Telers wietproef kunnen zich vanaf 1 juli melden, worden bedolven onder documenten

De datum zoemde al even rond en is vandaag bevestigd: vanaf 1 juli kunnen telers zich aanmelden voor een vergunning in het kader van de veel bekritiseerde wietproef. Op de website van de Rijksoverheid werd vandaag een karrenvracht aan documenten en formulieren gepubliceerd, op een pagina met de titel ‘Hoe kan ik als teler een vergunning aanvragen om mee te doen aan het wietexperiment?

Update 1 juli: de pagina om u aan te melden voor de wietproef kunt u hier vinden. Aanmelden kan t/m 28 juli.

Zoals bekend zijn er tien vergunningen -eigenlijk ontheffingen van de Opiumwet- beschikbaar voor de wietproef. Zij moeten cannabis -wiet, hasj, voorgedraaide joints en eventueel ouderwetse spacecake- gaan leveren aan een kleine tachtig coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten. De NOS meldt vandaag dat het kabinet denkt een half jaar nodig te hebben om de telers te selecteren.

‘bij een beperkt aantal aanvragen’
Dat zou betekenen dat de telers vanaf 1 januari 2021 hun eerste gecontroleerde oogst zouden kunnen gaan planten. De kans dat het eerste gereguleerde zakje nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 verkocht kan worden lijkt zeer klein. Misschien is 420 -20 april- net haalbaar. In hun Kamerbrief van vandaag schrijven de minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Rijn (Medische Zorg en Sport): ‘Uiteindelijk is het voornemen om, bij een beperkt aantal aanvragen, eind 2020 de telers aan te wijzen. Na aanwijzing van de telers zal de startdatum van de experimenteerfase worden vastgesteld.’

D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp tweette vandaag, na maanden van volledige stilte over het onderwerp cannabis: ‘We gaan beginnen! Op 1 juli as start de eerste formele fase van het #wietexperiment (de voorbereidingsfase).’

De telers kunnen hun aanvraag tot dinsdag 28 juli 23:59 uur indienen. Of eigenlijk aanvraag-pakket, want er moet een hoop papier worden ingeleverd: ‘Aanvraagformulier deel 1: onderneming en contactpersoon’, ‘Aanvraagformulier deel 2: teeltlocatie’, ‘Aanvraagformulier deel 3: teeltplan’, ‘Aanvraagformulier deel 4: teeltplan’ (financieel), ‘Aanvraagformulier deel 5: beveiligingsplan’, ‘Bibob-vragenformulier’ en ‘financiële formats bij de vergunningaanvraag’.

Onderzoeksgroep WODC
Over de wetenschappelijke begeleiding van de wietproef schrijven de ministers in hun Kamerbrief: ‘Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) heeft contact gezocht met onderzoeksinstellingen die beschikken over de gevraagde deskundigheid. Belangrijk uitgangspunt hierbij was aandacht voor het waarborgen dat de onderzoekers in onafhankelijkheid het onderzoek kunnen verrichten. Door het WODC is een onderzoeksgroep geselecteerd om de effecten van het experiment de komende jaren te onderzoeken. Het contract wordt deze maand, juni 2020, getekend, waarna het WODC de namen van de onderzoeksinstituten op de website zal publiceren.’

Naast de onderzoeksgroep komt er een Begeleidings- en Evaluatiecommissie, waarvoor het WODC vacatures heeft opengesteld. ‘De verwachting is dat in juli de leden van de commissie per koninklijk besluit zullen worden benoemd’, schrijven de ministers in hun Kamerbrief. ‘Uw Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd over de samenstelling van de commissie.’

Binnenlands Bestuur publiceerde vandaag een overzicht van de rijksbijdragen die de tien deelnemende gemeente krijgen voor de wietproef. In alfabetische volgorde:
Almere (3 coffeeshops): 485.000 euro
Arnhem (11 coffeeshops): 845.000 euro
Breda (8 coffeeshops): 710.000 euro
Groningen (12 coffeeshops): 890.000 euro
Heerlen (2 coffeeshops): 440.000 euro
Hellevoetsluis (1 coffeeshop): 395.000 euro
Maastricht (13 coffeeshops): 935.000 euro
Nijmegen (13 coffeeshops): 935.000 euro
Tilburg (11 coffeeshops): 845.000 euro
Zaanstad (3 coffeeshops): 485.000 euro
Totaal (77 coffeeshops): 6.965.000 euro

Politieke koehandel
Het VOC heeft altijd zeer gemengde gevoelens gehad over deze wietproef, het resultaat van politieke koehandel tijdens de formatie van het huidige kabinet. De wietwet van D66, die de achterdeur van alle coffeeshops regelde en al een meerderheid in de Tweede Kamer had, is van tafel verdwenen onder druk van de christelijke partijen en misschien van Mark Rutte zelf.

Einde van het cannabisverbod
Tegelijkertijd is elke stap richting regulering en legalisering van cannabis, hoe klein ook, een stap in de goede richting, op weg naar het onvermijdelijke einde van het cannabisverbod. Het VOC blijft zich inzetten voor de rechten van cannabisconsumenten, thuistelers en werknemers en werkgevers in de cannabis- en hennepindustrie. Niet de plant is het probleem, maar het verbod.

Zie ook: Kamerbrief van ministers Grapperhaus en Van Rijn voortgang voorbereiding experiment gesloten coffeeshopketen, 9 juni 2020

Zie ook: Rijk draagt 7 miljoen bij aan wietproef, Binnenlands Bestuur, 9 juni 2020

Zie ook: Telers kunnen zich binnenkort inschrijven voor wietproef, RTV-Noord, 9 juni 2020

Beeld: VOC

 

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*