Hof: Doede de Jong schuldig zonder strafoplegging

  • SHARE:
  • Tweet this

October 29th, 2015 | 13:31
Door webmaster

Nederlands bekendste wietkweker Doede de Jong is vanmiddag door het Hof Leeuwarden schuldig verklaard zonder strafoplegging, volgens artikel 9a. ‘Doede en Kicky ontzettend blij met uitspraak. Veel tranen in de zaal. Nu nog wel de vraag of hij ‘winst’ moet terugbetalen’, tweette wetenschapsjournalist Thijs Roes zojuist vanuit de rechtszaal.

Doede hoort het vonnis aan, Leeuwarden 29 oktober 2015 (Foto: Cannabis Kieswijzer)

Doede hoort het vonnis aan, Leeuwarden 29 oktober 2015 (Foto: Cannabis Kieswijzer)

Na de opnieuw massaal bezochte zitting op 15 oktober hield cannabisminnend Nederland vandaag de adem in voor het vonnis, dat vanaf half twee werd voorgelezen. Dat vonnis stelde niet teleur: het hof verklaarde Doede schuldig, maar oordeelde dat hij geen straf verdient. Het Hof gebruikt hiervoor, net als eerder de rechtbank in de zaak tegen ‘modeltelers’ John en Ines artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht (‘Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd’). Klik hier voor het hele vonnis

Over de toepassing van artikel 9a schrijven de rechters in hun vonnis:

“Het hof stelt vast dat verdachte eerder, in december 2010, wegens overtreding van de Opiumwet is veroordeeld. Dat de in 2010 aanhangige strafprocedure en de daarop volgende veroordeling (die overigens eerst in 2012 onherroepelijk is geworden) hem niet heeft weerhouden de onderhavige strafbare feiten te plegen valt te verklaren doordat verdachte een principieel voorvechter is van de legalisering dan wel de regulering van de teelt van hennep en hij geen andere mogelijkheden ziet dan via rechterlijke uitspraken de door hem gewenste situatie te bewerkstelligen.
Het is vanuit deze achtergrond dat de feiten zijn gepleegd. De feiten vallen niet op één lijn te stellen met de teelt van hennep in hennepkwekerijen zoals die veelvuldig aan het hof worden voorgelegd.

Doede bij een VOC vergadering in Zwolle, februari 2012 (© Gonzo media)

Doede bij een VOC vergadering in Zwolle, februari 2012 (© Gonzo media)

Verdachte heeft de hennep geteeld in de open lucht, heeft voor de teelt slechts gebruik gemaakt van het licht en de warmte van de zon en heeft biologische middelen gebruikt ter bescherming van de hennepplanten. Van brandgevaar is geen sprake geweest, evenmin van diefstal van elektriciteit. Verdachte heeft zich niet begeven in het criminele circuit dat zich bezig houdt met de kweek van hennep.
Het hof acht voorts aannemelijk dat de door verdachte geproduceerde wiet, wat de voor de gezondheid schadelijke effecten betreft, van betere kwaliteit is dan de wiet die afkomstig is van de gebruikelijke hennepkwekerijen. Voorts heeft de verdachte uitsluitend geleverd aan een gedoogde coffeeshop.
Verder heeft het hof de indruk gekregen dat verdachte de feiten niet heeft gepleegd om er zelf rijker van te worden. Een en ander brengt mee dat voor toepassing van de door de zittende magistratuur wel gehanteerde oriëntatiepunten hennepteelt in deze zaak geen grond kan worden gevonden.
Na de laatste inval is verdachte -behoudens het telen van een hoeveelheid voor eigen gebruik- gestopt met het telen van hennep. Verdachte heeft niet meer de (financiële) mogelijkheden om dat te doen. Verder heeft verdachte problemen met zijn gezondheid ondervonden na de laatste inval.
Al deze omstandigheden in aanmerking genomen brengen het hof tot het oordeel te bepalen dat verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.”

Het VOC feliciteert Doede met deze heuglijke uitkomst. Wat nog rest is de torenhoge ontnemingsvordering, die in een aparte zaak wordt behandeld. Laten we hopen dat ook in die zaak het gezond verstand zal zegevieren.

 

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.