Doede bij Hoger Beroep: ‘Ik zie mezelf als een werktuig om tot een oplossing te komen’

Onder grote belangstelling van pers en publiek vond gisteren in Leeuwarden het hoger beroep tegen biologisch wietkweker en VOC medewerker Doede de Jong plaats. Tientallen mensen mochten het gerechtsgebouw niet in, omdat de zittingszaal vol zat.

Doede tijdens het hoger beroep, Leeuwarden, 15 oktober 2015 (Foto: Thijs Roes)
Doede tijdens het hoger beroep, Leeuwarden, 15 oktober 2015 (Foto: Thijs Roes)

Meerdere cameraploegen, onder meer een team van het Amerikaanse VICE en de makers van de documentaire ‘Fryske Himp – In Poldermodel‘, legden de zitting vast. Op de overvolle publieke tribune zaten naast familie, vrienden en VOC’ers ook John en Ines uit Bierum en twee vertegenwoordigers van stichting Epicurus Foundation. Het proces duurde ruim drie uur, met een korte pauze om de camerateams van positie te laten veranderen voor het vlammende laatste woord van Doede, het absolute hoogtepunt. De volledige tekst staat hieronder.

Dieptepunt was de eis van het Openbaar Ministerie (klik hier voor PDF van requisitoir OM). Advocaat-Generaal Achilles Damen eiste een hogere straf dan de rechter vorig jaar vonniste: 180 uur werkstraf (was 100 uur) en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar (was twee jaar). Het hof doet uitspraak op donderdag 29 oktober om 13.30 uur.

Ingang Paleis van Justitie Leeuwarden, 15 oktober 2015 (Foto © Gonzo media)
Ingang Paleis van Justitie Leeuwarden, 15 oktober 2015 (Foto © Gonzo media)

De torenhoge ontnemingsvordering van €233.282,60 wordt op verzoek van de verdediging apart behandeld. Doede’s advocaat Tjalling van der Goot schrijft op de website van Anker & Anker: ‘De vordering tot ontneming van wederrechtelijk voordeel is door het hof aangehouden. Binnen drie maanden kan de verdediging schriftelijk haar standpunt indienen. Ook het OM kan schriftelijk reageren. Daarna wordt een mondelinge behandeling vastgesteld.’

Het VOC bedankt iedereen die naar Leeuwarden is gekomen om Doede en zijn strijd tegen het hypocriete cannabisbeleid te steunen, zeker diegenen die niet in de zittingszaal mochten en uren buiten hebben gestaan. Dank ook aan de Friezen die het fraaie spandoek met de tekst ‘Dit beleid creëert criminaliteit: legaliseer cannabis!’ en de de url van de VOC website hebben gemaakt.

Klik hier voor een videoverslag van de Leeuwarder Courant

Laatste woord Doede de Jong, Hof Leeuwarden, 15/10/2015:

‘Ik zie mij zelf als een werktuig om tot een oplossing te komen’

Inleiding

Doede overlegt met zijn advocaat Tjalling van der Goot (Foto: Onno Falkena)
Doede overlegt met zijn advocaat Tjalling van der Goot (Foto: Onno Falkena)

Waarom ik bewust in de publiciteit treed en mensen oproep mij te steunen?
Er is mij ter ore gekomen dat de rechtbank dergelijke publieke aandacht vaak niet zo zou kunnen waarderen, vandaar dat ik enige uitleg geef over mijn motivatie. Ik doe dit omdat ik de huidige situatie onverteerbaar vind, zo hypocriet en onrechtvaardig.
De politieke onwil om tot een oplossing te komen dwingt mij tot deze handelswijze, in het kader van een betrokken samenleving.
In 1990 had ik al een kort geding betreffende cannabis legalisering tegen de staat aan gespannen.
Daarna schreef ik geregeld stukjes in de krant en ben dat in 2008 gaan intensiveren. Ik ben toen ook mee gaan werken aan de documentaire Nederwiet – De Moevie (2011) en aan de docu Fryske Himp – In Poldermodel (2013), met als doel de achterdeur problematiek publiekelijk aan de kaak te stellen en de discussie aan te zwengelen. Wij hadden gehoopt dat dit ook in Den Haag tot een discussie zou leiden wat helaas echter uit bleef. Toch heb ik met mijn optreden baanbrekend werk verricht, al is dat niet zo concreet aan te tonen.
Wat wel concreet is, is dat de documentaire Nederwiet – De Moevie in anderhalf jaar tijd drie keer op de nationale televisie geweest en op de Duitse en Belgische televisie. Dit jaar is hij nog minstens twee keer op Holland Doc te zien geweest. De documentaire Fryske Himp is twee keer op de Nederlandse tv geweest en op tv Fryslân.

Doede spreekt zijn laatste woord uit (Foto © Gonzo media)
Doede spreekt zijn laatste woord uit (Foto © Gonzo media)

Ik zie mij zelf als een werktuig om tot een oplossing te komen.
Er wordt door de rechtbank altijd gezegd: als je wat wil veranderen, dan moet je in Den Haag zijn. (Ze weten daar ook qua werkgelegenheid niet eens waar Ljouwert ligt) Een dooddoener, want het blijkt dat ze daar al minstens twintig jaar volledig los gezongen zijn van de realiteit en vinden dat een rechter zijn beleid wel op een dode letter kan baseren. Zij zijn niet voor rede vatbaar. De realiteit is dat er alom in de wereld liberalisering optreedt, dat 70 procent van de Nederlandse bevolking voor legalisering is. Dat 77 procent van de VVD achterban, 65 procent van de CDA achterban, 62 procent van de PVV achterban, 51 procent van de CU achterban en 85 procent van de PvdA achterban voor legalisering van cannabis is. (peilingen van Motivaction, onafhankelijk en innovatief onderzoeksbureau)

De overvolle publieke tribune: tientallen sympathisanten moesten buiten blijven staan (© Gonzo media)
De overvolle publieke tribune: tientallen sympathisanten moesten buiten blijven staan (© Gonzo media)

Ondanks deze informatie blijven zij volharden in onderdrukking, wat tot allerlei onwenselijke excessen leidt. Waarom is mij een raadsel. We hebben het over de bloemen van een plant!
Er blijft je dan niets anders over dan om de publieke opinie te mobiliseren, om via de rechterlijke macht, die de burger hoort te beschermen tegen de almacht van een nalatige staat, de patstelling te doorbreken.
Ook om de burger inzicht te geven met wat voor een krankzinnig beleid we hier te maken hebben, wat met hun belasting geld wordt bekostigd. Ik heb geen keus om tot een oplossing te komen, vandaar dat ik deze onorthodoxe weg bewandel. U bent in feite de enige die mijns inziens deze tragedie een halt toe kan roepen.

Pleidooi

Wij zijn niet de vijand!

Doede staat de pers te woord op de trappen van het Paleis van Justitie (© Gonzo media)
Doede staat de pers te woord op de trappen van het Paleis van Justitie (© Gonzo media)

Waarom sta ik hier terecht voor het op duurzame wijze telen van biologische wiet, terwijl op hetzelfde moment in Leeuwarden, in twaalf coffeeshops wiet, vaak van onbestemde kwaliteit, wordt verkocht, waar de staat belasting op heft en waarvan de Hoge Raad zegt: ‘Winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld’?
Kan iemand mij vertellen waar het vandaan komt? Het schijnt een groot raadsel te zijn, evenals de kwaliteit. Komt wiet uit de lucht vallen?
Oftewel hoe lang gaan we nog door met deze geldverslindende en menselijk leed genererende idioterie? Het is ronduit beschamend.
Dat ik in ieder geval wél mijn best doe op tot een oplossing te komen, blijkt uit het volgende.

Doede in de documentaire 'Nederwiet - De Moevie' (2011)
Doede in de documentaire ‘Nederwiet – De Moevie’ (2011)

In 2008 ben ik gaan meewerken aan de documentaire Nederwiet – De Moevie. Ik laat in deze, op openhartige wijze alles zien. Het stekken, het kweken, het drogen, het knippen. Kortom volledig open kaart, met de bedoeling om de verkrampte irrealistische opstelling van de overheid, die volledig losgezongen lijkt van de realiteit, door middel van discussie los te trekken en om de beeldvorming (het zijn allemaal criminelen) te doorbreken en de waanzin (wel verkopen, niet verbouwen) zichtbaar te maken. Met andere woorden het doorbreken van de patstelling.
Dit werd mij door het OM niet in dank afgenomen, daar het hun beleid van criminaliseren en demoniseren doorkruiste. Een beleid wat zij in 2007 hadden ingezet om middels een gelikte mediacampagne cannabis in het diskrediet te brengen, met als uiteindelijke doel het hele cannabisbeleid ‘de nek om te draaien’, zoals hoofdofficier van Den Bosch, Bart Nieuwenhuizen, kort geleden nog in een interview liet weten. Zie het boek De Wietindustrie van Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen, hoofdstuk 7 Beeldenstorm.
IK heb namelijk met de docu Nederwiet – De Moevie en de docu Fryske Himp – In Poldermodel de bewust gecreëerde negatieve beeldvorming doorbroken.
Ik doe dit als betrokken burger, dit blijkt onder andere wel uit het feit dat ik heel goed besef dat zo’n actie niet echt lucratief is, want dan kun je je beter gedeisd houden.

Doede bij zijn boerderij, winter 2012 (© Gonzo media)
Doede bij zijn boerderij, winter 2012 (© Gonzo media)

Ik heb laten zien dat wietkwekers ook sympathieke mensen kunnen zijn die op een positieve, plezierige en liefdevolle manier met hun planten omgaan en proberen goede biologische wiet te kweken. Ik ben een hobby kweker uit het hippie tijdperk. Een liefhebber.
Niet iemand die maximaal wil scoren om rijk te worden, wat overigens ook wel uit mijn bestedingspatroon valt op te maken.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat wij in 2006 genoodzaakt waren om veertigduizend euro bij de bank te lenen om ons lekkende huis node te kunnen laten renoveren. Ook moesten wij in 2010 tienduizend euro lenen om verwarming aan te kunnen laten leggen. Dan insinueert het OM, het zal wel camouflage zijn, volgens hen heb ik geld onder de grond gestopt of bij familie verstopt of op een geheime rekening gestort.
Onzin, puur speculatief. Ter illustratie: drie maanden nadat mijn nier, in verband met een tumor van negen centimeter was verwijderd, stond ik zwabberend op mijn benen in het bos, met een 25 jaar oude motorzaag, noodgedwongen (wij hebben geen gas) hout te zagen omdat wij anders in de kou kwamen te zitten. Wij hadden immers geen cent om hout te kunnen kopen, anders had ik mij natuurlijk nooit aan zo’n levensbedreigende handelswijze gewaagd.

Doede en de Amerikaanse auteur Doug Fine in de -nu ongebruikte- kas (© Gonzo media)
Doede en de Amerikaanse auteur Doug Fine in de -nu ongebruikte- kas (© Gonzo media)

Ik heb niemand bestolen, benadeeld of brandgevaar veroorzaakt. Ik heb alleen maar mensen blij gemaakt met biologisch geteelde wiet en voor de eventuele verdiensten heb ik gewoon gewerkt.
Ik teelde op duurzame wijze onder de zon. Ik heb nooit pesticiden gebruikt. Bij mijn duurzame biologische kweek in een kas, gebruikte ik brandnetelgier, compost, houtas en spullen van ECO-Stijl. Ik bezorgde totaal geen overlast. Integendeel, mensen bij mij in het buurtschap vroegen mij bij de jaarlijkse buurtbarbecue geregeld hoe het ging met de teelt en hadden daar totaal geen moeite mee.
Mijn buurman, die boer is, had alle begrip, hij zei: dat ze jou je planten afpakken is hetzelfde als dat ze mij mijn koeien afpakken en daar bedoelde hij de emotionele schade mee.
In al mijn naïviteit had ik meer vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat dan achteraf gerechtvaardigd bleek. Ik had verwacht dat ze mij op een intelligente rationele wijze tegemoet zouden treden in plaats van op zo’n laakbare en vijandige manier te reageren. Zo onder de maat.
In plaats van mij als betrokken burger, een positieve en constructieve factor te omarmen, wordt ik als een provocerende crimineel, op basis van speculaties, weggezet.
Waarom is hennep in oorlog met de wet? Het is geen oorlog tegen de planten, maar tegen de 800.000 volwassen cannabisgenieters, die de vele goede eigenschappen van de plant onderkennen en er (zowel op recreatief als op medicinaal gebied) hun voordeel mee doen. Wij zijn niet de vijand en de planten hebben niets met criminaliteit te maken. Integendeel.
De intrinsieke waarde van de hennepplant staat haaks op de ridicule bestrijding.
Als je boerenkool gaat verkopen en de teelt daarvan verbiedt, krijg je exact dezelfde problemen. Criminaliteit heeft niets met de plant te maken maar alles met het respectloze verbod. Het is de overheid en met name het OM, die er bewust een criminoloog onderwerp van heeft gemaakt.

Leeuwarder Courant, 20 augustus 1992
Leeuwarder Courant, 20 augustus 1992

In 1991 heb ik een kort geding, betreffende de legalisering van cannabis tegen de staat gevoerd. Sedertdien heb ik geregeld een stuk in de Leeuwarder Courant gehad. In 2008 ben ik dit, als betrokken burger gaan intensiveren, daar ik dit hele idiote, hypocriete gedoe zwaar zat was en ben.
In april 2010 verscheen er een interview met mij, op mijn verzoek, in de Leeuwarder Courant. Hierin omschreef ik dhr. Max Daniel (toenmalig onderkorpschef bij politie Fryslân) als een karikaturaal woest om zich heen pikkende havik. Met zijn onbekookte uitspraken als hennep is de nieuwe cocaïne en er wordt zoveel verbouwd als de provincie Utrecht. Dit alles gelardeerd met gruwelijke strafmethodes, zoals bijvoorbeeld het afknippen van vingers. Niks is te gek blijkbaar, alles uit de kast om cannabis in diskrediet te brengen.
Dit werd mij niet in dank afgenomen en prompt kreeg ik eind oktober in 2010 weer een inval.

Let wel: ik sta hier onder ede!

Er werd toen hooguit drie tot vier kilo wiet aangetroffen. Hier wordt vervolgens, middels onder andere speculaties, veertig kilo van gemaakt. Van elf kilo afval, bestemd voor de Pollinator (met hooguit 1% aan topjes), wordt elf kilo toppen gemaakt. Van inferieure takjes (het was per slot van rekening ook al eind oktober), die te slecht waren om te oogsten maar te goed om weg te gooien, werd tien kilo gemaakt. Dit was hooguit vijf ons.
Omdat ik een Pollinator had was het nog de moeite om deze takjes te gebruiken, anders had ik ze op de compostbult gegooid.
Grote planten, die in de kas stonden en die van buiten kwamen, waarvan verschillende onderhevig waren aan roest, werden getaxeerd op 650 gram per plant. Complete nonsens. Allemaal veronderstellingen, aannames en rekenkundige trucjes, bovendien gebaseerd op lampen(binnen)teelt. De Boom methode (berekeningen), die gebaseerd is op binnenteelt.
Heeft u ooit wel eens een zogenaamde ‘professionele kwekerij’ met drie petroleumkacheltjes gezien, die naast een beetje warmte, ook petroleumdamp en vocht in de ruimte brengen?
Bestudeer de foto’s eens en u ziet hoofdzakelijk takken met bladeren, het zijn buitenplanten. Er is nauwelijks een top te ontdekken en dan tot de conclusie komen dat dat honderd kilo moet opleveren?
Vergelijk de foto’s van mijn planten eens met die van een technisch goed geoutilleerde binnenkwekerij. Een universum van verschil.

En ben ik niet de enige deskundige in dit verhaal?
Waar zijn de weegrapporten en hoe moet ik bewijzen dat deze aannames, veronderstellingen niet waar zijn, als alle bewijsmateriaal in de vuilniswagen is verdwenen?

Wiens recht wordt eigenlijk gediend?
Ik citeer: ‘De verdachte moet het recht uit kunnen oefenen om het materiaal dat tegen hem wordt aangedragen te kunnen toetsen op betrouwbaarheid, op strijdigheid met het nationale en internationale recht en de eisen van een eerlijk proces- Uitspraak van het Europese Hof in de zaken Kopp tegen Zwitserland en Lambert tegen Frankrijk uit 1998’.

Doede bij het tweede VOC Cannabis Tribunaal in Den Haag in 2010 (© Gonzo media)
Doede bij het tweede VOC Cannabis Tribunaal in Den Haag in 2010 (© Gonzo media)

Ongeveer een maand na het verschijnen van de documentaire Nederwiet – De Moevie werd ik op het politiebureau uitgenodigd. In een 3,5 uur durend gesprek werd mij te verstaan gegeven, dat ik ineens 200 kilo!!!!! in één jaar in een kas van 170 vierkante meter door middel van zeven oogsten, zonder lampen, zou hebben verbouwd. Een regelrecht wonder, ik overtreed hier de natuurwetten.
Vier kilo werd eerst 400 kilo en werd vervolgens op onverklaarbare wijze 200 kilo.

Terwijl de dossiers op de plank liggen groeien de hoeveelheden blijkbaar door!

Ik viel bijna van mijn stoel bij het horen van zulke onzin. Het stemde mij verdrietig en kwaad tegelijk.
Ik heb mij, als betrokken burger met open vizier ingezet in het belang van de samenleving en wordt dan op zo’n weerzinwekkend manier tegemoet getreden.
Ik had van de overheid een constructieve opstelling verwacht, in plaats van zo’n banale reactie.
Hier blijkt dus wel uit hoe fanatiek het OM was om mij de grond in te boren. Ik had hun criminaliserende mediacampagne doorkruist. Het was hun blijkbaar helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Niks was blijkbaar te gek.
Want het is klinkklare nonsens. Je kan zonder lampen maar één oogst hebben. Bovendien werd de hele opgepompte berekening ook nog eens gebaseerd op lampenwiet, die veel meer oplevert dan buitenwiet.

Bij dit gesprek werd mij ook nog te verstaan gegeven: ‘dat ze eigenlijk niet goed wisten hoe ze met mij aan moesten’ en ‘dat als ik alleen in het dorp had verkocht en niet zo in de publiciteit was getreden, ze mij met rust hadden gelaten’!!!
Mensen, die mij kennen zeiden: met zo’n kletsverhaal (conservatoir beslag) hoef je niet eens heen te gaan. Dat wordt gewoon weg gelachen, want dit is zo ridicuul, dit slaat echt helemaal nergens meer op.
En zie tot hun en mijn grote verbazing en verontwaardiging wordt ik ook nog veroordeeld op basis van dit pertinent onjuiste verhaal. Iedereen, ik incluis, was verbijsterd. Er werd mij groot onrecht aangedaan.
Ik vind de discussie over kilo’s en eventuele verdiensten in feite vrij banaal en temeer als er dan ook nog eens een stok disproportioneel mee wordt opgetuigd om een hond te slaan.

Mijns inziens hoort de handelswijze van de overheid en het OM, die verantwoordelijk zijn voor dit wanbeleid centraal te staan en niet ik.
Ik ben een positieve factor in dit verhaal en handel wél in het belang van de samenleving. Ik kom ontzettend veel sympathie tegen. Veelal van mensen die niets met wiet te maken hebben, maar dit beleid van de overheid on-en minderwaardig vinden. Ze steunen mij en drukken mij vooral op het hart om de kop er voor te houden en door te gaan met de strijd.

Het is de rechterlijke macht hun plicht om de burger te beschermen tegen de ‘op basis van macht’ opererende staat en op rechtvaardige wijze te handelen in ‘het belang van de samenleving’.

Doede met toenmalig Tweede Kamerleden Ard van der Steur (VVD) en Lea Bouwmeester (PvdA) bij debat over Nederwiet in De Rode Hoed, Amsterdam, april 2011 (© Gonzo media)
Doede met toenmalig Tweede Kamerleden Ard van der Steur (VVD) en Lea Bouwmeester (PvdA) bij debat over Nederwiet in De Rode Hoed, Amsterdam, april 2011 (© Gonzo media)

Wat aantoonbaar niet in het belang is van de samenleving, is de strategie van het OM. Deze werd uiteengezet door de hoofdambtenaar bij het OM, Herman Bolhaar, in een artikel in Vrij Nederland, waarin hij stelde dat zij ‘altijd de rand opzoeken om door middel van het buitenproportioneel oppompen van het eventuele bewijsmateriaal de verdachte maximaal in het diskrediet te brengen’. Een heel gevaarlijke ontwikkeling. Zij proberen op zo’n manier de rechtspraak in de door hun gewenste richting te manipuleren. Het is een ondermijnende strategie. Zij leggen de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat!
Op zo’n manier wordt er aan de stoelpoten van de rechter gezaagd en wordt hij of zij gedwongen tot een ‘hypocriete, inconsistente, contraproductieve en illusoire rechtsgang ’. Het is een hele zin, maar het is het allemaal wel.
Het enige wat het OM behoort te doen is zich ‘objectief’ te baseren op ‘concrete waarheidsvinding’, niets meer en niets minder!
Zie ter illustratie het artikel over het OM in het Parool van 29 september 2015 ‘Bij steeds meer burgers ontstaat het beeld dat OM geen betrouwbare partij is‘.

Waar lijdt de exorbitante repressiedrift van het OM toe?

Wat heeft het voor allerlei negatieve, voor de samenleving schadelijke gevolgen?

Beeld: Baerveldt Vormgeving
Beeld: Baerveldt Vormgeving

1.
De rechter wordt in een spagaat gedwongen Hij moet zich baseren op een wet die vervallen is tot een dode letter. Volgens de Opiumwet 3b 2 is het verboden om hennepplanten te verbouwen. Als deze wet consequent uit gevoerd zou worden, dan zouden de coffeeshops wel kunnen sluiten.
Bovendien laat de politie weten, dat als ze de achterdeur willen sluiten, ze dit vandaag nog wel kunnen doen. Waarom doen ze dat niet of vinden ze de tijd nog niet rijp?
Waarom niet oplossingsgericht denken en stellen dat als de regels, die vervallen zijn tot een dode letter niet overeenkomen met de werkelijkheid, dan zullen die regels aangepast moeten worden en niet andersom?

Waar lijdt deze afrekencultuur verder nog toe? Ik zet nog een aantal negatieve punten op een rijtje:

2.
Hele gezinnen worden om een paar plantjes in of om hun huis zonder pardon op straat gezet, waar ze maar moeten uitzoeken hoe ze zich verder redden. Dat een rechterlijke macht dit zo laat geworden is een gotspe. (ter illustratie heb ik een artikeltje over een stel ‘Tokkies ‘ uit Amsterdam, die dertien jaar lang hun buurt terroriseerden en toen pas uit hun huis werden gezet, aan het bewijs toegevoegd. Ze hadden beter een paar wietplanten in hun tuin kunnen zetten.)
Want wat moet je wel niet uithalen om uit je huis te kunnen worden gezet? Maar je hebt een paar hennepplantjes in of om je huis, wat in geen enkel verhouding staat tot allerlei andere delicten en je wordt onverbiddelijk op straat gedonderd. Ik vind dit walgelijk en getuigen van een zeer bedenkelijke mentaliteit. Waar ben je in godsnaam mee bezig? Het doel heiligt blijkbaar de meest mensonterende methodes. Waar is de menselijke maat?

Jan Roos interviewt Doede bij kranslegging monument voor tolerantie in Hilversum ter herdenking van 25 jaar gedoogbeleid, oktober 2011 (© Gonzo media)
Jan Roos interviewt Doede bij kranslegging monument voor tolerantie in Hilversum ter ere van 35 jaar gedoogbeleid, oktober 2011 (© Gonzo media)

3.
Er wordt kwalitatief slechte wiet verkocht die ten koste gaat van de volksgezondheid en waar de staat, zonder controle, vervolgens belasting op heft. De staat is verplicht er voor te zorgen dat zij middels kwaliteitscontrole er zorg voor draagt dat er in een coffeeshop kwalitatief goede wiet wordt verkocht. Bijvoorbeeld middels een tussenstation, waarvandaan gecontroleerde en geëtiketteerde wiet aan de coffeeshops kan worden geleverd. ‘Wet Camulet’ van Hester Kooistra.

4.
Er wordt stroom gestolen, wat brandgevaarlijke toestanden oplevert.

5.
Er wordt gestolen, er vinden ripdeals, bedreigingen en liquidaties plaats.

6.
De wiet is belachelijk duur. De intensivering van de repressie is evenredig met de ontwikkeling van het criminele niveau en omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de wiet.

7.
800.000 volwassen mensen die boven of naast alcohol iets anders prefereren, namelijk wiet, en hier niemand mee tot last zijn en waar niemand aan dood gaat, worden op denigrerende wijze onderdrukt.
Zij zijn niet de vijand en je kunt gewoon met hen praten.
De persoonlijke levenssfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking, wat een geboorte recht is, worden niet geëerbiedigd. Een mens is een autonoom wezen en het is niet aan iemand of een overheid om te bepalen wat je wel of niet met je geest en lichaam (je enige concrete bezit) doet. Het criterium is altijd dat je met je gedrag een ander niet concreet tot last moet zijn.
Bovendien is er wel enige discrepantie tussen het feit dat je er verbaal alles uit moet kunnen gooien, maar dat wat je in je lichaam stopt ineens door een overheid moet worden bepaald.
Wat vrijheid?!

8.
Het vergaarde kapitaal van coffeeshophouders wordt crimineel vermogen genoemd. Terwijl zij altijd belasting hebben betaald en de Hoge Raad heeft bepaald: ‘winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld.
Een metafoor: vroeger leerde je op school ; ‘de heler is erger dan de steler’. Tegenwoordig constateer je: ‘de steler is erger dan de heler’ en heft de staat zelfs belasting op de handelswaar van de heler. En bepaald vervolgens de Hoge Raad dat winst gemaakt door de heler geen crimineel geld is.

9.
De medicinale gebruiker. In 2011 bleek ik een niertumor van negen centimeter te hebben, die vergroeid was met mijn hoofdader. Ik ben hier succesvol aan geopereerd en voor ‘de tweede keer’ ternauwernood aan de dood ontsnapt. Dientengevolge kwam ik in aanraking met wietolie, die mij werd aangeboden als preventief middel om eventuele uitzaaiingen voor te zijn. Ik ben deze materie (wietolie) gaan bestuderen en kwam er toen achter wat voor een geweldig medicijn dit was. Het kan bijvoorbeeld helpen bij artrose, artritis, Asperger, ADHD, borderline, Crohn, depressie, slapeloosheid, Parkinson, chronische pijn, glaucoom, migraine, multiple sclerose, OCPS, reuma, spastische darmen, schizofrenie, spierspasmen, trauma, misselijkheid, kanker, fibromyalgie, wratten en diabetes.
Rick Simpson, een Canadees die bij mijn weten aan deze materie bekendheid heeft gegeven, toont in een protocol (2013) 28 bladzijden van getuigenissen van mensen ,die door middel van wietolie van hun kanker af zijn gekomen. Kort geleden nog heeft de Amerikaanse regering onderkend, dat wiet een remmende werking op kanker heeft.

Ik wil wel stellen dat ik met dit schrijven absoluut geen valse hoop wil creëren.

Nu wil het geval dat er in Nederland minstens tienduizend medicinale cannabisgebruikers zijn en dit aantal zal evenredig stijgen met het bekend worden van de geweldige medicinale werking van wietolie. Het zullen er weldra honderdduizenden zijn.
Ter illustratie:
Een vrouw heeft bv. last van slijtage in de knieën, kon dientengevolge slecht slapen en werd vaak midden in de nacht wakker van de pijn. Sinds zij de olie gebruikt heeft zij veel minder pijn en slaapt weer als een roos. Mensen met reuma in de vingers kunnen na wietolie gebruik weer piano spelen.
Mensen die in een terminale fase zijn beland kunnen dankzij de olie nog een kwalitatief draaglijk leven lijden. Mensen met epilepsie krijgen na gebruik praktisch geen aanvallen meer.
Mensen die door middel van wiet van hun kanker genezen.
En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het is een wondermiddel. De hennepplant is een ontzettend rijke plant, met recht ‘een goddelijk geschenk’.
En een concurrent van de farmaceutische industrie, die mijns inziens een belangrijk element in de bestrijding van cannabis legalisatie is. Zij hebben er alle belang bij om, ten koste van de medicinale gebruiker, cannabis verboden te houden.
Dit blijkt onder andere uit het volgende:

Vòòr 1928 zat in dertig tot veertig procent van de medicijnen cannabis verwerkt!
In 1928 werd er al een Opiumwet (12 mei) aangenomen, waarbij aan de lijst van verboden middelen, marihuana en hasjiesj werden toegevoegd. Dit gebeurde niet op grond van gezondheids- en veiligheidsargumenten, maar onder druk van de farmaceutische industrie, politieke druk van andere landen en de opvatting dat consumptie slecht voor het arbeidsethos zou zijn. De farmaceutische industrie zag de bui al hangen. Alles voor het geld!

Het is een schande dat medicinale gebruikers hun constitutionele rechten, het recht op zelfmedicatie, wordt ontzegd.
Veel zieke mensen zouden graag een aantal planten, als medicijn, in hun tuin willen zetten. Dit wordt hen echter door de wetgever onmogelijk gemaakt. Je mag dus wel kamille, hondsdraf, salie of brandnetels uit je tuin halen,maar als je daar hennepplanten wil neerzetten voor je welzijn, dan wordt je dat onmogelijk gemaakt. Sterker nog, je wordt gewoon je huis uitgedonderd.
Je wordt dus door de overheid gedwongen om dure farmaceutische producten, met allerlei vervelende bijwerkingen tot je te nemen. Ik kom hier schrijnende gevallen van tegen. Wietolie heeft daarentegen helemaal geen schadelijke bijwerking.
Mensen die wanhopig zijn, omdat ze niet op medicinale basis een aantal planten voor hun eigen welzijn mogen verbouwen. Te triest voor woorden!
Het is een misdaad tegen de mensheid, die nota bene door de overheid in stand wordt gehouden. Wiens belangen worden hier eigenlijk gediend en dient niet altijd het belang van de patiënt voorop te staan?!

Doede bij een VOC vergadering in Zwolle, februari 2012 (© Gonzo media)
Doede bij een VOC vergadering in Zwolle, februari 2012 (© Gonzo media)

10.
Vijftig procent van de politie en 75 procent van de 1300 rechercheurs houdt zich op kosten van de belastingbetaler bezig met drugsbestrijding. Legalisering zal bij benadering een miljard euro opleveren.

11.
De consument en de kweker worden geofferd op het altaar van hypocrisie, het zogenaamde zondebok principe.

12.
Discriminatoire wetgeving! Het principe van gelijkberechtiging wordt door deze wetgeving geschonden. Voor de wet is iedere Nederlander gelijk. Maar niet als het de Opiumwet betreft, dan geldt blijkbaar voor de coffeeshophouder ineens een andere wet dan voor de kweker. Hij mag verkopen en kopen, terwijl een kweker dit niet mag. Dit staat op z’n minst op gespannen voet met elkaar. De coffeeshophouder valt onder het zogenaamde opportuniteitsbeginsel. Waarom de kweker niet ?
Waarom is hij de zondebok!

13.
De drugsproblematiek hoort niet onder het ministerie van V en J te vallen, maar onder het ministerie van VWS. Die dan zorg kan dragen voor goede objectieve voorlichting en kwaliteitscontrole en zo voorkomen dat consumenten ziek worden van baggerwiet.

14.
Steeds maar doorgaan met dit averechtse beleid, waarmee je voortdurend datgene bereikt wat je pretendeert niet te willen bereiken, is volgens Einstein een vorm van krankzinnigheid, waar ik mij overigens volledig bij aansluit.

15.
De staat lokt met haar beleid, wel verkopen/niet verbouwen en het heffen van belasting op illegaal geteelde waar, wat wettelijk verboden is, de teelt zelf uit.
Wat overigens ook bij wet verboden is!

16.
De invoering van de wet ‘Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt’ is sinds 1 maart 2015 van kracht. Deze ‘growshopwet’ stelt niet alleen teelt strafbaar, maar ook ‘voorbereiding en het faciliteren’ van teelt.
Het is de zoveelste afknijpmethode, hoe moet een coffeeshop nu nog aan wiet kunnen komen?
Zeg dan eerlijk dat je de coffeeshops, met hun duizenden werknemers, tegen de wil van de Tweede Kamer meerderheid in, wilt sluiten en kom niet met zulke achterbakse methodes aanzetten.
De coffeeshop als een kikker in een kookpot met steeds heter wordend water. Zo onwaardig en onder de maat.

17.
Alle drugsproblematiek tezamen is slechts een marginaal verschijnsel ten opzichte van de alcoholproblematiek en krijgt desondanks onevenredig veel aandacht. Waarom is dit?!

Uit bovenstaande blijkt overduidelijk wat voor een ellende het huidige wietwanbeleid oplevert en hoe dit ten koste gaat van de samenleving.
Ik ben een positieve factor. Ik heb mij opgesteld als een handvat, dat je kunt aangrijpen om aan deze tragedie een eind te maken. Het heeft er alles mee te maken of je bereid bent oplossingsgericht te denken of dat je je heil zoekt in een draconische, repressieve, op macht gebaseerde benadering, die alleen maar excessen genereert. Zo ga je niet met elkaar om.
Ik probeer, als sociaal maatschappelijk betrokken burger, met mijn handelswijze decriminaliserend op te treden en de volksgezondheid te behartigen. Dit is aantoonbare in het belang van de samenleving.
Ik pleit voor opheffen van het respectloze verbod. Het moet net als met bier of wijn, je mag zoveel brouwen/kweken als je wilt, maar als je het wilt verkopen, dan moet je dat volgens de geijkte kanalen doen. De wiet verliest dan zijn extreme waarde en daarmee zal tegelijkertijd de criminaliteit verdwijnen. Laat de coffeeshophouders hun kwekers aanwijzen en ga die dan controleren of creëer een soort tussenstation waar de wiet binnenkomt, die kun je dan kan controleren op kwaliteit en gewicht en vervolgens door transporteren naar de coffeeshop.

Er werd in het voorgaande proces gesteld, dat ik geen wiet hoefde te kweken om te kunnen actie voeren. Dit is niet terecht daar mijn actie voeren onlosmakelijk verbonden is met de wietteelt en andersom.
Ook werd er gesteld dat ik niet gedwongen werd om wiet te kweken. Een dooddoener, want geldt voor de coffeeshophouder niet hetzelfde argument? Hij of zij wordt namelijk ook niet gedwongen om illegaal geteelde wiet te gaan verkopen, waar de staat vervolgens belasting op heft.

Ook het gescherm met verdragen is een dooddoener, want er wordt in Nederland al minstens 35 jaar wiet verkocht en dit is geen enkel probleem, ondanks het feit dat ze in het buitenland donders goed weten dat de wiet niet uit de lucht komt vallen.
Bovendien mag ieder land zelf bepalen of ze strafmaatregelen willen toepassen of niet en in wat voor mate. Ze zijn daar volledig vrij in. Er bestaan geen sanctiemogelijkheden.
Het is een farce! Evenals het kletsverhaal dat tachtig procent naar het buitenland gaat. In het programma Reporter van de KRO, dat uitgezonden werd op 2 maart op Nederland 2 in 2012, werd namelijk aangetoond dat in een politierapport stond, dat minstens tachtig tot 91 procent voor de binnenlandse markt bestemd was. Ware dit niet zo geweest dan hadden ze in het buitenland al lang een grote partij aangetroffen wat echter niet het geval was. Het is dus je reinste stemmingmakerij en past precies in de criminaliserende media campagne van het OM.
Tegenwoordig kunnen de coffeeshops moeilijk aan wiet komen en wordt wiet noodgedwongen ingevoerd.

Internationaal treedt alom een liberalisering op; Uruguay, Jamaica, Tsjechië, Spanje, Portugal. In Amerika zijn vijf staten overgegaan tot legalisering en wordt in 23 staten op medicinale basis wiet verkocht. Nederland, wat eerst een gidsland was, hobbelt nu achteraan. Veel ondernemers vertrekken naar Spanje en stimuleren daar de economie. In Amerika hebben ze er blijkbaar geen moeite mee om de internationale verdragen aan hun laars te lappen.

Ik vind het crimineel en contraproductief om zo’n cannabistragedie, die ten koste gaat van de samenleving, in stand te houden. Het komt er op neer dat je in feite collaboreert met de criminelen, want die hebben niets liever dan dat. Dankzij justitie zijn het voor hen gouden tijden en dat willen ze het liefst zo houden.

Ik wil u wijzen op de zaak betreffende de klimaatproblematiek die door de klimaatorganisatie Urgenda tegen de staat werd aangespannen. De rechter liet, in al z’n wijsheid, het belang van de samenleving prevaleren boven dat van de staat.
De overheid dient namelijk hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan moet de rechter de burger te hulp schieten.
De staat is nalatig en beschermt haar burgers niet voldoende. Dat is een onrechtmatige daad . Als de overheid haar burgers niet beschermt tegen alle wiet gerelateerde excessen, dan kan de rechter ingeroepen worden. Onderdeel van de rechtsstaat is, dat een overheid niet zomaar kan doen wat ze wil. Als haar lakse houding, het categorisch weigeren oplossingsgericht te denken, zulke negatieve gevolgen gaat hebben en uiteindelijk tot schending van de mensenrechten (het recht op zelfbeschikking, integriteit van eigen lichaam, het recht van zelfmedicatie en huisvesting) leidt, dan mag de rechter de Staat tot de orde roepen.
Hij dient zijn signaalfunctie te gebruiken!

Verder wil ik refereren aan het honoreren van mijn bezwaar tegen DNA afname (eind oktober 2014). Het OM, bij monde van Officier van Justitie Henk Mous, hanteerde de volgende motieven om mijn DNA materiaal te vernietigen en mijns inziens gelden voor deze zaak exact dezelfde argumenten om mij vrij te spreken en die zijn:
a. De aard van het misdrijf.
b. De ouderdom van het feit.
c. De reële ernst van het feit.
d. De omstandigheden waaronder gepleegd.
e. De opgelegde straf.
f. De persoonlijke omstandigheden van klager.
g. De mate van herhaling.
Gezien deze punten had het volgens Henk Mous het opslaan van klagers DNA in de databank geen toegevoegde waarde. Het bezwaar werd gehonoreerd en mijn DNA materiaal werd vernietigd.

Een zeer juiste interpretatie, want mijn handelswijze is absoluut niet strafwaardig. Integendeel!

Doede na afloop van de zitting in gesprek met Bart Vollenberg van Epicurus (© Gonzo media)
Doede na afloop van de zitting in gesprek met Bart Vollenberg van Epicurus (© Gonzo media)

Mijns inziens verdien ik, gezien mijn inzet, eerder waardering dan straf! Ik heb het aangedurfd om mijn nek uit te steken om in het belang van de samenleving, tot een oplossing te komen.
Ik pleit dan ook voor vrijspraak of het niet ontvankelijk verklaren van het OM, omdat zij mij middels gekunstelde bewijsvoering veroordeeld probeert te krijgen. Dit is misleiding en ondermijning van het Hof en is daarmee onacceptabel.
Ook is er de mogelijkheid schuldig verklaren zonder straf, artikel 9a.
Als ik het diplomatiek moet verwoorden, dan zou ik zeggen: ‘Het OM heeft zich schromelijk vergist’ maar als ik eerlijk ben, dan zeg ik: ‘Ze proberen mij, een klokkenluider, finaal kapot te maken (we zullen hem wel eens een toontje lager laten zingen), omdat ik, doordat ik met open vizier in de publiciteit treedt, hun criminaliserende mediacampagne teniet heb gedaan met het doorbreken van hun negatieve beeldvorming en de waanzin van wel verkopen/niet verbouwen zichtbaar heb gemaakt.’

Daar moet ik dan tegelijkertijd bij opmerken, dat het toch lijkt, gezien het honoreren van mijn DNA bezwaar, dat ze tot inkeer zijn gekomen.

Tevens wil ik hier vermelden dat ik mij totaal niet schuldig voel. Integendeel!
Ik vraag mij ondertussen wel vertwijfeld af in wat voor onverdraagzaam land ik in godsnaam ben beland.
Waarom zo repressief en intolerant tegen volwassen mensen, die van ‘een plant’ willen genieten of op medicinale basis er gebruik van willen maken, in plaats van liefdevol en verdraagzaam? Wij zijn niet de vijand!
Waar is dit goed voor? Wat is de winst?

Tot slot wil ik zeggen dat als de regels niet corresponderen met de realiteit, namelijk 800.000 volwassen, vredelievende cannabisgenieters, die boven of naast alcohol iets anders prefereren, namelijk wiet en hier niemand mee tot last zijn en waaraan niemand dood gaat, dan zullen de regels aangepast dienen te worden en niet andersom.
Dit houdt in dat, in het belang van een rechtvaardige samenleving, het vermaledijde respectloze verbod van tafel moet. Een win-win situatie.

Van alle beeldmateriaal gaan wij een nieuwe documentaire maken en wat zou het niet geweldig zijn als deze raadkamer te Leeuwarden hier een constructieve glansrol in zou gaan vervullen.

Laten we ons gezamenlijk inzetten voor een vredelievende en tolerante samenleving, waarin op basis van wederzijds respect de dialoog, voor een maximaal betrokken samenleving, centraal staat en het recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd.

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker en VOC medewerker

 

 

 

Comments (14)

 • Annet Smit 16/10/2015 at 2:55 pm Reply

  Geweldig ik zie wat het doet voor kankerpatienten dus vooral doorgaan !!!

 • Jeffrey 17/10/2015 at 6:30 am Reply

  Doede, ik mijn ogen ben je een held. Mijn respect voor wat je doet

 • Jeffrey 17/10/2015 at 6:33 am Reply

  Doede in mijn ogen ben je een held. Respect

 • Atze de Vries 17/10/2015 at 10:41 am Reply

  De Nederlandse wetgeving word door mensen met vooroordelen gehanteerd, en wie niet in hun indoctrinatie thuis past, word medogenloos onderuit gehaald.

 • pollens 17/10/2015 at 4:11 pm Reply

  Doede ging door, waar ik het in 1976 al opgaf
  GAAAFFF die stugge Friezen

 • Plantarium Nijmegen 17/10/2015 at 7:48 pm Reply

  De strijd tegen dit totaal onlogische beleid gaat gelukkig voort, net zolang als nodig is om tot een regulering en uiteindelijk legalisering te komen.
  Doede, bedankt voor dit inspirerende betoog.

 • Cailey 18/10/2015 at 7:55 am Reply

  Het is ons gegeven door de natuur en ze maken het illegaal, het heeft al zoveel mensen met kanker en ms geholpen in mijn omgeving , het is allemaal een geld kwestie. Ze douwen ons liever medicijnen met bijwerkingen door de strot, en voor die bijwerkingen ook weer medicijnen. Schandalig

 • Cath 18/10/2015 at 8:57 am Reply

  Ik ben van de Piratenpartij Nederland en was er vrijdag ook, maar kon helaas net als veel anderen niet naar binnen omdat de zaal veel te klein was. Goed verhaal van Doede, blij dat ik het hier nu nog kon lezen.

 • Weedy Gonzales 18/10/2015 at 3:44 pm Reply

  Wordt het geen tijd om een “one issue” party op te zetten, een party die maar 4 jaar bestaat, of meer als dat nodig is, maar alleen tot doel heeft: Legalisatie en Regulatie van Wiet? 800.000 rokers zijn een aardige vijver om in te vissen zou ik zeggen. Kijk naar PvdD, die hebben met 2 zetels in de laatste jaren 100 x meer voor elkaar gebracht dan alle ander “diervriendelijke|” partyen… Alleen is het wel belangrijk dat de party tot doel heeft zichzelf zo snel mogelijk op te heffen… Als het gebeurt, wil ik wel kandidaat zijn, ondanks dat ik m’n vader (ex politicus) had beloofd om dat niet te doen…

 • Tom 19/10/2015 at 8:19 pm Reply

  Dank voor het posten.
  Mooie woorden Doede! Wij mogen dankbaar zijn met jou als werktuig om tot een oplossing te komen.

 • Olav de Mönnink 20/10/2015 at 2:01 pm Reply

  Doede
  Vlaggenschip van de voc
  Het schip gaat waar de lading haar brengt
  Vrijspraak n anders niet!

 • Betty Schootstra 22/10/2015 at 9:05 am Reply

  Doede, je bent een Fries om trots op te zijn!!

 • Irene 22/10/2015 at 1:26 pm Reply

  heel veel goeds en sterkte gewenst. Met hoop op -eindelijk- een goede afloop!

 • Tjitze 31/10/2015 at 11:26 am Reply

  Hoi Doede, ik heb groot respect voor waar jij mee bezig bent en steun je volledig. Een wonderlijk instituut, dat OM. Opblazen en liegen tot en met, hoe laag moet je daarvoor gezonken zijn. Het heeft in ieder geval niets te maken met eerlijkheid en waarheidsvinding.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*