Mario Zwart over Cannabis, Confucius en het karretje in de poep

tweede kamer commissie JenV drugsbeleid wietexperiment

Op 2 juni 2021 spreekt de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid weer over drugs. Huiscolumnist Mario Zwart kreeg bij lezing van de agenda een hevige aanval van facepalmitis. Hij komt daarom met een betere cannabis-agenda, die meelezende politici geheel vrijblijvend mogen overnemen.

Tandenknarsend achter het Zoom-scherm

De voorgestelde agenda gaat vooral over cannabis. Want door een wonderlijke speling van het lot is onze geliefde plant een “drug”, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hop, de wijnrank of de tabaksplant. Nu is er genoeg te leuteren over cannabis. Liefhebbers kunnen urenlang uitweiden over de beste kweektechnieken, bijzondere soortjes of exclusieve hasj-varianten. Maar de Tweede Kamer heeft een, laten we zeggen, wat andere smaak. Ik vat de agenda én de uitkomsten maar even samen, dat bespaart u weer drie uur tandenknarsend meekijken achter uw Zoom-scherm. Zit u klaar?

De jaarlijkse coffeeshop-monitors 

Samenvatting: aantal coffeeshops is ongeveer gelijk gebleven of licht gedaald, ze houden zich strikt aan de regels, nauwelijks sprake van overlast.

Het bezoek van Pieter Tops aan Canada, dat cannabis al legaliseerde

Samenvatting: Politieacademie-man Tops ging naar Canada, sprak niet met consumenten en keek niet naar cijfers, zoals het behaalde marktaandeel van 52% voor legale wiet, of het gehalveerde wietgebruik onder minderjarigen na de legalisering. Of dat zelfs de Conservatieve Partij, tegenstander van legalisering, niet meer terug wil naar een verbod. Wél sprak hij uitgebreid met tegenstanders van de legalisering. Tops conclusie: de legalisering van wiet in Canada is mislukt. Top’s rapport kreeg vernietigende kritiek, die uiteraard niet op de agenda staat.

De wietproef

Samenvatting: het karretje van de wietproef is vakkundig in de poep gereden door CDA, CU, VVD en de ambtenaren van J&V. Na vier jaar is nog geen plantje gepoot.  

En kijk ook eens naar de data. In juni 2021 vergadert de commissie over de coffeeshopmeting 2017. Iedere actualiteit ontbreekt. Zoals: de ene na de andere Amerikaanse staat maakt cannabis legaal.  Geen woord wordt er aan besteed. En de vele initiatieven elders in Europa, in Spanje, in Zwitserland, in Luxemburg? Geen woord. Kortom: dit schiet allemaal niet op.

Dat kan beter!

Laten we eens fantaseren dat we een Tweede Kamer hadden met wat gezond verstand op cannnabisgebied! Dan zou de agenda er zo uit kunnen zien:

Agendapunt 1: Evaluatie War On Drugs

Wat heeft een eeuw lang jacht op poeders, plantjes en pillen eigenlijk opgeleverd? Inspreker: oud secretaris-generaal van de VN, de heer Kofi Annan.

Agendapunt 2: Prioriteiten politie

Geen tijd voor zedenzaken maar wél om planten te rooien? Wij zeggen: tijd om hard in te grijpen!  . Inspreker: politievakbond-man Koen Simmers.

Agendapunt 3: Terug naar de kern, wat heeft J&V in godsnaam met genotmiddelen te maken? 

Ambtelijk voorstel is dat het Ministerie van Landbouw zich niet langer bemoeit met misdaad, en Justitie & Veiligheid niet langer met planten.

Agendapunt 4: Leren van de Amerikaanse legalisering

Voorgesteld wordt een ‘hogedruksessie’ met Nederlandse cannabisdeskundigen (waaronder in elk geval het VOC en de Nederlandse coffeeshopbonden) en experts vanuit de VS, aangevuld met een ambtelijke staf vanuit het Ministerie van Landbouw. Doel is in twee dagen tijd een wetsvoorstel te schrijven: de Cannabis Totale Legaliseringswet, die in september 2021 aan de zal Kamer wordt voorgelegd.

Nazit

De Chinese filosoof Confucius schreef: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp”. In navolging daarvan hecht ook de Kamercommissie veel waarde aan leren door persoonlijke ervaring. De commissie heeft Veiligthuiskweken.nl bereid gevonden om een ontspannen workshop te geven. U leert de fijne kneepjes van het thuis wiet kweken en u kunt ook al genieten van het eindproduct. Learning by doing!  

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*