Twentse oproep voor legale medicinale thuisteelt naar alle gemeenten, Kamer en kabinet

Voormalig rally coureur en medicinaal cannabisgebruiker Bart Hissink heeft niet stil gezeten sinds hij in 2015 voor de VOC campagne Cannabis? Aangenaam! uit de kast kwam als cannabisconsument. Zijn grootste succes tot nu toe boekte hij vorige week in de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente. “Revolutie begint bij het volk!”

Bart Hissink (rechts) en Doede de Jong, VOC vergadering Amsterdam, 28 februari 2017

Geïnspireerd door de activiteiten van de Tilburgse stichting PGMGC, startte Bart een hardnekkige lobby in de gemeente Hof van Twente -waaronder zijn woonplaats Goor valt- om thuisteelt voor medicinale cannabisgebruikers mogelijk te maken. Op 27 september 2016 hield hij een vlammend pleidooi in de gemeenteraad, integraal gepubliceerd op RollingStoned:

“Wat Brabanders kunnen, kunnen Tukkers ook. Als het in andere gemeenten mogelijk is, kan het ook in gemeente Hof van Twente. Dit gaat over uw bereidheid om het verschil te willen maken. Dit gaat over gezondheid, veiligheid, huisvesting en over Justitie. Dit gaat over het recht op zelfbeschikking, recht op zelfmedicatie en het recht op gelijkheid. Dit gaat over het leven van chronisch zieken en gehandicapten die zelf iets aan hun gezondheid willen doen. We kunnen nu alleen verhuizen naar de gemeente Tilburg. Dat kan nooit de bedoeling zijn van dit wanbeleid.”

De Twentse thuisteelt motie van 14 februari 2017

Op dinsdag 14 februari 2017 stemde de gemeenteraad unaniem voor de motie ‘Legalisering thuisteelt medicinale cannabis’. Dit resultaat is des te indrukwekkender als je weet dat de Hof van Twente een CDA/VVD college heeft, geleid door CDA burgemeester Ellen Nauta-Van Moorsel.

De motie spreekt niet alleen uit dat medicinale thuisteelt van maximaal vijf planten toegestaan moet worden, maar roept het college ook op om een brief te sturen aan het Kabinet en de Tweede Kamer “waarin deze worden opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen”. Bovendien moeten zij de motie aan alle gemeenteraden in Nederland sturen “met het verzoek om zich op gelijke mate uit te spreken en zich op gelijke manier sterk te maken richting het Kabinet en de Tweede Kamer”.

Deze brieven zijn op 24 februari verstuurd, met een begeleidend schrijven van burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel. Citaat: “Ter uitvoering van de motie wordt uw gemeenteraad opgeroepen om zich op gelijke manier uit te spreken als de raad van Hof van Twente en zich op gelijke manier sterk te maken richting het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal.”

Bart Hissink brengt verslag uit op de VOC vergadering in Amsterdam, 28 februari 2017

Tijdens de maandelijkse VOC vergadering vertelde Bart Hissink gisteren uitgebreid over zijn buitengewoon succesvolle actie, die inmiddels navolging heeft gekregen in Almelo, Haarlem en Amsterdam. Nu letterlijk elk gemeenteraadslid in Nederland een brief heeft gekregen over medicinale thuisteelt van cannabis, zou het geweldig zijn als meer mensen net als Bart spreektijd aanvragen bij hun plaatselijke gemeenteraad. Dat recht heeft immers elke burger. En zoals Bart zegt: “Revolutie begint bij het volk!”

Volledige tekst van de motie ‘oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis’ (klik hier voor pdf):

Onderwerp: oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis

De raad van de gemeente Hof van Twente, in vergadering bijeen op 14 februari 2017:

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat:

 • aan het gebruik van medicinale cannabis een bewezen pijn bestrijdende werking wordt toegeschreven bij een aantal ziekten en aandoeningen;
 • de huidige volgens de wet toegestane mogelijkheid om medicinale cannabis te verkrijgen kostbaar is en/of de cannabis van onvoldoende kwaliteit is;
 • zorgverzekeraars de kosten van het gebruik van medicinale cannabis niet vergoeden;
 • patiënten hierdoor onvoldoende worden bediend, verstoken blijven van deze werkzame stof en onnodig pijn lijden;
 • het kweken voor eigen gebruik van cannabis door deze groep van patiënten niet is aan te merken als het kweken van medicinale cannabis en niet is toegestaan;
 • de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht van gebruik van cannabis, bij deze op medicinaal gebruik aangewezen groep van gebruikers, geen rekening houdt met de zorgbehoefte van deze patiënten;
 • alternatieve mogelijkheden om cannabis voor medicinaal gebruik te verkrijgen ook illegaal zijn;

is van mening dat:

 • dit een ongewenste situatie is waarvoor een oplossing moet gevonden;
  deze oplossing vanuit het zorgdomein (kabinet en zorgverzekeraars) alsmede vanuit het strafdomein (wetgeving rond cannabis) zal moeten komen;
 • in beperkte mate en onder vastgelegde voorwaarden zelfteelt van vijf planten voor deze doelgroep moet kunnen worden toegestaan;
 • deze problematiek met kracht onder de aandacht van het Kabinet, de Tweede Kamer en de zorgverzekeraars moet worden gebracht om oplossing voor deze categorie van patiënten te komen;

draagt het college op:

 • een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze worden opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen;
 • deze motie aan alle gemeenteraden in Nederland te sturen met het verzoek om zich op gelijke mate uit te spreken en zich op gelijke manier sterk te maken richting het Kabinet en de Tweede Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag”

Uit de brief van de gemeente Hof van Twente aan alle Nederlandse gemeenten (klik hier voor pdf):

“Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente unaniem de bijgaande motie aangenomen. Wat betreft de inhoud volstaan wij met verwijzing daarnaar. Ter uitvoering van de motie wordt uw gemeenteraad opgeroepen om zich op gelijke manier uit te spreken als de raad van Hof van Twente en zich op gelijke manier sterk te maken richting het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal.”

Uit de brief van de Gemeente Hof van Twente aan het Kabinet (klik hier voor pdf):

“Geacht Kabinet,
Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente unaniem de bijgaande motie aangenomen. In de motie spreekt de raad zich uit over de ongewenste situatie waarin personen – die om medische redenen zijn aangewezen op gebruik van cannabis – door de bestaande wet- en regelgeving – onnodig in een lastige positie worden gebracht. De raad is van mening dat hiervoor een oplossing moet worden gevonden en heeft ons college opgedragen deze problematiek onder uw aandacht te brengen. Ter uitvoering van de motie roepen wij u hierbij op om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing voor deze problematiek te komen.”

Brief gemeente Hof van Twente aan de Tweede Kamer (klik hier voor pdf):

“Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,
Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente unaniem de bijgaande motie aangenomen. In de motie spreekt de raad zich uit over de ongewenste situatie waarin personen – die om medische redenen zijn aangewezen op gebruik van cannabis – door de bestaande wet- en regelgeving – onnodig in een lastige positie worden gebracht. De raad is van mening dat hiervoor een oplossing moet worden gevonden en heeft ons college opgedragen deze problematiek onder uw aandacht te brengen. Gelet op het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ en ter uitvoering van de motie roepen wij u hierbij op om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing voor deze problematiek te komen.”

Comment (1)

 • bonjo 01/03/2017 at 8:42 pm Reply

  “De motie spreekt niet alleen uit dat medicinale thuisteelt van maximaal vijf planten toegestaan moet worden,”

  Ik begrijp hieruit dat deze motie dus niet inhoudt dat inwoners van deze gemeente daadwerkelijk nu zelf hun medicinale wiet mogen telen, als ik het goed begrijp is alles wat deze motie dus zegt dat de teelt toegestaan zou moeten worden.
  dit is dus duidelijk een enorm verschil met de situatie in Tilburg, daar mag men nu daadwerkelijk medisch kweken.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*