Verbiedt de Belgische rechter Mambo Social Club? Nieuw proces begint 22 november

Op dinsdag 22 november begint een nieuw proces in de Hasseltse rechtbank met als doel de ontbinding van Mambo Social Club vzw, de tweede Belgische Cannabis Social Club, opgericht in april 2013. 

Onderstaand persbericht van Mambo Social Club bereikte het VOC deze week. We wensen voorzitter Mich Degens en alle leden en betrokkenen heel veel succes bij de rechtbank.

www.mambosocialclub.be
www.mambosocialclub.be

Ontbindt rechter cannabisvereniging Mambo Social Club?

Dinsdag 22 november start een nieuw proces aan de Hasseltse rechtbank van koophandel met als doel de ontbinding van Mambo Social Club vzw, een Cannabis Social Club (CSC). Drie jaar na de feiten en al twee juridische procedures achter de rug, mag voorzitter Michel Degens opnieuw plaats nemen in een derde nieuw beklaagdenbankje.

Het proces in beroep begin dit jaar, bevestigde gedeeltelijk de veroordeling in eerste aanleg (2014), maar dit opnieuw met opschorting van straf. Dat laatste was geen volledige overwinning, maar Degens blijft positief:

Michel Degens, voorzitter van Mambo Social Club (© Gonzo media)
Michel Degens, voorzitter van Mambo Social Club (© Gonzo media)

“Volgens artikel 12 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie heeft eenieder het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging op alle niveaus en zouden politieke partijen moeten bijdragen tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie. Cannabisconsumenten hebben dus het recht zich te verenigen in bijvoorbeeld een CSC. En de Europese politiek zou dus moeten bijdragen tot de door cannabisconsumenten gevraagde cannabislegalisering en -regulering.”

Trekt Uw Plant vzw liet, als eerste Belgische CSC, haar grondregels in 2006 in het Belgische Staatsblad publiceren. In deze vereniging verzorgen verschillende leden op biologische wijze hun eigen plant en die van enkele andere leden in kleinschalige persoonlijke kweekplaatsen. En binnen de club is er steeds slechts één plant per lid in verzorging, zoals de Belgische cannabisrichtlijn van 2005 het voorschrijft. Deze club met meer dan 400 leden, kende tweemaal vervolging, maar ook tweemaal vrijspraak aan het Antwerpse Hof van Beroep in 2008 en 2010.

trekt_uw_plant_logoVanuit de Limburgse onderafdeling van Trekt Uw Plant ontstond Mambo, die in 2013 haar statuten in het Staatsblad liet publiceren. Zo ontstond de tweede Belgische CSC. Hetzelfde jaar al nam de politie actie tegen de vereniging, wat in 2014 leidde tot een veroordeling met opschorting van straf. De club ging in beroep maar kreeg begin dit jaar niet de verwachte vrijspraak. Beide verenigingen zijn benieuwd hoe nu ook een derde rechter zich zal uitspreken over het CSC-concept.
De start van het proces is dinsdag 22 november bij de rechtbank van koophandel Hasselt.

NB: op maandag 21 november organiseert het VOC een vierde Cannabis Social Club Beraad bij ‘t Grasje in Utrecht, vanaf 13.00 uur. Mail voor meer informatie info@voc-nederland.org

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*