Wietproef: de gemeenten, controlegemeenten en de waarschuwingen van Knottnerus

Vandaag presenteerde de commissie Knottnerus haar tweede adviesrapport over de wietproef, met de nominatie van de tien gemeenten die deel gaan nemen aan het experiment met gereguleerde cannabisteelt. Het rapport bevat daarnaast een paar duidelijke waarschuwingen aan het kabinet.

Klik hier voor de PDF van het tweede adviesrapport. Klik hier voor de Kamerbrief over het advies van de ministers Grapperhaus en Bruins. Het lijstje met de tien deelnemende gemeenten lekte gisteravond al uit via dagblad De Gelderlander. Dit zijn ze:

Klik op de afbeelding voor de volledige PDF

Almere (3 coffeeshops, 203.990 inwoners)
Arnhem (11 coffeeshops, 157.223 inwoners)
Breda (8 coffeeshops, 183.448 inwoners)
Groningen (12 coffeeshops, 202.810 inwoners)
Heerlen (3 coffeeshops, 86.762 inwoners)
Hellevoetsluis (1 coffeeshop, 39.992 inwoners)
Maastricht (14 coffeeshops, 122.723 inwoners)
Nijmegen (13 coffeeshops, 175.948 inwoners)
Tilburg (11 coffeeshops, 215.521 inwoners)
Zaanstad (2 coffeeshops, 154.865 inwoners)

De gereguleerd geteelde cannabis is, als alles doorgaat, straks verkrijgbaar in 78 coffeeshops in zeven van de twaalf Nederlandse provincies. Naar verwachting zal dat pas in 2021 zijn. De selectie van de maximaal tien telers die een ontheffing krijgen om cannabis te telen moet nog beginnen.

De commissie nomineert de volgende zeven gemeenten als controlegemeente:
Helmond (1 coffeeshop, 90.903 inwoners)
Hoorn (2 coffeeshops, 72.806 inwoners)
Lelystad (1 coffeeshop, 77.389 inwoners)
Midden-Groningen (2 shops, 60.953 inwoners)
Roermond (2 coffeeshops, 57.761 inwoners)
Tiel (4 coffeeshops, 41.465 inwoners)
Zutphen (3 coffeeshops, 47.537 inwoners)

Kaartje uit het tweede adviesrapport van de commissie Knottnerus, augustus 2019

In deze controlegemeenten worden data verzameld om te vergelijken met de data van de interventiegemeenten, zoals de commissie de deelnemende gemeenten noemt. Het 28 pagina’s tellende adviesrapport bevat een paar duidelijke waarschuwingen aan het kabinet. Een paar citaten:

Pagina 10:
“De commissie pleitte er in haar eerste rapport voor om de variatie in de wijze waarop gemeenten het ingezetenencriterium toepassen, inclusief het gemotiveerd afwijken van onverkorte handhaving ervan, ook in het experiment toe te staan. Die ruimte is echter niet ingebouwd in de regels voor het experiment.”

Pagina 11:
“De commissie merkt daarbij wel op dat, als de grote steden met hun specifieke problematiek niet in deze procesevaluatie betrokken worden, de bevindingen ervan niet zonder meer naar dergelijke steden gegeneraliseerd kunnen worden.”

Verschillende soorten hasj uit India en Marokko (© Gonzo Media)

Pagina 11:
“Gegeven het maximum van 10 interventiegemeenten moeten naar het oordeel van de commissie de verwachtingen ten aanzien van een representatieve, valide en precieze meting van effecten van de gesloten keten (bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid en criminaliteit) niet te hoog gespannen zijn.”

Pagina 20:
“De commissie benadrukt nog eens het grote belang van voldoende variatie in het aanbod. Zij maakt uit dien hoofde kanttekeningen bij de voorgenomen lotingsprocedure in het kader van de selectie van de telers. Een toets op groepsniveau (in aanvulling op de beoordeling van de individuele geschiktheid van kandidaat-telers), bijvoorbeeld op basis van een ranking van het aantal geoffreerde cannabisvariëteiten en met inachtneming van een zo gering mogelijk overlap, biedt naar haar oordeel een betere kans op een zo breed mogelijk aanbod.”

Coffeeshopondernemers uit de genomineerde gemeenten reageren voorzichtig positief. Gijs van Schijndel, woordvoerder van The Grass Company met twee shops in Tilburg en twee in Den Bosch, verklaarde tegen het Brabants Dagblad: “We zetten een handtekening voor een blinde overstap. Wie worden de telers? Waar komen ze te zitten? Hoe groot zijn ze? Wat gaan ze leveren? Kunnen ze aan de vraag voldoen? Mogen we voorgedraaide joints blijven verkopen? Hoe zit het met de levering van hasj? Die wordt nauwelijks in Nederland geproduceerd, dat komt bijna allemaal uit Marokko. Heel veel vragen nog. Maar we willen wel vooruit. We zijn voorstander van legalisering en dit is een stap daartoe.”

Variatie en diversiteit: menu van een coffeeshop in Leeuwarden (© Gonzo Media)

Bart Vollenberg, eigenaar van twee coffeeshops in Almere en Lelystad en voorman van Cannabis Connect, beantwoordde op NPO Radio 1 de vraag wat het experiment op gaat leveren. Vollenberg: “Wat het in ieder geval oplevert is dat de gemeentes en de coffeeshops die meedoen, even er van uitgaande dat het goed geregeld gaat worden, de wiet die zij nu uit het illegale circuit kopen niet meer in het illegale circuit zullen kopen. Dat stuk van de markt wordt dan helemaal transparant. En ik denk dat dat gewoon een stap is die we twintig jaar geleden al hadden moeten zetten. Maar goed, het is een stroperig dossier, dus het gaat gewoon heel langzaam.”

Knottnerus sprak tijdens de persconferentie in Nieuwspoort vanochtend ook over de telers en had een duidelijke boodschap aan het kabinet: sluit kleinschalige, nu nog illegaal opererende kwekers niet uit. Het Algemeen Dagblad meldt daarover: “Volgens Knottnerus zal het niet lang meer duren voordat telers worden aangewezen. Volgens hem zullen nieuwe telers zich melden op de markt. Daarnaast is er volgens hem ook ruimte voor kleinschalige telers ‘die van goede wil zijn’ en die eerder aangewezen waren op het illegale circuit. Zij zullen dat echter wel achter zich moeten laten, willen zij deelnemen aan de proef.”

Comment (1)

 • Hanspy 29/08/2019 at 3:15 pm Reply

  Ben bang dat het een zinloze exercitie gaat worden. Allereerst duurt het allemaal veels te lang. Ook is er totaal niet aan gebruikers inbreng gedacht. Dit alleen zal velen doen besluiten juist niet bij de ”legale” shop te kopen maar weer terug te vallen op zwarte markt.
  Die zwarte markt ziet nu al weer groeipotentie en juist weer een mogelijkheid om de te verwachten verliezen snel in te lossen door betere service, goedkopere prijzen en/of betere kwaliteit te leveren.
  Bovendien wat is nu de te onderzoeken zaak? Dat wiet legaal beter is voor economy? Dat is al bekend.
  Dat criminelen buitenspel komen te staan? Dat kan veel eenvoudiger door juist die groep legaal te maken. Maar dat mag nu juist niet. Hoe stom kun je zijn?
  Gezondheids aspecten? Die zijn nu ook al bekend en legale wiet voegd daar niets meer aan toe.
  De illegale handel naar buitenland verstoren? Haha. Zolang buitenland een dom beleid voerd , blijft illegale handel bestaan. Is een wet zo oud als mensheid bestaat.
  Dus nog maals… Wat is er nu te onderzoeken?
  Cannabis moet gewoon legaal worden, net als alcohol , nicotine, koffie en alle andere ‘legale’ drugs waar wel honderdduizenden aan dood gaan. Er is gewoon geen andere oplossing. Punt.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*