gehoor vinden en wij, franse en europese cannabisgebruikersgroepen zullen er alles aan doen om uw boodschap de onze te maken en over te brengen bij onze mensen, uw publiek, uw fans.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cannabinofielen van Frankrijk,

 • Eric Chapel, Paka/Chanvre’n Co
 • Cannabis Sans Frontieres, membre de l’ENCOD Farid Ghehioueche, fondateur
 • Collectif d’Information et de Recherche Cannabiques (Circ) Stephane Karcher dit Kshoo Co-fondateur
 • La Page du StonerFanny Sinan 
 • Le Cannabiste.com Jean-pierre Ceccaldi Rédacteur / fondateur du média redacteur
 • Lady Long Solo, Michel Sitbon, éditeur, libraire
 • Legalize Shop Montpellier / Safia Lebdi
 • L630 Bechir Saket 
 • Master growers, Page Chanvre social club Chaplain Christophe 
 • P’tit Musée du Chanvre in the Street Véro Casamia 

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*