Forse en fundamentele kritiek VNG op plannen kabinet voor wietexperiment

  • SHARE:
  • Tweet this

April 3rd, 2018 | 11:48
Door webmaster

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit forse en fundamentele kritiek op de plannen van het kabinet Rutte III voor een experiment met gereguleerde cannabisteelt. “De schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten overtuigen ons niet. Experimenten die beperkt van omvang zijn zullen ook maar beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten.”

Vandaag publiceerde de VNG haar reactie op de kabinetsplannen op haar website, inclusief de vier pagina’s tellende brief die de organisatie op 29 maart aan minister Grapperhaus van justitie en veiligheid heeft gestuurd (klik hier voor PDF) over de experimenten. De zes aandachtspunten die de VNG aan de minister “mee geeft voor de nadere uitwerking” bevatten niet mis te verstane kritiek op vrijwel elk onderdeel van het kabinetsplan. Dit schrijft de VNG op haar website:

  • De experimenten moeten bij uitstek een mogelijkheid zijn om ook andere vormen van gebruik en distributie dan de traditionele, commerciële coffeeshops te testen.
  • Geef gemeenten de mogelijkheid een experiment te verlengen: een abrupt einde na vier jaar is een serieuze belemmering voor telers, coffeeshops en gemeenten om deel te nemen.
  • Stel niet als voorwaarde dat alle coffeeshops binnen een gemeenten deelnemen aan het experiment.
  • Ruimte voor verschil in uitvoering is noodzakelijk met oog op de lokale situatie, ook moet er ruimte zijn voor tussentijdse aanpassing en bijsturing.
  • Betrek ook gebruikers en coffeeshophouders bij de experimenten.

Onder het kopje ‘Beperkte schaal’ waarschuwt de VNG vervolgens: “Tot slot: de schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten overtuigen ons niet. Experimenten die beperkt van omvang zijn zullen ook maar beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten.

Coffeeshop Eurogarden, Eindhoven (© Gonzo media)

Het VOC onderschrijft al deze aandachtspunten. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor het belang van de consument. Die consument wil niet alleen schone cannabis met duidelijke en betrouwbare productinformatie, maar ook een breed aanbod van soorten, diversiteit en expertise aan de kant van de producenten en een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving om die cannabis te kopen en te consumeren: de coffeeshop dus.

Een laatste cruciaal aspect is de thuisteelt door volwassenen voor persoonlijk consumptie. In vrijwel alle Amerikaanse staten en landen waar cannabis is gereguleerd, maakt recht op thuisteelt deel uit van de regulering. Dat kan en moet ook in Nederland. Het is bovendien eenvoudig te realiseren, door aanpassing van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, waarin al decennia lang sprake is van vijf planten.

Het concept wetsvoorstel “Uniform experiment gesloten coffeeshopketen” is op 8 februari voor advies verstuurd aan de VNG, de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. De Volkskrant heeft het concept in handen en opende er vanochtend de krant mee, onder de kop “Legale wiet komt eraan, mét ontmoedigingscampagne“.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.