Welkom op de vernieuwde VOC website!

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft een vernieuwde website!

Waarom een nieuwe website?

Sinds de oprichting van het VOC elf jaar geleden, was de website qua vorm nooit aangepast. Sindsdien heeft er een globale verschuiving plaatsgevonden. Meer dan de helft van de bezoekers op onze website bezoekt de website op zijn of haar mobiele telefoon.

Bij een bezoek op je mobiele telefoon, is het tegenwoordig standaard om een mobiele versie van de website voorgeschoteld te krijgen.

Dat is niet alleen gebruiksvriendelijker; Google beloont ons met een hogere ranking in hun zoekmachine nu we een ‘responsive’ website hebben, die ook voor mobiel geschikt is.

Totstandkoming

De website vernieuwen zat al langer in de planning, maar het wachten was op het goede moment. Nu we het eerste jaar zonder Cannabis Bevrijdingsdag er op hebben zitten en er meer tijd is gekomen voor andere dingen, is het punt op de agenda geplaatst.

Daaruit voortgekomen is de beslissing om de website te veranderen. Op de VOC vergadering zijn verschillende opties gepresenteerd, waaruit uiteindelijk de beste is gekozen die het meeste bij ons past.

Mauro Picavet en Doede de Jong, VOC vergadering Cannabis College, 18 februari 2020 (© Gonzo Media)

In overleg is besloten om de nieuwe VOC website te laten bouwen door VOC secretaris Mauro Picavet op een extern domein, beschikbaar gesteld door Jef Martens van supscore.nl. Dank daarvoor.

Hieraan is begonnen op 27 januari, waarna op de VOC vergadering te Cannabis College Amsterdam op 18 februari de vernieuwde website is gepresenteerd aan de aanwezigen. Tijdens een feedback sessie met de deelnemers aan de vergadering hebben we de puntjes op de i gezet.

Presentatie van de nieuwe VOC website, 18 februari 2020 (© Gonzo Media)

Op 24 februari hebben Jef en Mauro bekeken wat de beste manier is om de website uit de testomgeving naar de VOC website te krijgen. Op 25 februari heeft Mauro het plan van aanpak uitgevoerd, waardoor we vandaag met gepaste trots kunnen melden dat de vernieuwde VOC website live is!

Feedback

De website is splinternieuw en zal onvermijdelijk hier en daar nog een bug of foutje bevatten. Laat ons weten als er iets niet klopt of als je suggesties hebt om de site verder te verbeteren. VOC vrijwilligers en sympathisanten die het leuk vinden om onderaan de homepage met foto vermeld te worden bij het onderdeel ‘Het VOC bestaat onder andere uit‘: dat kan. Mail hiervoor en met suggesties e.d. naar mauro@voc-nederland.org

Presentatie nieuwe VOC website, 18 februari 2020 (© Gonzo Media)

 

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*