Doede de Jong: onterechte kritiek op proef wietteelt

Doede de Jong, Nederlands bekendste wietkweker en VOC’er van het eerste uur, reageert op de kritiek van de Raad voor de Rechtspraak dat de geplande experimenten met gereguleerde cannabisteelt voor de coffeeshops op gespannen voet staan met internationale verdragen. “Verstandig is het dus om te stoppen met het hypocriete, contraproductieve en illusoire wiet-wanbeleid.”

Onterechte kritiek op proef wietteelt

Legale cannabisteelt bij Tweed in Smith Falls, Canada (© Gonzo Media)

Het categorisch weigeren om zich in verband met wiet legalisering oplossingsgericht te manifesteren begint steeds meer op religie te lijken. Schermen met internationale verdragen is altijd al een favoriete manier geweest om cannabis legalisatie te frustreren. Wij zijn een soevereine staat. Neffens de internationale verdragen bepaalt ieder land zelf ‘of’ ze willen straffen en ‘de mate’ waarin. Er zijn geen internationale sancties mogelijk. Het kabinet haalt zich dus helemaal geen grote binnenlandse en internationale problemen op de hals met zijn plan voor een proef met de handel in wiet. Dat het een non-argument is blijkt ook uit het volgende.

Een van de kassen van CannTrust in Niagara, Canada (Foto: CannTrust)

Dat legalisatie geen obstakel is wordt aangetoond door de internationale ontwikkelingen. Uruguay, Jamaica en acht staten in de V.S. hebben wietteelt gelegaliseerd, daarnaast wordt in nog eens 23 staten, op medicinale basis wiet verstrekt. Canada gaat over een paar maanden de wietteelt legaliseren. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Kassen vol heerlijk geurende, spikkelende bloemen. De kassen zijn zo groot, dat je genoodzaakt bent je daar met een golfwagentje te verplaatsen. Zij zijn ook klaar voor de export. Dankzij onze kennis kunnen zij miljoenen dollars verdienen. Zelfs het Duitse Bundeskriminalamt is voor legalisering.

De toegestane voorraad van zo’n 50 coffeeshops op een karretje in de Tweed facilititeit in Smith Falls (© Gonzo Media)

Daar komt bij dat een regering niet het recht heeft om een plant te verbieden. Natuur is van iedereen. Wij zijn de natuur. Je bepaalt zelf wel wat je voor je welzijn uit je tuin wilt halen. Daar heb je geen plantpolitie bij nodig.

Het verbod is een schending van het constitutionele recht op zelfbeschikking. Ieder mens ontleent zijn waarde aan het vermogen tot zelfbepaling. Het is niet legitiem als de staat inbreuk maakt op je individuele vrijheid op grond van een morele visie op menselijke deugdzaamheid. Het is pure onderdrukking. Verstandig is het dus om te stoppen met het hypocriete, contraproductieve en illusoire wiet-wanbeleid. Om een einde te maken aan alle wiet gerelateerde excessen is het noodzakelijk om het respectloze verbod op gebruik, bezit en teelt voor eigen consumptie op te heffen.

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker en VOC medewerker (vergadervoorzitter)
Appelscha

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*