VOC bestaat vandaag 10 jaar: lees de notulen van de eerste bijeenkomst

Vandaag, 15 januari 2019, is het precies tien jaar geleden dat boven het Sensi café aan de Oude Doelenstraat in Amsterdam het VOC werd opgericht. De notulist van dienst was Joep Oomen, die tot zijn plotselinge overlijden in 2016 alle VOC vergaderingen heeft voorgezeten. Op deze pagina zijn verslag van die allereerste bijeenkomst op 15 januari 2009.

Joep Oomen, Cannabis College, juni 2010 (© Gonzo media)

Beste mensen

Gisteren hadden we een bijeenkomst met de follow up groep van het Cannabis Tribunaal.

Aanwezig waren Freek Polak (Stichting Drugsbeleid), Tom, Rowena en Daniel (Vereniging voor Cannabis Consumenten), Shiva (Sensi Seeds), Karin, Darpan van Kuik (Canna Embassy), Henk en Job Joris (Cannabis College), Bart (coffeeshop Almere), Paul (Dampkring), Simon (Serious Seeds), Alex (coffeeshop Happy Smile), Jacqueline Woerlee, Niek Sprakel, Eddie (Flying Dutchman), Joep (Encod).

1. Over de follow up van het Cannabis Tribunaal

– Politiek: In de tweede helft van deze maand gaat Freek de parlementariërs (woordvoerders drugs) contacteren met de vraag aan hen om actie te ondernemen naar aanleiding van het Tribunaal en van zijn vraag aan Costa.

– Media: Darpan, Henk, Shiva en Joep gaan Dvd’s screenen waar al het materiaal op staat. Zij zullen suggesties doen aan Pieter over highlights. De DVD zal eind februari klaar zijn. Op dat moment zal al het materiaal wat op Internet is uitgezonden ook integraal op de site worden gezet, zodat iedereen er aan kan en er zijn eigen materiaal van kan maken. We zullen er alleen wel stukjes uithalen als deze pijnlijk zijn voor individuele betrokkenen.

– Rene Zwaap heeft niet geantwoord op onze vraag zijn tekst door te mailen over de rol van de media in het cannabisdebat.

– Volgens Technicolor hebben er maximaal ongeveer 100 mensen tegelijk naar het tribunaal gekeken.

2. Over de volgende stappen:

– Er is een strategie en plan van aanpak nodig waar zoveel mogelijk mensen in cannabisland zich in kunnen herkennen. Die strategie moet gericht zijn op het veroorzaken van politieke discussie en debat in het parlement.

– Er is een parapluorganisatie nodig die de versplintering in de cannabisbeweging kan voorkomen: verschillen moeten er zijn maar tegenwerking en interne conflicten zijn onnodig en te voorkomen. Eendracht maakt macht.

– Hieraan moet een degelijke en assertieve mediastrategie worden gekoppeld, met gebruikmaking van de gratis kranten (Spits, De Pers etc.) en aanwezigheid op het Internet.

– Op middellange termijn moet gezocht worden naar een structuur met een kleine groep betaalde krachten en daaromheen een groep vrijwilligers om dit werk uit te voeren, met kans voor jonge mensen om door te stromen.

– De voorlopige naam van dit geheel is Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod VOC.

– We gaan ons voorlopig focussen op het in kaart brengen van alle adressen van shops en bedrijven, activistengroepen en bonden die zich inzetten voor een einde aan het cannabisverbod in Nederland en op het bewerken van parlementariërs.

– Als volgende stap wordt afgesproken dat we een voorstel uitwerken voor een korte termijn structuur waarin een tiental mensen de komende 3 maanden aan de slag gaan rond twee acties:

1. Bewerken woordvoerders drugsbeleid Tweed Kamer ivm bespreking nieuwe drugsnota in april/mei

Logboek VOC augustus 2010

2. Bijeenbrengen informatie over cannabisbranche en informatie naar consumenten en publiek (flyers, publicatie in gratis kranten).

Op de middellange termijn zou dit moeten uitmonden aan een plan van aanpak dat is gericht op de verkiezingen van eind 2010.

– Joep zal hier in de komende weken een praktisch voorstel voor uitwerken.

– Op de volgende vergadering op dinsdag 10 februari, vanaf 11 uur in de sensi seed zullen we dit bespreken en na goedkeuring voorleggen aan de branche organisaties, bedrijven, shops etc…

– Als jullie nog vragen en / of suggesties hebben, stel ze!

Beste groeten

Joep

Steun het VOC – klik hier!

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*