Kabinet publiceert AMvB wietproef en vraagt iedereen om suggesties ter verbetering

  • SHARE:
  • Tweet this

November 13th, 2018 | 14:42
Door webmaster

Op 12 november heeft het kabinet de langverwachte concept AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) voor het Experiment gesloten coffeeshopketen gepubliceerd. “Belangstellenden” kunnen tot 24 december suggesties ter verbetering geven, via een zogenaamde internetconsultatie.

Legale cannabisteelt bij Tweed in Smith Falls, Canada (© Gonzo Media)

De concept AMvB telt inclusief de uitgebreide memorie van toelichting 38 pagina’s: klik hier voor de PDF. Via deze link kan iedereen suggesties geven, tot en met 24 december. Een aantal opvallende zaken:

-Het kabinet neemt meer tijd voor het selecteren van gemeenten. Aanvankelijk zou het advies daarover nog in 2018 verschijnen. In de Kamerbrief over de AMvB schrijven de verantwoordelijke ministers Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins nu te verwachten dat de adviescommissie Knottnerus “in het tweede kwartaal van 2019 over deelnemende gemeenten advies [kan] uitbrengen”.

Teelt van cannabis in een kas in Baskenland (© Gonzo Media)

-Alle coffeeshops in een deelnemende gemeente moeten meedoen met het experiment.
-De experiment coffeeshops mogen alleen cannabis afnemen van deelnemende telers, alle buitenlandse hasj moet dus (ook) van het menu verdwijnen.
-De prijs en het aanbod van de cannabis en (Neder)hasj wordt “aan de markt overgelaten”.
-Er komt geen maximering van THC of andere werkzame stoffen.
-Experiment coffeeshops mogen meer dan 500 gram cannabis op voorraad hebben in de shop: een handelsvoorraad “die maximaal gelijk is aan hun weekomzet”.
-Van telers wordt gevraagd “tenminste tien soorten te kunnen telen”.

Artikel 26, over de eisen aan de verpakking, productinformatie en waarschuwingen

-De teler is verantwoordelijk voor de verpakking en het vervoer.
-Verkopend personeel in deelnemende coffeeshops moet een training gevolgd hebben.
-Deelnemende shops verkopen uitsluitend gereguleerd geproduceerde wiet en hasj in “de verzegelde verpakking zoals door de aangewezen teler geleverd”. Voor de “beoordeling door klanten” mag maximaal vijf gram “onverzegeld aanwezig zijn”.
-Potentiële telers moeten een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij hun aanvraag voegen. Dit geldt ook voor personeel.

Een van de kassen van CannTrust in Niagara, Canada (Foto: CannTrust)

-Het kabinet schat dat de kosten van een aanvraag om te telen zo’n €12.000 zullen bedragen.
-Het kabinet kan voor de selectie van telers “een loting toepassen”.
-De teler moet de cannabis verpakken in eenheden van ten hoogste vijf gram, “verzegeld met een onvervangbare verzegeling”. De verpakking “is niet aantrekkelijk voor kinderen”.
-Vervoer naar de coffeeshop “vindt uitsluitend plaats door een particulier geld- en waardetransportbedrijf”.
-Er komt een commissie die het experiment volgt en evalueert, bestaande uit “leden die deskundig zijn op in ieder geval het terrein van volksgezondheid, veiligheid, openbare orde, ketentoezicht en lokaal bestuur”.
-Het betrekken van controlegemeenten wordt niet geregeld in de AMvB. Volgens het kabinet bestaat er “geen noodzaak voor nadere regelgeving op dit punt”.
-Een van de meest bekritiseerde aspecten, het terug gaan naar de oude situatie na afloop van het experiment, is gehandhaafd: “De afbouwfase is bedoeld als overgangsfase tussen het einde van het experiment en het opnieuw gelden van de eerder buiten werking gestelde regelgeving.”

Zie ook: Gemeenten willen meer duideijkheid over regels wietexperiment, NU.nl, 12 november 2018
Zie ook: Telers staatswiet moeten minstens tien soorten leveren, Algemeen Dagblad, 12 november 2018
Zie ook: Mr. Veldman • Ondermijning & regulering, column van advocaat Maurice Veldman, CNNBS, 14 november 2018

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.