LeLi Holland: ‘coöperatieve transitie naar gecontroleerde cannabisteelt’

Meer dan 200 Nederlandse gemeenten ontvingen vorige maand post van cannabis coöperatie LeLi Holland. We vroegen Hester Kooistra, die als humanistiek onderzoekster is gevraagd om de coöperatie te ondersteunen, in het kort de plannen van LeLi Holland te schetsen. 

LeLi Holland, een coöperatieve transitie naar gecontroleerde cannabisteelt

Logo van LeLi Holland

door drs Hester Kooistra

De website ging op 9 oktober online, maar de LeLi Holland cannabis coöperatie is al in 2014 opgericht, ‘om gecontroleerde coöperatieve cannabisteelt te faciliteren teneinde een valide bemonstering mogelijk te maken voor deugdelijke laboratoriumanalyse ten behoeve van het verplicht verstrekken van ingrediënteninformatie met doseerindicaties én gebruiksrisico’s bij de gedoogde cannabisverkoop’.

Cannabisbijsluiter
Initiatiefnemer van LeLi Holland is Leon Lichtendahl, een Drentse zorgveteraan. James Burton, bekend als eerste legale kweker bij SIMM (Stichting Institute of Medical Marijuana) die in Nederland medicinale cannabis aan apotheken en onderzoeksinstituten leverde en Hester Kooistra, humanistiek onderzoekster naar de handhaving van kwaliteitscontrole en een ‘cannabisbijsluiter’ bij de gedoogde verkoop onder Opiumwet 3b lid 2 (‘Wet Camulet’), zijn ter consultatie benaderd voor het voorstel voor een coöperatieve onderzoekspilot. Gedurende vijf maanden hebben zij gezamenlijk inhoud gegeven aan de website van de coöperatie: www.leliholland.nl.

Hester Kooistra

Op 12 oktober jl. heeft LeLi Holland meer dan 200 Nederlandse gemeenten aangeschreven om dit coöperatieve initiatief aan te bieden. Een frappante timing aangezien RTL Nieuws op 7 oktober aankondigde dat het kabinet Rutte III experimenten met gereguleerde wietteelt mogelijk zou maken! De coöperatie biedt haar expertise aan met betrekking tot een drievoudige gecontroleerde cannabisteelt ten einde een valide kwaliteitscontrole en etikettering per gram voor de gedoogde verkoop van een diversiteit aan cannabis variëteiten te kunnen faciliteren, desnoods via een coffeeshop 2.0 nieuwe stijl.

VNG
LeLi Holland heeft onlangs ook een brief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Naast de door de VNG genoemde experimenten (1: vergunde teelt voor coffeeshops, 2: productie en verkoop in één hand, 3: Cannabis Social Clubs en 4: andere distributievormen dan de coffeeshop) is er dus een vijfde variant onder de aandacht van de bestuurlijke VNG reguleringswerkgroep gebracht: Het LeLi Holland Coöperatie model (LHC-model).

James Burton

Het LHC-model brengt alle partijen samen die nodig zijn om het maatschappelijke probleem van een ongecontroleerde achterdeur aan te kunnen pakken. Door de introductie van ‘Camuletbeleid’ in een regio/gemeente door middel van een onderzoekspilot wordt binnen de duur van het wetenschappelijke onderzoek een transitie naar een gecontroleerde cannabisteelt en -distributie gerealiseerd waarin afspraken zijn opgenomen om een gesloten keten te waarborgen.

Wet Camulet
De basis voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is een ontheffing van de Opiumwet. De Opiumwet staat een uitzondering op het afficheringverbod toe, “wanneer het een openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijk voorlichting betreft” (artikel 3b, lid 2 / Wet Camulet). De ruimte die hiermee wordt geboden voor valide kwaliteitscontrole en etikettering bij de gedoogde verkoop van cannabis staat ten dienste aan een verantwoorde cannabisconsumptie vanuit het hogere doel van de volksgezondheid.

Leon Lichtendahl

Door een wetenschappelijk lab vastgestelde etiketinformatie bij wiet en zo mogelijk hasj en aanverwante producten, die vanwege de handhaving onder Wet Camulet bij gedoogde verkoop in coffeeshops wordt verstrekt, is bij de straathandel niet mogelijk, waarmee “de scheiding der markten” wordt bestendigd. De coöperatie levert hierbij de rechtsvorm die nodig is om een aanvraag ontheffing Opiumwet in te dienen bij het ministerie van VWS. Samenwerkende partijen hebben hierin elk een bijdrage betreft procedure, verloop en vervolg van deze ontheffingsaanvraag.

IJskast
De wetenschappelijke aanvliegroute door de LeLi Holland coöperatie onder Wet Camulet heeft al een wettelijke status vanuit de huidige Opiumwet, voor de overige initiatieven voor gereguleerde (gedoogde) cannabisteelt experimenten voorgesteld door de VNG moet daarentegen nog wetgeving worden ontwikkeld. Het initiatief-wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66) voor een gedoogde gesloten coffeeshopketen lijkt overigens door de in het regeerakkoord aangekondigde wietteelt experimenten onder Rutte III vooralsnog in de ijskast te zijn gezet.

Voor gemeenten die interesse hebben in een update van het lokale cannabisbeleid en die met de Rutte III wietteelt experimenten ‘naast de pot pissen’, aangezien er maar een beperkte capaciteit voor zes tot tien (middel)grote gemeenten voor een gedoogde wietproef mogelijk is, kan het LHC-model met de ‘wetenschappelijke aanvliegroute’ een uitkomst bieden.

Updates
Geïnteresseerden om te participeren en/of te investeren in de cannabis coöperatie LeLi Holland kunnen zich aanmelden via info@leliholland.nl. Updates van de reacties van gemeenten op het LeLi Holland initiatief worden vermeld op www.leliholland.nl.

Comment (1)

  • Peter Lunk 23/11/2017 at 9:16 am Reply

    FUCK alle stasiwiet en fuck een ieder die hier een slaatje uit probeert te slaan. Wij willen gewoon ons eigen wietje kweken !

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*