‘Verkoop van cannabiszaden NIET verboden’ aldus advocaat Maurice Veldman

Het artikel ‘Openbaar Ministerie: verkoop van cannabiszaden is verboden in Nederland‘ heeft tot een stroom reacties geleid. Strafrechtadvocaat Maurice Veldman, specialist op het gebied van de Opiumwet en columnist bij RollingStoned: ‘De dienstdoende ambtenaar heeft telefonisch bericht dat hij geen idee heeft waar hij het over heeft. Dit is ook door het OM bevestigd.’

Cannabiszaden (© Gonzo media)
Cannabiszaden (© Gonzo media)

Is de verkoop van cannabiszaden nu wel of niet toegestaan in Nederland? Over die simpele vraag is grote onduidelijkheid sinds de ‘growshopwet’ (artikel 11a, Opiumwet) op 1 maart van kracht is geworden. Sindsdien is onder meer bij groothandel Kulu Trading de volledige voorraad cannabiszaden door de politie in beslag genomen.

Eind juni kwam daar de brief van een beleidsadviseur van de gemeente Gorinchem aan een zadenbedrijf overheen. Deze H.H.J.M. Broers schreef in deze brief: “Kortgeleden is door het Openbaar Ministerie een landelijke handhavingslijn vastgesteld voor de verkoop van hennepzaden, bedoeld voor de teelt van hennepplanten. De verkoop van hennepzaden voor hennepteelt in de zin van de Opiumwet is verboden.

In een reactie schrijft advocaat Maurice Veldman:
De brief uit Gorinchem kende ik al. De dienstdoende ambtenaar heeft telefonisch bericht dat hij geen idee heeft waar hij het over heeft. Dit is ook door het OM bevestigd. Het komt erop neer dat de ambtenaar geen flauw benul heeft, een dienstdoende officier van justitie desgevraagd ook geen idee heeft over de reikwijdte van het growshopverbod en een officier van justitie in Rotterdam die zich beleidsmatig met cannabis bezig houdt heeft verklaard dat art 11a MOGELIJK betrekking kan hebben op zadenverkoop, doelend op verkoop aan beroepsmatige telers, dus uitdrukkelijk niet aan kleine thuistelers.

(© Gonzo media)
(© Gonzo media)

De verkoop van zaden zal naar mijn overtuiging door de rechter worden verboden voorzover dat een beroeps-, bedrijfsmatig of grootschalig karakter heeft. Dat is de restrictie die het growshopverbod eist. De burgemeester van Amsterdam heeft in een brief laten weten dat verkooppunten in Amsterdam die zaden verkopen in kleine hoeveelheden niet worden aangepakt en dit volledig wordt toegestaan.

Een officier van justitie heeft gezegd dat de verkoop van zaden mogelijk verboden is en doelde hiermee ook op de verkoop in grote hoeveelheden. Waar de lat van beroepsmatig ligt moet door de rechter worden vastgesteld. In de praktijk worden pakjes van 5 tot 10 zaden dagelijks verkocht. Grootschalig begint bij 200 stuks, dat staat in het Opiumwetbesluit.

Omdat je 5 planten mag kweken ligt de grens ergens tussen 5 en 200. Ik denk persoonlijk dat alles boven de 10 linke boel is. Bij business to business ligt de zaak weer heel anders. Daar valt moeilijk aan te nemen dat de verkoper ernstige reden heeft te vermoeden dat hij de beroepsmatige hennepteelt faciliteert, omdat hij niet aan een eindgebruiker verkoopt.

Ard van der Steur (© Gonzo media)
Ard van der Steur (© Gonzo media)

Voorlopig blijft het wachten op het eerste ‘zaad-vonnis’ en de beantwoording van de Kamervragen die Magda Berndsen (D66) heeft gesteld over de reikwijdte van de growshopwet en de verkoop van cannabiszaden aan Ard van der Steur (VVD), minister van veiligheid en justitie.

Van der Steur heeft op 30 juni aan de Kamer laten weten deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn te kunnen beantwoorden “aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is”.

 

HET VOC HEEFT 
UW STEUN NODIG:
KLIK SVP HIER

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*