VVD kiest eindelijk voor regulering van cannabis

  • SHARE:
  • Tweet this

November 19th, 2016 | 14:04
Door webmaster

Een nieuwe mijlpaal op weg naar het einde van het cannabisverbod in Nederland: vandaag stemde een meerderheid van de deelnemers aan het VVD verkiezingscongres voor een amendement dat pleit voor ‘slimme regulering’ van de cannabisteelt. ‘Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten’, aldus het amendement dat met liefst 86,1% van de stemmen werd aangenomen.

JOVD-voorzitter Rutger de Ridder verdedigt Amendement 66 tijdens het VVD verkiezingscongres (Foto: Bram Roodhart, via Twitter)

JOVD-voorzitter Rutger de Ridder verdedigt Amendement 66 tijdens het VVD verkiezingscongres (Foto: Bram Roodhart, via Twitter)

Er waren verschillende moties en amendementen over het cannabisbeleid, waaronder een van de VVD fractievoorzitters van alle grote steden in Brabant. Zij trokken hun motie in en steunden een amendement van de VVD Utrecht, met het toepasselijke nummer 66. ‘s Ochtends kreeg D66 Kamerlid Vera Bergkamp de kans om het VVD congres toe te spreken over de noodzaak van regulering. De tekst van amendement 66 luidt:

Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenten met wietteelt.

Foto: Thijs Roes, via Twitter

Foto: Thijs Roes, via Twitter

In de toelichting schrijven de opstellers:
De regelgeving in de keten van productie tot en met gebruik van softdrugs, waaronder cannabis, is onlogisch. Zeker ten opzichte van andere genotsmiddelen, zoals alcohol en tabak. De handhaving van de toelevering van coffeeshops kost onevenredige inspanningen van justitie en politie. Een andere, slimmere vorm van regulering van softdrugs is nodig met als basis enerzijds de positie van Nederland in internationaal perspectief (met name in de grensregio’s) en anderzijds de beheersbaarheid in het licht van de volksgezondheid. De VVD voelt niets voor experimenten door gemeenten, de regie om te komen tot een nieuwe vorm van regulering light bij de nationale overheid.

De verschillende voorstellen werden ‘s ochtends in zogenaamde deelsessies besproken. Dat gebeurde achter gesloten deuren; de pers werd actief geweerd, zoals blijkt uit onderstaande tweet van NOS verslaggeefster Wilma Borgman:

Het aannemen van het amendement, met een overweldigende meerderheid van 81,6%, betekent dat er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid bestaat voor regulering van cannabis. Het betekent ook dat dit onderwerp nu hoog op de agenda staat tijdens de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Vanaf vandaag zijn alleen de PVV en de christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) tegen regulering en vóór doorgaan met de Hollandse hennepoorlog.

www.reguleren.com

www.reguleren.com

Het VOC zal zich blijven inzetten voor een duurzame, inclusieve regulering. Niet alleen voor de achterdeur van de coffeeshops, maar ook voor de thuisteelt voor persoonlijk gebruik en voor Cannabis Social Clubs als niet-commerciële aanvulling op de coffeeshop. Regulering zal alleen succes hebben als deze aansluit bij de bestaande cannabis- en coffeeshopcultuur in ons land. Kleinschaligheid, kwaliteit en variatie dienen centraal te staan. Als bijdrage aan het debat over hoe we cannabis het beste kunnen reguleren heeft het VOC in samenwerking met o.a. stichting Legalize! en De Correspondent de interactieve website www.reguleren.com ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie of hier om direct de test te doen.

Het volledige Amendement 66 (bron: klik hier, pagina 83):

vvd_amendement_66

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.