Het nieuwe normaal, wiet legaal!

De Leeuwarder Courant publiceerde deze week een nieuw opiniestuk van Doede de Jong, ‘s lands bekendste wietkweker en vergadervoorzitter van het VOC: Het nieuwe normaal, wiet legaal.

Het nieuwe normaal, wiet legaal!

Het was een hectisch jaar. Een jaar met een hoopgevende start, maar dat door het coronavirus een dramatische wending gekregen. Plotseling zaten we in een zogenaamde intelligente lockdown.
Premier Rutte liet herhaaldelijk weten, dat wij volwassen mensen in een volwassen democratie zijn, die heel wel in staat zijn om in verband met covid-19, beslissingen te nemen over het leven en welzijn van zichzelf en hun medemens.
Welzijn
In schrijnende tegenstelling hiermee is wel het feit dat zij niet in staat worden geacht te bepalen wat zij voor hun welzijn uit hun tuin willen halen. Sterker nog: het wordt hen zelfs verboden. Hun tuin verkeert al vele jaren in een niet zo bijster intelligente lockdown.
Walgelijke handelswijze
Deze aanpak staat haaks op wat premier Rutte altijd beweert, namelijk dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Als ze dat vervolgens doen, worden ze voor een paar hennepplanten in of om hun huis met kinderen en al op straat gezet. Een walgelijke handelswijze, die op alle fronten vloekt met het VVD beginselprogramma (augustus 2008) en die een schending van de mensenrechten is.

Liberalisme
Rutte is altijd al een multi-interpretabel politicus geweest, maar deze, met het liberalisme strijdige plant-bestrijding, valt niet uit te leggen. Het liberalisme van de VVD en 8 stuivers is precies 40 cent.

Zelfbeschikking
Laten we hopen dat de VVD zich het komende jaar eens als een echte liberale partij manifesteert en het recht op een persoonlijke levenssfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking onderkent en daar naar handelt!

Bier en wijn
Thuisteelt voor eigen gebruik moet dus worden toegestaan. Het moet net als bier en wijn. Je mag zoveel brouwen/kweken als je wilt en als je het wil verkopen ga je naar de Kamer van Koophandel, betaal je belasting en krijg je controle op hoeveelheid en kwaliteit.

Het is zo simpel!

Doede J. de Jong
Vergadervoorzitter stichting VOC
Doede na zijn historische overwinning voor het hof in Leeuwarden, 29 oktober 2015 (Foto: Thijs Roes)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*