Open brief Doede de Jong aan het CDA: wederzijds respect

  • SHARE:
  • Tweet this

October 17th, 2016 | 10:48
Door webmaster

‘Het is wel een erg arrogante houding om op de stoel van je God te gaan zitten’, schrijft Nederlands bekendste wietkweker Doede de Jong in een open brief aan het CDA. Aanleiding is het deze week gepresenteerde verkiezingsprogramma van het CDA.

Wederzijds respect

Doede in Den Haag, maart 2012 (© Gonzo media)

Doede in Den Haag, maart 2012 (© Gonzo media)

Ik lees in het verkiezingsprogramma van het CDA dat zij alle coffeeshops willen sluiten, omdat ze daar een door 800.000 Nederlanders gewaardeerd kruid, namelijk wiet, verkopen.

Wiet als concurrent van God? Het heeft er de schijn van, want hoe is het anders te verklaren dat het CDA een plant, een creatie van hun eigen schepper, gaat bestrijden?

Hoe durf je zo’n goddelijk geschenk ‘het groene gif’ te noemen?

Het is wel een erg arrogante houding om op de stoel van je God te gaan zitten.

Een ondermijning van hun eigen geloofsovertuiging!

Bovendien totaal geen respect voor andermans persoonlijke levenssfeer, terwijl ze dat, als christen, wel altijd voor hun eigen hypothetische gebeuren eisen.

Tegelijkertijd verkettert het CDA, op basis van een calvinistisch moreel oordeel, een grote groep vredelievende wiet consumenten.

Moralisme, een manier om mensen klein te houden.

Nu kun je wel een moreel oordeel hebben, maar dat geeft je nog niet het recht om je medemens het consumeren van hennepbloemen te verbieden. Temeer daar zij met hun consumptie niemand tot last zijn en er niemand aan dood gaat.

Ik zou het CDA in ons aller belang willen adviseren; heb uw naaste lief en hef het contraproductieve cannabisverbod op.

Doede J. de Jong

Biologische wietkweker

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.