Doede de Jong: Er gloort licht aan de horizon

Nederlands bekendste wietkweker en VOC’er van het eerste uur Doede de Jong verwelkomt de recente draai van de VVD in een nieuw opinieartikel voor de Leeuwarder Courant. Hij heeft wel wat kanttekeningen en tips: ‘Slimme ‘liberale’ wietregulering is, volledig in overeenstemming met VVD beginselverklaring, het respectloze verbod opheffen en iedereen lekker zelf laten bepalen wat zij of hij, voor haar of zijn welzijn, hetzij recreatief of medicinaal, uit haar of zijn tuin wil halen.’

Er gloort licht aan de horizon

Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Amsterdam (© Gonzo Media)
Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Amsterdam (© Gonzo Media)

Wat ik mis in het artikel ‘Conferencier Rutte speelt op de man’ (Leeuwarder Courant, 21 november) over het VVD congres is het feit dat 81,6 % van de aanwezigen voor de zogenaamde ‘slimme wietregulering’ motie stemden.

Het is nogal vaag, want wat moet ik mij bij een ‘slimme wietregulering’ voorstellen?

Zo’n motie doet je vrezen voor een truc. Want waarom je niet gewoon baseren op je beginselverklaring van augustus 2008: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van je eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking?

In feite zou zo’n motie overbodig moeten zijn.

Wat ook niet echt helpt , is de regenteske houding van premier Rutte, die weer eens in de ‘repressiemodus’ blijft hangen met de uitspraak ‘reguleren gaat niet gebeuren, wij zijn niet voor niets de partij van law and order‘.

Beeld: www.reguleren.com
Beeld: www.reguleren.com

Merkwaardig, want voor mijn gevoel staan ‘law and order’, ‘verbieden en betuttelen’ haaks op het liberalisme.

Bij een echte liberaal zouden bij het verbieden van zo’n nobele plant van verontwaardiging alle haren steil overeind moeten gaan.

Bovendien gaat het hier om een plant. De natuur is van iedereen. Wij zijn de natuur.

Een regering heeft simpelweg niet het recht om ‘een plant’ te verbieden.

Tot op het heden heeft dit echter geresulteerd in een krampachtig opererende overheid, die volledig losgezongen van de realiteit, met steeds dezelfde repressieve contraproductieve tactiek het tegenovergestelde bereikt van wat ze pretendeert te willen bereiken en daar desondanks maar mee doorgaat.

Doede na zijn historische overwinning voor het hof in Leeuwarden, 29 oktober 2015 (Foto: Thijs Roes)
Doede na zijn historische overwinning voor het hof in Leeuwarden, 29 oktober 2015 (Foto: Thijs Roes)

De realiteit is dat 800.000 Nederlanders cannabis boven of naast alcohol prefereren, dat het verkocht wordt in coffeeshops en dat de staat daar belasting op heft.

De regels -het verbod- staan dus haaks op de realiteit en als de regels haaks op de realiteit staan, dan dienen deze aan gepast te worden en niet andersom!

Er gloort nu echter licht aan de horizon want de motie, gezien in de context van ‘de kadaver discipline’ bij de VVD, geïllustreerd door de uitspraak van Kamerlid Erik Ziengs (Leeuwarder Courant, 19 november), dat ‘nieuwkomers alles waarvoor ze staan als liberaal, eenmaal op het Binnenhof aangekomen, uit hun handen moeten laten vallen’, is ronduit een revolutie te noemen.

Eindelijk een spoor van discussie binnen de VVD.

Slimme ‘liberale’ wietregulering is, volledig in overeenstemming met VVD beginselverklaring, het respectloze verbod opheffen en iedereen lekker zelf laten bepalen wat zij of hij, voor haar of zijn welzijn, hetzij recreatief of medicinaal, uit haar of zijn tuin wil halen.

Wij hebben geen plantpolitie nodig!

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker
Appelskea

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*