Forse en fundamentele kritiek VNG op plannen kabinet voor wietexperiment

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit forse en fundamentele kritiek op de plannen van het kabinet Rutte III voor een experiment met gereguleerde cannabisteelt. “De schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten overtuigen ons niet. Experimenten die beperkt van omvang zijn zullen ook maar beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten.”

Vandaag publiceerde de VNG haar reactie op de kabinetsplannen op haar website, inclusief de vier pagina’s tellende brief die de organisatie op 29 maart aan minister Grapperhaus van justitie en veiligheid heeft gestuurd (klik hier voor PDF) over de experimenten. De zes aandachtspunten die de VNG aan de minister “mee geeft voor de nadere uitwerking” bevatten niet mis te verstane kritiek op vrijwel elk onderdeel van het kabinetsplan. Dit schrijft de VNG op haar website:

 • De experimenten moeten bij uitstek een mogelijkheid zijn om ook andere vormen van gebruik en distributie dan de traditionele, commerciële coffeeshops te testen.
 • Geef gemeenten de mogelijkheid een experiment te verlengen: een abrupt einde na vier jaar is een serieuze belemmering voor telers, coffeeshops en gemeenten om deel te nemen.
 • Stel niet als voorwaarde dat alle coffeeshops binnen een gemeenten deelnemen aan het experiment.
 • Ruimte voor verschil in uitvoering is noodzakelijk met oog op de lokale situatie, ook moet er ruimte zijn voor tussentijdse aanpassing en bijsturing.
 • Betrek ook gebruikers en coffeeshophouders bij de experimenten.

Onder het kopje ‘Beperkte schaal’ waarschuwt de VNG vervolgens: “Tot slot: de schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten overtuigen ons niet. Experimenten die beperkt van omvang zijn zullen ook maar beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten.

Coffeeshop Eurogarden, Eindhoven (© Gonzo media)

Het VOC onderschrijft al deze aandachtspunten. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor het belang van de consument. Die consument wil niet alleen schone cannabis met duidelijke en betrouwbare productinformatie, maar ook een breed aanbod van soorten, diversiteit en expertise aan de kant van de producenten en een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving om die cannabis te kopen en te consumeren: de coffeeshop dus.

Een laatste cruciaal aspect is de thuisteelt door volwassenen voor persoonlijk consumptie. In vrijwel alle Amerikaanse staten en landen waar cannabis is gereguleerd, maakt recht op thuisteelt deel uit van de regulering. Dat kan en moet ook in Nederland. Het is bovendien eenvoudig te realiseren, door aanpassing van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, waarin al decennia lang sprake is van vijf planten.

Het concept wetsvoorstel “Uniform experiment gesloten coffeeshopketen” is op 8 februari voor advies verstuurd aan de VNG, de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. De Volkskrant heeft het concept in handen en opende er vanochtend de krant mee, onder de kop “Legale wiet komt eraan, mét ontmoedigingscampagne“.

Comments (6)

 • Bureau Wake Up 06/04/2018 at 4:29 pm Reply

  Het VOC onderschrijft de aandachtspunten van de VNG. Helaas geldt dit niet voor veel coffeeshophouders. Het VNG wenst dat ook andere reeds bestaande distributiemodellen mee gaan draaien in het experiment gesloten coffeeshopketen. Vreemd want het enige wettelijk bestaande door de overheid onder strenge eisen gedoogde model is de coffeeshop. De VNG bedoelt met ander distributiemodel de cannabis social club maar durft dat woord niet in de mond te nemen in haar brief. Dat de VNG in haar brief voorstelt dat niet alle coffeeshops in een gemeente deel hoeven te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen klinkt heel mooi en “vrijgevig” echter hiermee wil het VNG voorkomen dat cofffeeshops bezwaar kunnen maken bij de rechter op het moment dat social clubs ook mee gaan doen in het “experiment”.

 • webmaster 10/04/2018 at 10:26 am Reply

  Hoe weet u dat veel coffeeshophouders de aandachtspunten van de VNG niet onderschrijven? En hoe weet u dat de VNG het woord cannabis social club niet durft te gebruiken?

 • Bureau Wake Up 10/04/2018 at 5:04 pm Reply

  Uit contacten met coffeeshops weten wij dat velen niet achter bepaalde standpunten van de VNG staan. Je kan in deze laatste brief van het VNG zelf lezen dat zij het woord cannabis social club niet gebruikt. In andere stukken van de VNG van o.a. 8 november 2017 en 30 november 2015 worden de cannabis social clubs wel genoemd. De reden dat de VNG moeite heeft cannabis social clubs te noemen in haar laatste brief is gelegen in het feit dat de VNG zelf wel weet dat niet gedoogde illegale distributiesystemen nooit kunnen meedoen aan een experiment voor wietteelt voor gedoogde coffeeshops die onder het Nederlandse gedoogbeleid vallen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 • Hathor 16/04/2018 at 2:11 pm Reply

  hee bureau Wake Up, wie bent u?
  Net zoiets als TeamAlert?
  Je weet wel, die “het kan niet op” club van opstelten-geld om de jeugd en de media te manipuleren?

 • Bureau Wake Up 18/04/2018 at 11:36 am Reply

  Bureau Wake Up probeert juist door manipulaties door overheden heen te prikken. In dit geval de VNG. Bureau Wake Up is allergisch voor overheden. Probeer de volgende keer eens je hersencellen te gebruiken en op de inhoud in te gaan.

 • Hathor 04/05/2018 at 9:36 am Reply

  Dank je voor je bericht dat je allergisch bent voor overheden. (Ik werk liever samen, al maken ze dat vaak onmogelijk).
  In deze tijd dat er geen waarheid meer is, is het belangrijk dat we even kijken waar berichten vandaan komen.
  Het vuile trappen laat ik graag aan jou over, mijn hersencellen zijn OK.
  Jammer want als wij al niet samen kunnen optrekken ….

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*