Het morele debacle: OM onderdeel van het criminele circuit

Doede de Jong, biologisch wietkweker en VOC’er van het eerste uur, neemt het in een nieuw artikel op voor coffeeshop pionier Johan van Laarhoven, oprichter van The Grass Company. ‘Ik hoop dat mensen massaal Johan gaan steunen om hem en zijn vrouw op de been te houden en zodoende te laten blijken, dat ze de handelswijze van het OM in het algemeen en in deze zaak in het bijzonder, afkeuren.’

Het morele debacle: OM onderdeel van het criminele circuit

door Doede J. de Jong

Johan en zijn vrouw Toekta in de Bangkok Remand Prison (Foto: Omroep Brabant)
Johan en zijn vrouw Tukta in de Bangkok Remand Prison (Foto: Omroep Brabant)

Dit stuk gaat in essentie om hoe het Openbaar Ministerie zich manifesteert in de zaak ‘Johan van Laarhoven’.

Als je als Openbaar Ministerie pretendeert dit cannabisbeleid te voeren om de criminaliteit te bestrijden en de volksgezondheid te behartigen en je voortdurend het tegenovergestelde bereikt en hier desondanks mee doorgaat, dan is dit krankzinnig en ben je onderdeel geworden van een crimineel circuit.

Door dit beleid neemt de criminaliteit toe en gaat de volksgezondheid door het riool.

Het OM laat de wietmaterie willens en wetens escaleren om hun banale repressieve optreden te kunnen rechtvaardigen met het uiteindelijk doel om het hele cannabisgenieten de nek om te draaien.

Totaal geen respect voor de 800.000 vredelievende, volwassen cannbisgenieters.

Ter illustratie, lees en huiver en probeer niet over je nek te gaan:

Nederlandse delegatie in hotel Bangkok over Van Laarhoven: we zullen niet rusten tot hij niets meer heeft

Johan van Laarhoven bij een recent bezoek van Nederlandse journalisten aan Bankgkok
Johan van Laarhoven bij een recent bezoek van Nederlandse journalisten aan Bankgkok

Johan is Jezus niet en zal best wel eens zaken hebben gedaan, die volgens het OM niet geoorloofd waren. Maar noem mij eens een coffeeshophouder die dat, in deze, nooit heeft gedaan.

Hij of zij werpe de eerste steen!

Bovendien is dat met het huidige door de overheid gecriminaliseerde coffeeshopbeleid vaak onvermijdelijk.

Afgezien van wat Johan eventueel op z’n kerfstok heeft, mag dit nooit een reden zijn om iemand, op basis van speculaties, veronderstellingen en rekenkundige trucjes met vijftig man in een bloedhete Thaise cel te manipuleren.

Dit staat haaks op de menselijke waarden en de morele standaard die wij in Nederland ten opzichte van gedetineerden hanteren en is o.a. daardoor onacceptabel. In Thailand hebben ze weinig of geen respect voor menselijke waarden en is een gevangene een crimineel wegwerpartikel.

Het heeft er alle schijn van dat dit, onder leiding van hoofd advocaat-generaal te Den Bosch Charles van der Voort, een platvloerse wraakactie van het OM is. Ze hebben tegen Johan niets belastends kunnen aantonen. Hij heeft geen strafblad. Hun optreden is vooralsnog volledig speculatief.

Charles van der Voort, hoofadvocaat-generaal ressortsparket Den Bosch (Beeld: YouTube)
Charles van der Voort, hoofadvocaat-generaal ressortsparket Den Bosch (Beeld: YouTube)

Het OM propageert, bij monde van hoofdambtenaar Herman Bolhaar (OM), dat zij altijd de rand opzoeken om de verdachte maximaal in het diskrediet te brengen.

Hun enige taak is om zich te baseren op concrete waarheidsvinding, niet meer en niet minder.

Ook Johan zijn Thaise vrouw, Toekta, heeft hier zwaar onder te leiden en zit ook onder een zeer streng regiem gevangen, terwijl zij nota bene met de hele materie niets van doen heeft. Hun twee kinderen van zes en twaalf wonen bij zijn oudste zoon.

De huidige, naar ontbinding riekende handelswijze van het OM dient in het algemeen en in deze zaak in het bijzonder, eens goed onder de loep te worden genomen, opdat men zich gaat baseren op concrete waarheidsvinding en niet als een domme, contraproductieve wraakmachine te fungeren.

Mensen die dit hebben veroorzaakt (zie bovenstaande illustratie) en rechtvaardig vinden zouden zonder meer van hun post ontheven moeten worden.

Ik hoop dat mensen massaal Johan gaan steunen om hem en zijn vrouw op de been te houden en om zodoende te laten blijken, dat ze de handelswijze van het OM in het algemeen en in deze zaak in het bijzonder, afkeuren.

Hoelang laten we nog over ons heen lopen?

Baas In Eigen Brein !

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker

Check www.cannabisaangenaam.nl
Check www.cannabisaangenaam.nl

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*