Coffeeshops Eindhoven vanaf vandaag discriminatie-vrij

Een feestelijke dag in Eindhoven: vanaf vandaag zijn Belgen, Duitsers, Fransen en andere niet-ingezetenen weer als vanouds welkom in de coffeeshops. De grote vraag is wanneer de overgebleven steden die het ‘buitenlanderverbod’ nu nog handhaven ook de handdoek in de ring zullen gooien.

Bevrijdingsmonument, Stadhuisplein, Eindhoven (Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei)
Bevrijdingsmonument, Stadhuisplein, Eindhoven (Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Eindhoven gebruikt een typische poldermethode om van het ingezetenencriterium af te komen: een proefperiode van zes maanden. Na deze periode, die vandaag begint, zal de ‘proef’ met het niet handhaven van het criterium worden geëvalueerd.

Het lijstje steden waar coffeeshops nog steeds buitenlanders moeten weren is vandaag weer korter geworden. Voor zover bekend wordt het I-criterium alleen nog actief gehandhaafd in Maastricht, Tilburg, Breda, Helmond, Goes, Terneuzen en Vlissingen.

Zoals bekend is het I-criterium nooit gehandhaafd in grenssteden als Enschede en Arnhem of in de Randstad. Deze rechtsongelijkheid duurt tot op de dag van vandaag voort in de coffeeshopsteden waar het buitenlanderverbod nog geldt en de straatdealers topwinsten draaien.

Altijd open, voor alle leeftijden en alle drugs (Foto: Choose Life Project)
Altijd open, voor alle leeftijden en alle drugs (Foto: Choose Life Project)

Net zoals het al afgeschafte ‘Besloten Club Criterium’, is het Ingezetencriterium een medicijn dat vele malen erger is dan de kwaal. In steden als Eindhoven, Tilburg en Breda was immers nauwelijks sprake van overlast of andere problemen door buitenlandse coffeeshopbezoekers. Zolang de landelijke politiek het I-criterium niet afschaft, moeten lokale bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen en afzien van handhaving van dit staaltje contraproductieve symboolpolitiek.

In Eindhoven zijn niet-ingezetenen gelukkig niet langer overgeleverd aan de zwarte markt (24/7 open, voor alle drugs en alle leeftijden). Voor de inwoners van Maastricht, Tilburg, Breda, Helmond, Goes, Terneuzen en Vlissingen valt te hopen dat hun bestuurders het Eindhovense voorbeeld snel zullen volgen.

Flyer die sinds vandaag wordt verspreid in de Eindhovense coffeeshops, verenigd in de VCE:

VCE_flyer_I-criterium_2talen_15072015
© Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*