Red de kleine thuisteler – Doede de Jong over actie advocaat Maurice Veldman

Deze week startte advocaat Maurice Veldman een actie om de kleine thuisteler te redden. In zijn wekelijkse column op CNNBS.nl schreef hij: “Het was afgelopen zomer voor de Nederlandse politie een ware hype om kleine thuistelers in hun toch al moeizame bestaan te treffen. Dat is aardig gelukt, getuige de hartverscheurende verhalen die ik elke week ontving. Aan dit getreiter en zinloze machtsvertoon moet een einde komen.”

Doede de Jong

Veldman gaat alle mails en schrijnende verhalen van gepakte thuistelers bundelen en als klacht deponeren bij de Nationale Ombudsman. Gedupeerde thuistelers kunnen mailen naar laatdekleinethuistelermetrust@gmail.com. Doede de Jong, ‘s lands bekendste wietkweker en VOC’er van het eerste uur, is enthousiast en schreef onderstaande bijdrage. ‘Het plan van Maurice is een goede opmaat om tot een bodemprocedure tegen de staat te komen.’

Nederland, politiestaat?

Het heeft er wel de schijn van want hoe moet je anders het plunderen van tuinen door kleingeestige moraalridders verklaren.
Ondanks het feit dat de politie pretendeert achter de grote professionele kwekers aan te zitten, worden voortdurend mensen met vijf of nog minder planten getorpedeerd.

Ook voor 1 plant op uw balkon komt de politie tegenwoordig in actie

Een perfide manier van pesten.
Het getuigt van een kleingeestigheid waarbij vergeleken een Nano millimeter nog een woudreus lijkt.
Het is je reinste onderdrukking!
Je wordt beroofd van de zeggenschap over je eigen geest en lichaam en je dacht nog wel dat dit van jezelf was. Hier denkt de overheid blijkbaar anders over, want je wordt gedegradeerd tot marionet.
Je bent vrij om datgene te doen, wat je verteld wordt dat je mag doen.

Het is niet de plant die wordt bestreden, maar de vredelievende consument. Waarom in vredesnaam? Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: wij, de cannabis consumenten, zijn niet de vijand!

Maurice Veldman, strafadvocaat te Amsterdam, is dit wanbeleid beu en heeft daarom een speciaal mail adres –laatdekleinethuistelermetrust@gmail.com– geopend.

‘Het plan is om iedere serieuze klacht te bundelen en deze in één zaak te deponeren bij de Nationale Ombudsman. Het verwijt is dat justitie en politie zich schuldig maken aan machtsmisbruik en hun opsporingsbevoegdheid misbruiken. De juridische grondslag is dat er opsporingsprioriteit wordt gegeven om de kleine thuistelers op grote schaal te pakken, dat er kweekkassen en planten in beslag worden genomen en er nooit iemand wordt vervolgd. Dit alles staat haaks op de uitgangspunten van het gedoogbeleid’, aldus Maurice Veldman.

Beeld: VOC

Doe trouwens nooit vrijwillig afstand van je planten, want dit heeft tot gevolg dat het de politie ontzettend veel administratief werk oplevert. Hier worden ze niet blij van.

Het plan van Maurice is een goede opmaat om tot een bodemprocedure tegen de Staat te komen.

De Staat is nalatig en daarom ontstaan er allerlei excessen die een wissel op de samenleving trekken. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de mensenrechten worden geschonden. Hier dienen ze op afgerekend te worden. De eis is om ‘het verbod op gebruik, bezit en teelt voor eigen consumptie’ ongrondwettig verklaard te krijgen. Mijns inziens zou het volgende een speerpunt moeten zijn:

Het wietverbod spruit voort uit een vooroordeel dat berust op morele waarden en niet op wetenschappelijk onderzoek, wat betekent dat de staat zich niet neutraal opstelt. Het verbod is onconstitutioneel omdat het een willekeurige want moralistische beperking van het constitutionele recht van zelfbepaling inhoudt.
Het is niet legitiem als de Staat inbreuk maakt op individuele vrijheid op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid.
De mens ontleent zijn waarde aan zijn vermogen tot zelfbepaling. Daarom moet elk individu zelf uitmaken hoe zijn leven eruit ziet.
Het criterium is altijd dat je een ander niet concreet tot last bent.

Klik hier voor het ‘Doede model’ op Reguleren.com

Nu zou het mooi zijn als zoveel mogelijk partijen en mensen op één lijn komen te zitten, want eendracht maakt nu eenmaal macht. Als we de zaak van de grond hebben weten te krijgen, dan is het bedoeling dat we een rekeningnummer gaan openen om geld te kunnen genereren zodat we onze advocaat kunnen betalen.

Dit is een kans om nu voor eens en voor altijd een einde aan deze potsierlijke vertoning te maken. Het is in Argentinië en Colombia (2009), in Mexico (2015) en in Zuid-Afrika (2017) ook gelukt. We zijn het zat dat er nog langer met ons de kachel wordt aangemaakt. Dus laten we met z’n allen de schouders er onder zetten.

Baas In Eigen Brein!

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker
Appelskea

Klik hier voor meer informatie over de actie van Maurice Veldman op CNNBS.nl

Comment (1)

  • Boris 11/11/2017 at 2:42 pm Reply

    Alles voor de goede zaak samen staan we sterker dan 1

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*