Volledige tekst brief TGC oprichter Johan van Laarhoven aan het VOC

Er is veel vraag naar de tekst van de brief die Johan van Laarhoven, oprichter van The Grass Company, schreef aan het VOC vanuit zijn cel in de Bangkok Remand Prison in Thailand. VOC woordvoerder en secretaris Derrick Bergman las de brief afgelopen zondag voor tijdens de zevende Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam, die verspreid over de dag zo’n 10.000 bezoekers naar het Flevopark trok. “Als we dit winnen dan zal rechter Justitie dwingen om eindelijk de waarheid op te biechten en om ons uit deze erbarmelijke situatie te verlossen.”


Beste Derrick

Waar is de tijd gebleven dat we tevreden een joint rokend in The Grass Company zaten te filosoferen over de toekomst van het Nederlands Cannabisbeleid.

En dan nu, zwetend en stinkend met 50 anderen, opeen gepakt in een Thaise cel van 50 vierkante meter vol met ongedierte dat er duidelijke plezier in heeft om mij dagelijks lek te steken.

Een groter contrast bestaat er niet, en waarom?

(klik voor grote versie)
(klik voor grote versie)

Omdat de Nederlandse justitie het nodig vond om mij bij de Militaire Junta in Thailand af te schilderen als de grootste Drugs Baron van Europa die leiding geeft aan een criminele organisatie die voor miljoenen aan crimineel drugsgeld witgewassen zou hebben in Thailand.

Tevens werd ook mijn lieve vrouw, moeder van twee jonge kinderen door Nederland beschuldigd als partner in mijn crimes.

Een perfecte timing van Justitie want een Militaire dictatuur dat net twee maanden eerder de macht heeft gegrepen wil maar al te graag de Wereld laten zien hoe sterk zij op kan treden en wat is er dan nog mooier dan om met de hulp van Nederland de Tilburgse Pablo Escobar met groot vertoon te arresteren en vast te zetten en de beelden daarvan de hele wereld over te sturen.

Brief_Johan_aan_VOC_pag02
(klik voor grote versie)

Sindsdien proberen mijn advocaten en ik de Thaise Junta ervan te overtuigen dat wat Justitie beweert niet waar is, dat ik niet meer ben dan een Tilburgse koffieshophouder die een vergunning heeft om cannabis te verkopen en die altijd netjes zijn belastingen heeft betaald.

Helaas schijnt niemand te willen luisteren. De Militaire Junta heeft al lang voor de arrestatie ons schuldig bevonden en is absoluut niet bereid dit wijzigen, te meer omdat onze veroordeling met zich meebracht dat zij heel onze bezittingen af zullen nemen.

Ook Nederland schijnt niet bereid te zijn om toe te geven dat de informatie die zij aan de Junta verstrekt heeft niet juist is, dat de waarheid is dat ik helemaal geen strafblad heb, dat ik zelfs helemaal niet verhoord of beschuldigd ben en al zeker niet veroordeeld voor enig delict.

Nu denk je natuurlijk; dit bestaat niet, Nederland zou zijn eigen burgers nooit uitleveren aan een land met de doodstraf dat in staat van beleg verkeerd met een Militaire dictatuur die net de grondwet heeft afgeschaft.

En dat is nu precies wat er is gebeurd.

Brief_Johan_aan_VOC_pag03
(klik voor grote versie)

Onder leiding van Ivo Opstelten en zijn Holy War On Koffieshops is ons land veranderd in een Politiestaat waarin Justitie, overigens net als Opstelten zelf, het de normaalste zaak van de wereld vindt om te liegen en bedriegen waar het maar uitkomt om hun doel te bereiken, in deze is dat de sluiting van alle koffieshops in Nederland, te beginnen met de grote jongens.
Als daar mensen voor opgeofferd moeten worden, dan zij dat zo, het doel heiligt de middelen!

Zelfs als dit ingaat tegen de wil van gerechtelijk Nederland.

Want waaraan Justitie voorbijgaat is dat sinds 2012 er geen rechter meer in Nederland is die nog medewerking wil geven aan Opstelten zijn inquisitie.

Zij zijn níet langer bereid om koffieshops te veroordelen voor feiten met betrekking tot de bevoorrading van die shops.

Dus wat heeft het allemaal voor zin, miljoenen verslindende onderzoeken, hele gezinnen die ten gronde worden gericht en dan is er uiteindelijk geen rechter die wil veroordelen omdat zij het niet eens zijn met Justitie.

(klik voor grote versie)
(klik voor grote versie)

Nederland is blijkbaar vervallen in een Justitiële dictatuur met Opstelten als de Ultimate Dictator die zich boven de gehele rechtelijke macht verheven vindt!

Het gevolg hiervan is dat mijn vrouw en ik nu al bijna een jaar onschuldig vast zitten op beschuldiging van grootschalige softdrugs handel, het runnen van een criminele organisatie en het witwassen van het daarmee verdiende geld.

Grootschalige softdrugshandel, dat klopt. Met vijf goedlopende koffieshops gaan er aardig wat kilootjes doorheen. Alleen vermeldt Justitie niet dat The Grass Company een vergunning heeft om softdrugs te verkopen.

Criminele organisaties, dat moeten de medewerkers zijn die allemaal in loondienst zijn en een bewijs van goed gedrag hebben, dit vermeldt Justitie ook maar niet.

Witwassen van crimineel geld, over al het geld verdient in de koffieshops is keurig belasting betaald, maar ook dit vond Justitie niet nodig om te vermelden.

Johan van Laarhoven in zijn cel (eigen foto, eerder verschenen in NRC)
Johan van Laarhoven in zijn cel (eigen foto, eerder verschenen in NRC)

Samenvattend kunnen we dus concluderen dat dat de enige reden waarom mijn vrouw en ik vast zitten is dat Justitie met opzet gelogen heeft en essentiële informatie heeft verzwegen met als reden, Opstelten van dienst te zijn in zijn Holy War On Koffieshops, waarbij het doel de middelen heiligt!

Daar de Thaise dictatuur al heeft besloten dat mijn vrouw en ik schuldig zijn en het vermoedelijk onze bezittingen al onderling heeft verdeeld, is het meer dan waarschijnlijk dat wij tot een lange gevangenisstraf veroordeeld zullen worden met alle gevolgen van dien.

Het enige dat ons hiervan nog kan redden is dat Justitie stopt met liegen en bedriegen en dat zij eindelijk eens begint de waarheid te vertellen, maar tot op heden zijn zij daar niet toe bereid. Waardoor wij geen andere keuze hadden dan het aanspannen van een Rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, in de hoop dat we de rechter kunnen overtuigen van wat voor smerig spel Justitie speelt ten koste van onschuldige Nederlandse Staatsburgers. Als we dit winnen dan zal de Rechter Justitie dwingen om eindelijk de waarheid op te biechten en om ons uit deze erbarmelijke situatie te verlossen.

Als laatst wil ik graag Derrick Bergman en het VOC-team bedanken voor alle steun en hulp in deze verschrikkelijke tijd.
A friend in need is a friend indeed!

Johan van Laarhoven|
Remand Prison Bangkok
The Hell from Bangkok

Transcript of letter from Johan van Laarhoven The Grass Company to VOC from his Bangkok cell – read out at Cannabis Liberation Day Amsterdam 14-6-2015

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*