Het VOC heeft ook jouw steun nodig

Deze week verscheen Highlife 5 (klik hier voor PDF), met zoals altijd het Logboek VOC. 

Doorknokken tot de plant is bevrijd

Het VOC heeft ook jouw steun nodig

Een van de doelstelling van de stichting VOC is “het trachten om het pleidooi voor opheffing van het cannabisverbod zo goed mogelijk door te laten klinken bij het grote publiek, de media en de politiek”. Als we de afgelopen maanden als maatstaf nemen, slagen we daar steeds beter in.

De roep om legalisering van cannabis is steeds vaker te horen in de grote media en in media die voorheen nooit aandacht aan de plant besteedden. Zoals de websites, social media en tijdschriften in de tuinbouwsector. Neem het bericht ‘Delphy verdiept zich in de teelt van cannabis’ op de website AgriHolland.nl. Vooral de neutrale, opgewekte toon valt op: “Cannabis is sinds 1 juni 2018 toegelaten in Canada en in delen van de Verenigde Staten. Dat betekent dat Cannabis, voor toepassing in de medische en recreatieve sector, regulier geteeld mag worden. Universiteiten in Canada en de VS hebben contact gezocht met Delphy omdat zij voor dit relatief nieuwe gewas behoefte hebben aan kennisontwikkeling en praktische informatie voor telers.”

Delphy, vroeger DLV Plant, is een adviesbureau uit Wageningen op het gebied van voedsel en bloemen. “Delphy heeft een voorsprong in kennis”, schrijft AgriHolland, “omdat de teelt van Cannabis veel overeenkomsten heeft met de chrysantenteelt. Delphy heeft een team van specialisten samengesteld voor dit gewas. Zij begeleiden de Canadese universiteit bij kennisontsluiting en gaan ook de teeltbegeleiding van Nederlandse telers uitvoeren.” Eh… wat? Als het wietexperiment er komt, gaat dan een chrysantenkweker de vergunde wiettelers vertellen hoe zij wiet moeten kweken? Het artikel laat twee dingen zien. Ten eerste dat de tuinbouwsector klaar is om legaal cannabis te gaan kweken. Ten tweede dat er in het proces van regulering en legalisering heel veel fout kan gaan.

Beeld: VOC

Voor het VOC betekent regulering dat een industrie die nu ondergronds is, bovengronds kan komen. Vandaar ook de mollen op de posters van de laatste Cannabis Bevrijdingsdag. Legale cannabis biedt fantastische kansen en mogelijkheden voor Nederland, maar er is een reëel risico dat de mensen die al die jaren hebben gezorgd dat er cannabis in de coffeeshops te koop was, buitenspel worden gezet. Dat zou niet alleen onrechtvaardig zijn, maar ook een oerdomme vorm van kapitaalvernietiging. De grote legale cannabis-producenten in Canada hebben al door schade en schande ervaren dat wiet telen toch wel iets anders is dan tomaten -of chrysanten- telen. Zij hebben zonder uitzondering “master growers” in dienst, die hebben leren kweken toen dat nog verboden was. Zij worden niet uitgesloten, maar betrokken bij de nieuwe legale industrie.

Dat wil niet zeggen dat de legalisering in Canada perfect is. Dat is-ie zeker niet. Zo dreigen tientallen bestaande dispensaries hun deuren te moeten sluiten na 17 oktober, de dag dat de legalisering van kracht wordt. Bovendien verschillen de regels in elke provincie. In Ontario mag je vanaf 17 oktober vier planten per huishouden kweken, terwijl thuisteelt in Quebec verboden blijft. Natuurlijk, de kans is groot dat de regels op termijn minder streng worden. Maar daarvoor is wel druk nodig: van activisten, van de publieke opinie en van politici die begrijpen dat volledige legalisering de meeste voordelen oplevert. Dat geldt uiteraard ook voor Nederland. Het VOC krijgt het zeker niet rustiger, nu onze regering eindelijk het pad naar legalisering is ingeslagen.

Cannabis University op Cannabis Bevrijdingsdag 2018, Amsterdam (© Gonzo Media)
Beeld: VOC

Dus blijven we informatie verzamelen en verspreiden en de samenwerking bevorderen “tussen alle personen en organisaties die zich voor deze zaak inzetten”, zoals het in de VOC statuten is geformuleerd. Nieuwe projecten die op stapel staan: de website en campagne veiligthuiskweken.nl, een nieuw bidbook en ‘Cannabis University on Tour’. Dit laatste project is een voortzetting van de succesvolle Cannabis University op Cannabis Bevrijdingsdag. Maar nu niet meer in een park, maar op een echte universiteit – en liefst meer dan één. Daarnaast blijven we journalisten en onderzoekers uit binnen- en buitenland bedienen. Recent brachten twee researchers van een nieuw zesdelige KRO-NCRV serie over cannabis in Nederland uren lang door op het VOC kantoor in Eindhoven. En ze gingen naar huis met een stapel bidbooks en brochures en een lijst nieuwe bronnen en contacten.

Om al deze activiteiten, campagnes en projecten mogelijk te maken, om een luis in de pels te blijven van beleidsmakers en politici en een objectieve informatiebron voor alle betrokkenen, is de steun van individuele donateurs onmisbaar. Dus: vind je het belangrijk dat er een duidelijk recht op thuisteelt komt? Vind je het dat coffeeshops een ruim en betaalbaar assortiment moeten kunnen aanbieden, met verantwoord geteelde, schone wiet, maar ook edibles en concentraten? En vind je dat cannabis volledig uit het strafrecht moet verdwijnen? Steun dan het VOC, dan knokken wij door tot de plant is bevrijd.

Doneren kan via de VOC website of je kunt direct overmaken naar:
Stichting VOC, Eindhoven
IBAN: NL29 ABNA 0429 817 126
BIC: ABNANL2A

Alvast enorm bedankt voor je bijdrage!

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*