Zeeland: meer dan 5 gram cannabis in huis = handelshoeveelheid = huisuitzetting

Wie dacht dat we niet dieper konden zinken in de Hollandse Hennepoorlog, heeft het laatste nieuws uit Zeeland nog niet gehoord. De dertien Zeeuwse burgemeesters zetten burgers voortaan hun huis uit als zij meer dan 5 gram cannabis in huis hebben. Deze volstrekt disproportionele maatregel bewijst opnieuw dat de zogenaamde Wet Damocles burgers vogelvrij maakt en de rechtsorde ondermijnt.

PZC, 17 november 2017

De lokale krant van Zeeland, de PZC, bericht vandaag: ‘De dertien Zeeuwse burgemeesters trekken één lijn bij de bestrijding van drugsoverlast. Ze hebben hierover afspraken gemaakt in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. De basis voor de eenduidige, strikte aanpak is een artikel in de Opiumwet, bekend als de Wet Damocles, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft een pand te sluiten als er drugs in een bepaalde hoeveelheid aanwezig zijn.’

De hoeveelheden die voortaan gehanteerd worden zijn zeer laag. ‘Bij het aantreffen van meer dan een halve gram harddrugs wordt voortaan zonder meer overgegaan tot het sluiten van een pand omdat er dan wettelijk gezien sprake is van een handelshoeveelheid. Bij het aantreffen van softdrugs werd in sommige gemeenten eerst een waarschuwing gegeven. Voortaan zal ook hier eerder worden overgegaan tot sluiting. Bij meer dan 5 gram softdrugs is geen sprake van bezit voor eigen gebruik, maar van een handelshoeveelheid. De hoeveelheid softdrugs, de mate van professionailiteit en de criminele achtergrond van betrokkene(n) wegen mee bij de beslissing een woning, loods of ander pand te sluiten. Een pand kan voor maximaal 24 maanden worden gesloten.’

Zover zijn we dus gekomen in Nederland anno 2017. Meer dan vijf gram cannabis is een handelsvoorraad geworden. En als de burgemeester daar zin in heeft, timmert hij of zij je huis voor twee jaar dicht als je zo’n hoeveelheid in huis hebt. In een gezamenlijk persbericht verklaren de burgemeesters dat zij met dit beleid “een gezamenlijke vuist tegen ondermijnende criminaliteit” maken. Hoe het in je eigen huis bewaren van zes gram wiet of hasj iets of iemand kan ondermijnen, vertellen ze er niet bij.

Poster die in Den Helder op gesloten woonhuizen wordt aangebracht

De Wet Damocles, artikel 13b van de Opiumwet, is in 1999 ingevoerd om verkoop van hard en softdrugs vanuit “woningen en lokalen” te bestrijden. Na achttien jaar is het verworden tot een wapen om cannabisgenieters en thuistelers dakloos te maken. Enig bewijs van daadwerkelijke handel in drugs hoeft niet geleverd te worden. Burgers zijn vogelvrij.

En dat het niet bij dreigen alleen blijft, blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. In 2013 werd geen enkel pand door een Zeeuwse burgemeester gesloten, in 2016 waren het er al 35. In heel Nederland werden vorig jaar duizend panden gesloten op basis van de Wet Damocles.

Dit nieuwe Zeeuwse exces zou voor de landelijke politiek aanleiding moeten zijn het hele wetsartikel kritisch te evalueren. De draconische Zeeuwse aanpak gaat rechtstreeks in tegen het landelijke drugsbeleid en ondermijnt de grondrechten van burgers en daarmee onze rechtsstaat.

Zie ook: Reportage – ‘Nieuwe Wet Damocles van Stef Blok maakt burgers vogelvrij’, TPO 5 oktober 2017

Comments (2)

 • Doede 18/11/2017 at 10:51 am Reply

  Merkwaardig, want je mag 5 planten kweken. Deze leveren natuurlijk meer dan 5 gram op.
  Dit beleid getuigt wederom van ”een naar ontbinding riekende metaliteit’
  Het is de hoogste tijd om de Staat de wacht aan te zeggen. We moeten middels een rechtzaak een einde maken aan deze calvinistische vulgaire onderdrukking. Met z’n allen de schouders er onder, dan moet het lukken. We moeten ons niet langer, als kleine kinderen aan de kant laten zetten.
  Baas In Eigen Brein!

 • Gego 20/11/2017 at 10:41 am Reply

  Met zo’n aanpak worden we steeds meer ontwikkelingsland. Hoe ver moet het nog komen?. Het lijkt er intussen op dat de farmaceuten hier beslissen wat wél en niet mag. Wietteelt moet voor iedereen tot minimaal 5 planten toegankelijk blijven al is het alleen al om de burgers gezond te houden en op deze manier de ziektekosten te drukken. Een gezonde en natuurlijke win-win situatie voor iedereen!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*