Stichting Drugsbeleid wint Koos Zwart Award 2018

De Stichting Drugsbeleid, die sinds 1996 pleit voor veilige regulering van drugs, is de winnaar van de Koos Zwart Award 2018. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) reikt deze prijs sinds 2014 jaarlijks uit aan een persoon of organisatie die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis.

Fleur Woudstra neemt namens de Stichting Drugsbeleid de Koos Zwart Award in ontvangst, Tilburg, 23 januari 2019 (© Gonzo Media)

Fleur Woudstra, secretaris van de Stichting Drugsbeleid, nam de prijs in ontvangst tijdens de PCN nieuwjaarsbijeenkomst in Bosvreugd Tilburg op 23 januari. PCN voorzitter Hein Schafrat roemde de jarenlange inzet van de stichting en vertelde over hun cruciale aandeel bij de ontwikkeling van het Keurmerk voor coffeeshops in Haarlem.

De Stichting Drugsbeleid heeft een groot en zeer ervaren bestuur, met VOC’er Freek Polak als een van de langst zittende bestuursleden. In de raad van advies zitten coryfeeën als Frits Bolkestein, Hedy D’Ancona, Dries van Agt, Jan Terlouw en professor Jan Brouwer. Op haar website stelt de stichting: “Het hele drugsverbod blijkt niet nodig. Onze vermaarde coffeeshops en de verzachtende maatregelen bij de andere drugs bewijzen het. Hoewel daardoor drugs makkelijker te verkrijgen zijn dan in strengere landen, liggen gebruik en verslaving hier op of onder het Europese gemiddelde.”

Koos Zwart in 1980

De Koos Zwart Award is vernoemd naar journalist en cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014), bij het grote publiek vooral bekend van de ‘Beursberichten voor wiet en hasj’ die hij jarenlang op de radio voorlas. Koos was de zoon van Irene Vorrink, die als volksgezondheidsminister in 1976 het gedoogbeleid introduceerde. Na het overlijden van Koos doopte het PCN, waarvan hij lang adviseur was, hun ‘PCN Hoofdprijs’ om in Koos Zwart Award. Alle winnaars op een rij:
2014: Doede de Jong, Nederlands bekendste wietkweker en VOC’er van het eerste uur.
2015: Ben Dronkers, oprichter Sensi Seeds, Hash, Marihuana & Hennep Museum en Hempflax.
2016: Rick Simpson, Canadese pleitbezorger medicinale wietolie.
2017: Dries van Agt, voormalig minister-president, ‘Vader van het gedoogbeleid’.
2018: Stichting Drugsbeleid, denktank die sinds 1996 veilige regulering van drugs bepleit.

VOC-adviseur mr John Roozen aan het woord (© Gonzo Media)

De wietproef was het belangrijkste thema op de PCN nieuwjaarsbijeenkomst in Tilburg, die door zo’n tachtig coffeeshopondernemers werd bezocht. Er waren presentaties van Thomas Rau, oprichter van de Legale Cannabis Coalitie (LCC) en Laura Rastovac van Meteor Systems. Beide partijen staan klaar om gereguleerd te gaan kweken voor de coffeeshops. Mr John Roozen, adviseur van het VOC, oogstte applaus voor zijn politieke analyse, inkijkjes in de VOC lobby en zijn snedige terzijdes. Hij toonde het omslag van het nieuwe VOC bidbook, dat op 12 februari in Nieuwspoort aan de pers en de drugswoordvoerders in de Tweede Kamer wordt gepresenteerd en daarna ruim verspreid.

Steven Kompier (Cannabis News Network) leidde het afsluitende paneldebat, met Hein Schafrat (PCN), Nicole Maalsté, Michael Kraland (Cannabis Capital Convention), John Roozen en VOC-voorzitter Derrick Bergman. Maalsté stelde dat als het kabinet vasthoudt aan de rigide opzet van de wietproef -de zogenaamde clean sweep, de verplichte deelname, het Ingezetencriterium in de grenssteden- de branche zich moet beraden op verdere medewerking. John Roozen sprak de hoop uit dat D66 na de Provinciale Statenverkiezingen de wietwet van Vera Bergkamp in de -nieuwe- Eerste Kamer in stemming zal brengen. Hij benadrukte dat ook de wietwet slechts een beginpunt is, omdat thuisteelt en andere belangrijke aspecten daarin ontbreken.

Steven Kompier (© Gonzo Media)

Michael Kraland had een primeur: op 11 juni vindt een tweede Cannabis Capital Convention plaats, deze keer in de RAI in Amsterdam. En hij bevestigde het verhaal dat Luxemburg vooral cannabis legaliseert om er voor te zorgen dat de legale cannabisbedrijven van deze wereld hun miljarden bij de banken in het Hertogdom kwijt kunnen.

Het panel was eensgezind ontstemd over het feit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de wietproef al heeft aangenomen, terwijl de zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de precieze voorwaarden en invulling staan, nog niet klaar is. De Tweede Kamer debatteert pas in april over deze AMvB. Voorlopig weten de shops, de telers, de gemeenten én de cannabisconsumenten dus nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

STEUN HET VOC: KLIK HIER

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*