VOC: Cannabis plan nieuw kabinet principiële stap in goede richting, heksenjacht thuistelers moet stoppen

De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) ziet de kabinetsplannen voor experimenten met gereguleerde cannabisteelt als een vooralsnog beperkte maar niettemin principiële stap in de goede richting. Op de dag van de presentatie van het regeerakkoord van Rutte III, 10 oktober, verspreidden we onderstaand persbericht.

Heksenjacht op thuistelers moet stoppen

Cannabis plan nieuw kabinet principiële stap in goede richting

EINDHOVEN – Het door de nieuwe coalitie bereikte regeerakkoord betekent voor het cannabisbeleid een vooralsnog beperkte maar niettemin principiële stap in de goede richting. De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) juicht de aangekondigde experimenten toe, maar benadrukt het belang van variatie en diversiteit en een duidelijke regeling voor kleinschalige thuisteelt voor persoonlijke consumptie.

Met de vandaag gepresenteerde plannen van het kabinet Rutte III komt eindelijk het einde in zicht van de grootschalige criminaliteit veroorzakende paradox tussen toegestane verkoop en gelijktijdig verboden inkoop van cannabis. Het VOC ziet de plannen als een principiële stap voorwaarts omdat Nederland hiermee terug keert naar het uitgangspunt van toenmalig minister van justitie Dries van Agt (CDA), die in 1976 een fundamenteel onderscheid maakte tussen soft- en harddrugs. Een onderscheid  dat verloren ging onder het harde repressieve beleid van de afgelopen vijftien jaar, met name onder de kabinetten Balkenende en Rutte.

Door regulering van de cannabisteelt ten behoeve van coffeeshops krijgen de circa 800.000 Nederlandse consumenten eindelijk zicht op schone cannabis, voorzien van betrouwbare productinformatie. Het nieuwe kabinet lijkt zich -beter laat dan nooit- rekenschap te geven van de RIVM ranking van drugs naar schadelijkheid, in 2009 in opdracht van toenmalig minister Klink (CDA) opgesteld. In deze ranking staan alcohol en tabak direct na crack en heroïne op de derde en vierde plaats, terwijl cannabis op de elfde plaats staat.

Een herwaardering van de betekenis van de coffeeshops voor de volksgezondheid is nu geboden. Coffeeshops spelen een wezenlijke rol op het terrein van voorlichting en kwaliteitscontrole, maar ook op dat van praktische aspecten als leeftijdscontrole en het in goed overleg met de gemeentes gerealiseerde beheer van de openbare ruimte. Samenwerking in plaats van tegenwerking is wat het VOC betreft het devies.

Het nieuwe beleid, mits doorgezet, betekent dat op termijn een substantieel deel van de opsporingscapaciteit van politie en justitie aan de fanatieke hennepjacht kan worden onttrokken en elders maatschappelijk meer effectief kan worden in gezet. Cruciaal voor het slagen van de geplande lokale experimenten zijn variatie en diversiteit: voldoende telers en een ruim aanbod aan soorten. Het VOC heeft er altijd voor gepleit de bestaande expertise en ervaring van telers te benutten. Bona fide telers als het bekende echtpaar John en Ines uit Bierum en de kwekers uit de documentaire De Achterdeur verdienen zeker een kans.

Het VOC betreurt dat de kleine thuisteler niet in de kabinetsplannen voorkomt. Vrijwel dagelijks vinden er politie invallen plaats bij volwassen mensen die voor eigen gebruik een klein aantal planten kweken. Woningbouw-verenigingen en burgemeesters zetten kleine thuistelers routinematig en zonder tussenkomst van de rechter op straat. Aan deze wantoestanden moet een einde komen: de heksenjacht op thuistelers moet stoppen.
________________________________________________________________________________________

Zie ook: Het nieuwe kabinet gaat eindelijk experimenteren met gereguleerde wietteelt, VICE, 10 oktober 2017
Zie ook: Wietproef kan alleen slagen als er gevarieerd aanbod komt, zegt cannabisactivist, Omroep Brabant, 10 oktober 2017
Zie ook: Dutch Coffeeshops One Step Closer to Regulated Cannabis Supply, The Stoned Society, 10 oktober 2017

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*