Cannabis Social Club Amsterdam: juridische stappen na afwijzen Opiumontheffing

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) heeft de aanvraag van Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam, voor een opiumontheffing voor wetenschappelijk onderzoek naar de behoeften en voorkeuren van cannabisconsumenten, afgewezen. Tree of Life bereidt juridische stappen voor tegen het BMC, meldt de vereniging in een persbericht dat vandaag wordt verspreid.

Hieronder de volledige tekst van het persbericht van Tree of Life Cannabis Social Club Amsterdam:

Cannabis Social Club Amsterdam: juridische stappen na afwijzen Opiumontheffing

AMSTERDAM – Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) heeft de aanvraag van Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam (CSCA), voor een opiumontheffing voor wetenschappelijk onderzoek naar de behoeften en voorkeuren van cannabisconsumenten, afgewezen. Het BMC is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

Logo Cannabis Social Club Tree of Life Amsterdam

Het doel van het CSCA-onderzoek was het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod aan cannabis en hasj, met een strikt onderzoeksprotocol. De kwantitatieve gegevens uit de teelt en het laboratorium zouden worden gekoppeld aan de subjectieve ervaringen van de consumenten, de leden van CSCA. De werking van cannabis is een complex fenomeen, waarbij veel stoffen, o.a. cannabinoïden en terpenen, in verschillende combinaties een rol spelen, het zogenaamde Entourage Effect. Bij het wietexperiment (Experiment Gesloten Coffeeshopketen) wordt een gevarieerd aanbod, dat goed aansluit bij de behoeftes van de consument, niet voor niets als cruciale succesfactor genoemd.

De houding waarmee het BMC dit wetenschappelijk onderzoek nu torpedeert is volgens Tree of Life voorzitter Rosaria Ricci vergelijkbaar met die van de Inquisitie die Galileo veroordeelde. Ricci: “Het BMC gelooft nog steeds dat de aarde plat is en schroomt niet om hun rotsvaste dogma’s met juridische paralogismen en drogredeneringen in stand te houden.”

De SFV Kush van Tree of Life (© Gonzo media)

Het onderzoeksproject van CSCA kent een lange voorgeschiedenis en heeft steeds steun van de Gemeente Amsterdam genoten. Het onderzoek zou worden uitgevoerd door twee prominente onderzoeksinstellingen, de UVA en het Amsterdams Medisch Centrum, het huidige Amsterdam UMC. Het aantal deelnemers aan het onderzoek was beperkt tot 500 cannabisconsumenten.

Alleen al in het afgelopen jaar schreven zich ruim 100 leden in, in de verwachting dat het onderzoek van start zou gaan. Ruim 400 belangstellenden gaven via een enquête aan lid te willen worden als de vereniging de ontheffing zou krijgen. CSCA Tree of Life bereidt juridische stappen tegen het BMC voor en wijst op de volgende aandachtspunten:

1. De tekortkomingen van het BMC, waarbij we refereren aan het recente Nieuwsuur item van Bas Haan: het uiterst beperkte medicinale aanbod, de ontevredenheid van patiënten en vooral -zoals uit deze afwijzing ook blijkt- de onwil om onderzoek te (laten) doen naar nieuwe variëteiten en het gebrek aan transparantie bij aanvraagprocedures. Zo moest het BMC onlangs een aanbesteding voor medicinale telers intrekken na klachten van potentiële deelnemers. De tender zou op maat van één gegadigde zijn geschreven, de huidige producent Bedrocan.

2. Een duidelijke boodschap aan de ministers die verantwoordelijk zijn voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, dat een gevarieerd aanbod cannabis en hasj moet ontwikkelen. Dit moet goed aansluiten bij de behoeftes van de consument, om te kunnen bepalen of het experiment geslaagd is. Hiertoe zou zo snel mogelijk (al in de voorbereidingsfase) moeten worden gestart met de teelt én met het testen van de geteelde variëteiten door een consumentenpanel. Helaas voorziet het betreffende wetsvoorstel niet in een specifieke vergunning voor onderzoek en productontwikkeling. Dat kan in deze fase, bij de parlementaire behandeling van de AMvB, hopelijk nog worden aangepast.

3. Het BMC zou uiteindelijk de taak moeten krijgen om een ontheffing te verlenen voor deze specifieke onderzoeksdoeleinden. CSCA Tree of Life, een vereniging van cannabisconsumenten, leent zich uitstekend voor het project van een consumentenpanel, los van de vraag of de vereniging de teelt zelf organiseert. Terwijl het niet waarschijnlijk is dat Amsterdam mee gaat doen aan het experiment, zou de stad hierdoor toch een belangrijke rol kunnen spelen, namelijk door vanuit het perspectief van de consument te bepalen wat er in het land geteeld gaat worden.

Website CSCA Tree of Life: www.treeoflifeamsterdam.club

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*