Update Trekt Uw Plant en ‘nederige vraag om hulp’ uit België

Trekt Uw Plant was de eerste Cannabis Social Club van België en is opgericht door wijlen Joep Oomen, een van de oprichters van de stichting VOC. Trekt Uw Plant is drie keer vervolgd en twee keer volledig vrijgesproken. Door de laatste vervolging is de club effectief kapot gemaakt en failliet gegaan. Op 24 februari 2021 doet de rechter uitspraak. Voormalig bestuurslid Stefan van der Mussele publiceerde op de Wereldmorgen.be een update en een nederige vraag om hulp, die we met zijn toestemming overnemen.

Derde vrijspraak voor cannabisvereniging Trekt Uw Plant?

door Stefan van der Mussele

Vorige week vond de derde rechtszaak in beroep plaats tegen de Antwerpse Cannabis Social Club vzw Trekt Uw Plant. De rechters spreken zich op 24 februari – op de honderdjarige verjaardag van de Belgische drugwetgeving (!) – uit over de schuld van de beklaagden. De oudste cannabisclub van het land ging ondertussen vorig jaar failliet. De vereniging heeft veertien jaren lang bestaan, dankzij een gedoogbeleid of desondanks drievoudige vervolging. Tijd voor een update en een nederige vraag om hulp.

Gedoogde cannabisvereniging
In 2006 liet Trekt Uw Plant als eerste Belgische CSC haar grondregels publiceren in het Staatsblad. Zonder winstoogmerk verzorgden verschillende leden jarenlang op biologische wijze hun eigen plant en die van enkele andere leden in kleinschalige persoonlijke kweekplaatsen. Binnen de club was er steeds maximaal één plant per lid in verzorging, zoals de Belgische cannabisrichtlijn van 2005 het voorschrijft.

Foto: Trekt Uw Plant

Zo ontstond een gesloten circuit van productie over distributie tot consumptie, dat geen ruimte laat voor georganiseerde misdaad én kwaliteit garandeert. De vereniging kende tweemaal vervolging, maar ook tweemaal vrijspraak aan het Antwerpse Hof van Beroep in 2008 en 2010. Daarbij kwamen in 2012 de uitspraken van de toenmalige woordvoerder van het Antwerpse parket, die uitlegde dat de rechtbank geen inbreuken op de drugwetgeving vaststelde en dat het parket zich daarbij neerlegt.

Ondertussen schoven deskundigen het CSC-model meermaals naar voor als één van de meest realistische en voor de hand liggende opties om cannabis niet-commercieel te reguleren. Het concept overtroeft, dankzij haar gesloten circuit van teelt tot consumptie, glansrijk het Nederlandse coffeeshopmodel. Daarbij is enkel de verkoop aan de ‘voordeur’ gedoogd, maar de aankoop via de ‘achterdeur’ niet, wat de georganiseerde misdaad net stimuleert en nadelig is voor de kwaliteit.

2010: Joep Oomen interviewt een tevreden lid van Trekt Uw Plant (foto © Gonzo media)

Ontwikkelingen
In november werd het European Cannabis Advocacy Network gelanceerd, in december schrapten de Verenigde Naties cannabis van de lijst van gevaarlijkste drugs, en op 24 februari zal de Belgische drugwetgeving haar honderdjarig bestaan vieren. Smart on Drugs en Stop1921, geleid door professionals uit de drugpreventie en drughulpverlening, startten naar aanleiding van dit eeuwfeest alvast een petitie tot steun aan de Cannabis Social Clubs.

Gerespecteerd Nederlands criminoloog Cyrille Fijnaut (74) roept in zijn nieuw boek op tot een legalisering van cannabis in gans de Europese Unie. Dit bericht verscheen onder andere in HLN met een peiling eraan gekoppeld. In 2014 vond 78 procent van de lezers dat cannabis gelegaliseerd moest worden. De huidige peiling resulteert in 92 procent pro legalisering. Een forse stijging, die hopelijk ook politiek wordt opgepikt.

Mediwiet en bestuurslid
Als 39-jarige doctor in de medische wetenschappen heb ik onderzoekservaring. Maar ik werkte ook als verpleegkundige in de ouderenzorg, psychiatrie, verslavingszorg en internationale noodhulp met Artsen Zonder Grenzen. Drie jaren was ik lid van vzw Trekt Uw Plant (2014 – 2016), waarvan de laatste twee jaren als vrijwilliger, verantwoordelijk voor de medicinale afdeling, en de laatste negen maanden ook onbezoldigd bestuurslid, waarin ik verschillende volksvertegenwoordigers aanschreef.

Joep Oomen en Mich Degens (Mambo Social Club), Cannabis Bevrijdingsdag 2015, Antwerpen (© Gonzo media)

Het onrecht dat de medicinale cannabisconsument in België kent, stimuleerde me tot het engagement om hen te informeren en op te volgen in een aparte afdeling binnen de vereniging. Via een blauwdruk pleitte ik voor de wettelijke regulering van thuisteelt en CSC’s en de bescherming van de medicinale consument. Ik hoopte via democratische weg een onrecht te bestrijden. Iets wat ik niet kon in de door honger en oorlog geteisterde gebieden waar ik voorheen werkte.

Hof van Beroep
Het openbaar ministerie eiste woensdag nóg zwaardere celstraffen en verbeurdverklaringen dan in eerste aanleg. Tom Goossens, mijn advocaat hield echter een schitterend pleidooi en gaf de rechters concrete handvaten voor een vrijspraak. Goossens was er bij de oprichting van Trekt Uw Plant bij en verdedigde de vzw in de vorige twee rechtszaken en bij de rechtszaak tegen de Mambo Social Club.

Het was dan ook mijn persoonlijke, strategische keuze om voor de huidige rechtsgang opnieuw voor deze advocaat te kiezen.

Ik wens dat in 2021 de overheid stopt met het stigmatiseren en criminaliseren van mensen die kiezen voor een verantwoord middel dat minder schadelijk is dan tabak of alcohol. Een zachte roes uit softdrugs – vaak een hulp bij fysieke pijn, psychisch leed, spiritualiteit, therapie of genezing – zou niet tot strafbare handelingen mogen leiden. Op het eeuwfeest van onze drugwetgeving en met de ruggensteun van internationale ontwikkelingen blijf ik roepen om een efficiënter Belgisch cannabisbeleid, gestoeld op menselijkheid.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*