VNG advies: ‘Een klein stapje en dan nog op de verkeerde weg’

Het VOC heeft met teleurstelling kennis genomen van het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag uitgebrachte advies inzake experimenten met wietteelt.

VOC2Persbericht VOC 30 november 2015

VNG advies regulering cannabis
Een klein stapje en dan nog op de verkeerde weg

EINDHOVEN – Het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) heeft met teleurstelling kennis genomen van het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag uitgebrachte advies inzake experimenten met wietteelt.

Na strenge screening zal een beperkt aantal ondernemers een vergunning krijgen, waardoor het aantal coffeeshops sterk zal dalen. Volgens commissievoorzitter Schneiders zou tot wel zestig procent van de huidige coffeeshops moeten sluiten. Onduidelijk is of de dan overblijvende coffeeshopondernemers zélf hun eigen voorraad moeten gaan telen of die moeten afnemen van een beperkt aantal vergunninghouders.

Bernt_Schneiders_Volkskrant_30-11-2015-citaatEen nog belangrijker negatief aspect in dit advies is dat de circa 800.000 regelmatige dan wel incidentele cannabisgebruikers door het nog verder beperken van het aantal coffeeshops van hun tot op heden relatief gemakkelijk bereikbare plek van aankoop zullen worden beroofd. Ze worden dan voor een groot deel -als dit advies overheidsbeleid wordt- in feite gedwongen zich te wenden tot de straathandel. Toename van criminaliteit met de daaraan verbonden overlast zal het directe gevolg zijn.

De VNG lijkt in haar advies een stapje vooruit te zetten maar is daarmee wel op de verkeerde weg.
Het advies is ook een forse stap terug vergeleken bij het door inmiddels zestig gemeenten, van Amsterdam tot Maastricht, onderschreven manifest Joint Regulation, dat tot nu toe tevergeefs bij de landelijke overheid op regulering van de cannabisteelt heeft aangedrongen, juist vanwege de overlast.

Het VOC wijst bij deze nogmaals op het RIVM rapport dat in opdracht van toenmalig VWS minister Klink is uitgebracht. Daarin is een ranking opgenomen van de diverse soorten drugs naar schadelijkheid op medisch en maatschappelijk gebied. Daarin komt alcohol op de derde plaats, direct na crack en heroïne, terwijl cannabis pas op de elfde plaats komt.

Anders dan bij alcohol is niet gebruik van cannabis bron van misdaad, maar de teelt die door de overheid als crimineel wordt bestempeld. En tegenover de tienduizenden aan alcohol toegeschreven voortijdige sterfgevallen (en honderden comazuipertjes) staat het simpele feit dat nog nooit iemand aan het enkelvoudig gebruik van cannabis is overleden of zelfs maar in een ziekenhuis is terecht gekomen.

Klik hier voor het VNG adviesrapport 

Comment (1)

  • DE WIETBON 28/02/2016 at 3:00 pm Reply

    Het is maar goed dat je tegenwoordig online je wiet, hash en wietolie kunt kopen als je slecht ter been bent of je woont enigzins afzijdig.
    http://www.wietbon.nl

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*