Mario Zwart: Wetsvoorstel voor de Cannabis Bevrijdings Wet

Handhaving, BIBOB, VOG, controles, sancties, maatregelen, straf, ketens die gesloten moeten blijven… het Experiment Gesloten Coffeeshopketen loopt niet bepaald over van enthousiasme voor cannabis. Dat kan beter, vindt columnist Mario Zwart. Hier zijn wetsvoorstel voor de Cannabis Bevrijdings Wet. Noot voor Tweede Kamer leden: voelt u zich vrij om deze tekst integraal over te nemen…

Wetsvoorstel voor de Cannabis Bevrijdings Wet

Nederwiet op een Hollands balkon.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, enz enz.

Landgenoten: de vlag mag uit, want de Cannabis-bevrijding is hier! Met gepaste trots presenteer ik u de Cannabis Bevrijdings Wet. De Wet telt vier artikelen en een Nota van Toelichting.

Artikel 1. De regering heft per vandaag het verbod op cannabis op. Alle passages over cannabis worden uit de Opiumwet geschrapt.

Artikel 2. We verbieden alle overige onredelijke belemmeringen tegen teelt, import, export, transport, handel, verkoop, inkoop, opslag, bewerking, bezit en consumptie van cannabis. Wij gaan er onder meer op toezien dat woningbouwverenigingen en burgemeesters stoppen met huisuitzettingen. Dat het CBR niet meer discrimineert tegen THC. Dat verzekeraars en artsen cannabis erkennen als medicijn. Dat muziekfestivals consumptie van dit genotmiddel toestaan. Overheden, bedrijven, instellingen, stichtingen: iedereen zal met de stofkam door hun regels heen moeten. En wij als Kabinet gaan daarbij helpen.

Artikel 3. We gaan een voorlichtingscampagne starten over cannabis. Dit is hard nodig, want hele generaties politici, ambtenaren en agenten zijn opgevoed met achterhaalde denkbeelden over deze wonderlijke plant. Voorlopig wordt gedacht aan vier verschillende thema’s en doelgroepen:
A. Cannabis als medicijn – gericht op patiënten en artsen.
B. Gezond genieten – gericht op consumenten.
C. Duurzaam telen – gericht op (hobbymatige en professionele) telers.
D. Cannabis & business – gericht op de zakelijke kansen van de cannabismarkt.

Artikel 4. We bieden onze excuses aan voor het leed dat de Nederlandse overheid heeft aangericht in de afgelopen 70 jaar. En we trachten de schade zo goed mogelijk te compenseren:
– We schrappen alle veroordelingen die met cannabis te maken hebben.
– We spannen ons maximaal in om alle Nederlanders wegens cannabis in buitenlandse cellen zitten weer naar huis te krijgen. Met bijzondere aandacht voor Johan van Laarhoven.
– We vergoeden financiële schade. Er is een Cannabis Herstelfonds opgericht, onder auspiciën van ZKH Willem-Alexander. Het fonds bevat in eerste instantie €420 miljoen.

Nota van Toelichting
We behandelen een aantal veel voorkomende vragen over de Cannabis Bevrijdings Wet.

Diverse cannabis concentraten (© Gonzo Media)

Vraag 1: Wie mag wiet telen? En waar?
Antwoord: dat laten we over aan vraag en aanbod, zoals we dat bij aardappels of tomaten ook doen. Nederlanders mogen thuis telen, zolang dat geen overmatige overlast geeft. De huidige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en het Ruimtelijke Ordeningsbeleid bevatten voldoende kaders om overlast (geluid, herrie, stank, verkeer) binnen de perken te houden. Dit behelst dat, net als bij tomaten, hobbymatige productie altijd kan, maar dat grootschaliger, professionele productie moet passen binnen het bestemmingsplan. En uiteraard moet een professionele tuinbouwer BTW afdragen (lage BTW-tarief) en inkomstenbelasting betalen.

Vraag 2: Wie mag verkopen?
Antwoord: wiet mag in supermarkten, in coffeeshops, via webshops, op markten en bij de boer gekocht worden. Concentraten en edibles mogen alleen in coffeeshops verkocht worden. Bij wet wordt vastgelegd dat iedere gemeente minimaal 1 coffeeshop (nieuwe stijl) toestaat per 10.000 inwoners.

Vraag 3: Waar mag worden geconsumeerd?
Antwoord: overal waar tomaten mogen worden geconsumeerd. Alleen waar het gaat over het roken van cannabisproducten (in tegenstelling tot vaporizen, dabben, tincturen, edibles e.d.) kunnen in uitzonderlijke gevallen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Vraag 4: Welke productinformatie en/of waarschuwingen moeten vermeld?
Antwoord: cannabinoïden en terpenen moeten worden vermeld. En er moet een waarschuwing op: “Geniet, maar consumeer met mate”.

Vraag 5: Mag ik cannabis-producten importeren of exporteren?
Antwoord: van ons wel, maar houd er rekening mee dat autoriteiten in andere landen soms andere opvattingen hebben. Vergelijk het met bijbels exporteren naar Iran: dat kan u ook in problemen brengen. Uiteraard zal de Nederlandse Staat alles doen om problemen op te lossen (zie ook Artikel 4 van de Wet), maar primair bent u zelf verantwoordelijk. De Cannabis Import en – Export Helpdeks (kortweg: Canimpex) van het Ministerie van LNV ondersteunt u graag met raad en daad.

Mario Zwart

Zie ook: Wiet-experiment nu al onzeker door toenemende twijfel, NRC/Handelsblad, 29 november 2018

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*