VOC presenteert en bezorgt nieuw bidbook in Den Haag: Het cannabis dossier – De frames en de feiten

Een kernactiviteit van de stichting VOC is het verspreiden van objectief verifieerbare informatie over cannabis en cannabisbeleid onder politici, beleidsmakers, media en het grote publiek. Gisteren presenteerden we in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een splinternieuw ‘bidbook’: ‘Het cannabis dossier – De Frames en de feiten’. Alle 225 leden van de Eerste en Tweede Kamer kregen een eigen exemplaar in hun postvak. 

Presentatie van het VOC bidbook in Nieuwspoort, 12 februari 2019, v.l.n.r. mr JLAM Roozen, Derrick Bergman en Freek Polak (Foto: Inge Dekker)

In de 40 pagina’s tellende brochure komen naast de belangrijkste internationale ontwikkelingen rond cannabis een groot aantal mythen, mantra’s, frames en manipulaties aan de orde, die de beeldvorming en besluitvorming hebben vertroebeld. In het hoofdstuk ‘Van Wietwet naar zinloos wietpexperiment’ komt het Nederlandse cannabisbeleid van de afgelopen decennia aan bod. Citaat: ‘Twee jaar na het aannemen van de Wet Gesloten coffeeshopketen in de Tweede Kamer dreigt dus opnieuw de impasse, die al zo lang elke serieuze vooruitgang heeft geblokkeerd. Gezien de onmiskenbare wereldwijde trend van regulering en legalisering van cannabis wekt dit des te meer verbazing.’

De PDF-versie van het nieuwe VOC bidbook is HIER te downloaden. Alle tot nu toe verschenen bidbooks zijn terug te vinden bij Publicaties.

Het nieuwe VOC bidbook gaat per post naar de colleges van burgemeester en wethouders van alle 103 coffeeshopgemeenten, journalisten, verslavingszorginstellingen, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen. Gedrukte exemplaren zijn zolang de voorraad strekt te bestellen voor €7,50 per stuk: mail hiervoor naar info@voc-nederland.org.

De tekst van het voorwoord:

Geachte Leden van de Staten Generaal!

Bij deze ontvangt U een analyse van de wijze waarop het cannabisdossier verdwaald is geraakt in een wereld van onjuiste feiten en zelfs opzettelijke frames.

Op 21 februari 2017 nam de Tweede kamer met een nipte meerderheid een wetsontwerp aan ter regulering van cannabis ten behoeve van coffeeshops. Dit wetsontwerp, ingediend door Kamerlid Vera Bergkamp (D66), maakte een einde aan de paradox van de “achterdeur”, de oorzaak van een sinds decennia escalerende criminaliteit.

Perspresentatie VOC bidbook, Nieuwspoort Den Haag, 12 februari 2019 (Foto: Inge Dekker)

De meerderheid was evenwel in wezen nog groter. De VVD, gesteund door een congresuitspraak van 19 november 2016, stelde in haar stemverklaring in principe vóór regulering te zijn, maar het wetsontwerp inhoudelijk ontoereikend te vinden. Hoewel aanvaard, werd het wetsontwerp niet ter behandeling aan de Eerste Kamer gezonden. Voor het zover kon komen, werd tijdens de formatie van het kabinet Rutte III een formidabele stap terug gezet!

Men besloot tot een experiment waarbij in een beperkt aantal gemeenten een eerste proef zou worden gedaan met cannabisteelt onder overheidstoezicht. Van meet af aan heeft dit experiment kritiek gekregen, met name van de in te schakelen gemeenten.

‘s lands bekendste wietkweker Doede de Jong aan het woord tijdens de presentatie in Nieuwspoort, 12 februari 2019 (Foto: Inge Dekker)

De bezwaren richtten zich op de beperkte tijdsduur en de kleinschaligheid, die een zinnige evaluatie van de resultaten bij voorbaat uitsloot. Deelnemende coffeeshops zouden bovendien na afloop van het experiment -ongeacht de uitslag- voor hun inkoop onverbiddelijk terug worden verwezen naar het illegale circuit, terwijl ook de deelnemende telers abrupt zouden worden afgedankt. Geen basis derhalve voor een serieuze bedrijfsvoering.

Inmiddels hebben tien Amerikaanse staten, maar ook een land als Canada, de softdrug cannabis gelegaliseerd. Nederland, ooit voortrekker, hobbelt nu dus achteraan!

De besluitvorming wordt doorkruist door een aantal “frames”, gemanipuleerde feiten. Deze frames, gecommuniceerd als onweerlegbare feiten, zijn mantra’s geworden en betreffen onder andere de mythe als zouden internationale verdragen legalisering verhinderen. Een tweede mythe betreft bij voorbaat de effectiviteit van regulering omdat, in deze optiek, 80% van de nu illegale teelt voor export bestemd zou zijn.

VOC adviseur Mr. Roozen toont de RIVM ranking van drugs naar schadelijkheid. Tabak en alcohol staan op 3 en 4, cannabis op 11 (Foto: Inge Dekker)

Een derde mythe betreft de beweerde schadelijkheid voor de volksgezondheid. Het gezaghebbende RIVM draagt niettemin in haar ranking van drugs naar schadelijkheid al jaren uit dat cannabis pas op de élfde plaats komt. Tabak en alcohol staan -als harddrugs, want zwaar verslavend- op de derde en vierde plaats, direct na crack en heroïne.

Tenslotte zij hier nog de negatieve spiraal vermeld waarin het ambt van burgemeester terecht is gekomen. Van burgervader tot crime fighter!

Buiten het strafrecht om worden daardoor draconische straffen, zoals huisuitzetting van hele gezinnen, opgelegd aan telers van zelfs zeer beperkte hoeveelheden voor eigen (zelfs medicinaal) gebruik.

Samenvattend:
Ook in ons land is een koerswending noodzakelijk en mogelijk! Het eerder genoemde door de Tweede Kamer aanvaarde wetsontwerp zal daarbij uitgangspunt dienen te zijn.

Hoogachtend,
Derrick Bergman
Voorzitter stichting VOC

 

Comment (1)

  • Dick Luijten 21/02/2019 at 5:30 pm Reply

    Beste Derrick, je hebt weer een voortreffelijk historisch overzicht (het Bidbook) gecreëerd, waarvoor een groot CHAPEAU. Nu op naar volledige legalisatie in heel Europa!!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*