Het morele demasqué van de overheid: Doede de Jong over huisuitzetting wiettelers

  • SHARE:
  • Tweet this

August 26th, 2016 | 12:39
Door webmaster

Iedereen die denkt dat je in ons land een paar, vier of vijf, cannabisplanten mag kweken voor eigen gebruik, zou dit artikel van Doede de Jong moeten lezen. Want dat is dus al lang niet meer zo. ‘Volwassen mensen worden met hun kinderen finaal kapot gemaakt om een paar planten.’

Doede en zijn vrouw Kicky, Cannabis Bevrijdingsdag 2014 (© Gonzo Media)

Doede en zijn vrouw Kicky, Cannabis Bevrijdingsdag 2014 (© Gonzo Media)

Doede, de bekendste wietteler van ons land en de eerste op het westelijk halfrond die van de rechter schuldigverklaring zonder strafoplegging heeft gekregen voor het kweken van cannabis, reageert op een recent artikel in de Leeuwarder Courant.

Het morele demasqué van de overheid

Ik lees in de L.C.: tien drugspanden dicht.

Praktijk met wiet is, dat als bij mensen in of om hun huis hennepplanten worden gevonden, al zijn het er maar twee in de tuin, zij binnen zeven dagen, in geval van een huurhuis, uit hun woning worden gezet. Dat zal ze leren!

Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2016, Amsterdam (© Hanspij)

Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2016, Amsterdam (© Hanspij)

Merkwaardig, op basis van het gelijkheidsprincipe is, is dat bezitters van een koopwoning vijf planten in hun tuin mogen kweken.

Dit jaar is er een convenant, opgesteld door het O.M., tezamen met het UWV, de RABO bank en de gemeenten gesloten. Dit houdt in dat als je hennepplanten in of om je huis hebt en je wordt hier mee betrapt, je je eventuele uitkering verliest, je bankrekening wordt geblokkeerd, je wordt binnen zeven dagen, met kinderen en al, uit je huis gezet, je krijgt een werk- of gevangenisstraf plus nog eens een fikse boete.

Volwassen mensen worden met hun kinderen finaal kapot gemaakt om een paar planten.

Bovendien wordt je vijf keer gestraft voor hetzelfde delict, terwijl één keer mag!

Weerzinwekkende, onmenselijke praktijken. Zo onder de maat!

Als je bijvoorbeeld iemand verkracht, je huis vol gestolen spullen hebt of je buurt terroriseert om maar eens een paar dwarsstraten te noemen, dan word je nog niet uit je huis gezet. Maar je verbouwt een aantal planten en meteen word je het fundamentele menselijke recht, namelijk het recht op huisvesting, ontnomen. Om een plant!

Straf staat in ‘geen enkele’ verhouding tot het vermeende delict. Het is een ronduit beschamende vertoning, gefaciliteerd door een nalatige, repressieve overheid.

Doede in de documentaire 'Nederwiet - De Moevie' (2011)

Doede in de documentaire ‘Nederwiet – De Moevie’ (2011)

Nalatig, omdat ze krampachtig het excessen genererende verbod handhaaft en categorische, ten koste van de samenleving, weigert oplossingsgericht te denken.

Dit alles zegt veel over hun morele standaard. Eufemistisch uitgedrukt, is het evident dat die node ge herijkt dient te worden.

Zulke methodes staan toch haaks op hoe wij met elkaar om willen gaan?

Wij zijn toch niet de vijand?!

Voor een betrokken samenleving is het verstandig om te streven naar een vredelievende, tolerante samenleving, waarin op basis van wederzijds respect, de dialoog centraal staat en het recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd.

Ik zou de regering dan ook willen adviseren onmiddellijk te stoppen met deze onverkwikkelijke vertoning en het liberalisme te laten zegevieren.

Hef op dat vermaledijde respectloze verbod!

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker, Appelscha

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.