2017: cruciaal jaar voor onze cannabiscultuur

In het laatste Logboek VOC in Highlife Magazine (nummer 100, het 25 jarig jubileum nummer) een terugblik op het veelbewogen jaar 2016 en een vooruitblik op het cruciale nieuwe jaar.

Logboek VOC, november – december 2016

2017: cruciaal jaar voor onze cannabiscultuur

Joep Oomen bij de laatste VOC vergadering in Breda op 7 maart 2016, twaalf dagen voor zijn dood (© Gonzo media)
Joep Oomen zit de maandelijkse VOC vergadering voor, Breda, 7 maart 2016, twaalf dagen voor zijn dood (© Gonzo media)

De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod kijkt terug op een veelbewogen 2016. En alles wijst erop dat 2017 een cruciaal jaar zal worden voor onze cannabiscultuur.

In januari van dit jaar nam Derrick Bergman het stokje over van Henk Poncin als voorzitter. In maart overleed totaal onverwacht Joep Oomen, een van onze oprichters. Doede de Jong nam zijn taak als vergadervoorzitter over en leidt sindsdien onze maandelijkse bijeenkomsten. Op Cannabis Bevrijdingsdag mochten we oud minister president Dries van Agt en levende legende Rick Simpson verwelkomen. En er was natuurlijk de doorbraak in Tilburg voor medicinale thuistelers, een Kamermeerderheid voor het D66 wetsvoorstel om de achterdeur van de coffeeshop te reguleren en de Amerikaanse staten die op 8 november cannabis legaliseerden.

Een andere verheugende ontwikkeling is de toenemende samenwerking tussen de twee landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD. Eén van de resultaten was een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, aan de vooravond van het congres waarin over regulering van cannabis werd gestemd.

grass_poll_logo_geel
www.grasspoll.nl

De brief (klik hier voor PDF) is ondertekend door 232 coffeeshops, een absoluut unicum in de geschiedenis van het gedoogbeleid. Een ander voorbeeld van samenwerking en betrokkenheid van de coffeeshops is de GrassPoll enquête, waaraan ook het VOC meewerkt. Dit is een prima manier om als consument je stem te laten horen. Al een paar weken reist een GrassPoll promotieteam langs coffeeshops in het hele land. Meer informatie op www.grasspoll.nl en via Twitter: @TeamGrasspoll

De resultaten van de GrassPoll zullen ingezet worden in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017. Deze verkiezingen zijn buitengewoon belangrijk voor de toekomst van onze cannabiscultuur.

Ondertussen in de VIP Lounge: Derrick Bergman, Bart Vollenberg, Dries van Agt, Hein Schafrat, Hester Kooistra en Rick Brand (© Wilco)
Cannabis Bevrijdingsdag 2016: Derrick Bergman, Bart Vollenberg, Dries van Agt, Hein Schafrat, Hester Kooistra en Rick Brand (© Wilco)

Het absolute schrikbeeld is een nieuw kabinet van VVD, PVV en CDA. Als het zover komt, dan is de kans groot dat coffeeshops volledig worden verboden, een expliciete wens van de PVV en het CDA. Het goede nieuws is dat een groot aantal partijen precies het tegenovergestelde wil: een fatsoenlijke regulering. Niet alleen D66, PvdA, GroenLinks en de SP, maar ook 50PLUS, de Piratenpartij (let op lijsttrekker Ancilla van de Leest), de Partij voor de Dieren en VNL met lijsttrekker Jan Roos. Er is dus keuze genoeg voor een cannabisvriendelijke stem. Ezelsbruggetje: geen christenen, VVD of PVV, de rest is oké.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

D66 zet alles op alles om hun wetsvoorstel voor regulering van de achterdeur nog vòòr de verkiezingen door de Tweede Kamer te krijgen. Ondertussen hopen ze op een draai van de VVD, zodat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid zou ontstaan. Het VOC heeft het wetsvoorstel direct na de verschijning verwelkomd als een stap in de goede richting, maar ook het volledig ontbreken van thuisteelt en cannabis social clubs bekritiseerd. Bovendien bevat de voorgestelde regulering van teelt en distributie een aantal zwakke punten en risico’s.

justice_for_johan_tweet_26-03-2016
Tweet van Justice for Johan, 26 maart 2016

Een van de sterkste en best onderbouwde reacties op het voorstel kwam van Johan van Laarhoven, die in zijn Thaise cel acht kantjes vol pende met kanttekeningen en opmerkingen. Het unieke document is integraal op de VOC site gepubliceerd, uiteraard met toestemming van zijn broer Frans, die zich blijft inzetten om Johan en zijn vrouw Tukta naar Nederland te halen. Tot besluit van dit Logboek twee citaten:

Als ik het D66 wetsvoorstel juist interpreteer dan wordt daarin aangestuurd op een aantal mega kwekerijen, die alleen volgens de wensen van de overheid, de Nederlandse coffeeshop branche van cannabis producten moeten gaan voorzien, waarbij de rol, wensen en identiteit van de coffeeshop van ondergeschikt belang zijn en waarbij men verwacht dat de consument dit zomaar zal accepteren.

Als coffeeshops zoals dit wetsvoorstel doet vermoeden omgevormd moeten worden tot identiteitsloze door de overheid gedoogde en gecontroleerde cannabis distributie centra, waar alleen maar beperkte soorten eenheidswiet verkocht gaan worden van inferieure kwaliteit, dan zal dit onherroepelijk leiden tot de ondergang van de coffeeshop en de daarmee gepaard gaande coffeeshop cultuur.

Lees het hele document op www.voc-nederland.org.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*