Doede de Jong: Verbetering CAO politie door legaliseren cannabis

Op 29 april publiceerde de Leeuwarder Courant een opinieartikel van onze eigen Doede de Jong, ‘Verbetering CAO politie door legaliseren cannabis’. Doede: ‘Voor een echte liberaal, zoals Ard van der Steur, moet de beginselverklaring van de VVD toch naadloos aansluiten bij het opheffen van het respectloze cannabisverbod?’

(dit artikel is verschenen in de Leeuwarder Courant van 29 april 2015)

Doede in zijn -lege- kas, april 2015 (© Gonzo media)
Doede in zijn -lege- kas, april 2015 (© Gonzo media)

In het kader van een verbetering van de politie salariëring is dit een uitgelezen kans voor Ard van der Steur om als minister van V. en J. en als liberaal een aantal vliegen in één klap te slaan.

50% van de politie en 75% van de 1300 rechercheurs houden zich bezig met drugsbestrijding. Door de geïntensiveerde repressie is de criminaliteit toegenomen en gaat de kwaliteit van de verkochte wiet zienderogen achter uit. Niemand is er een gram minder om gaan consumeren,terwijl het aantal ongewenste excessen alleen maar toe neemt. Een heilloze, averechtse weg.

Het verbod is het probleem.

Onderken eindelijk eens dat 800.000 vredelievende volwassen cannabis genieters niet de vijand zijn, integendeel en dat er geen enkele reden is om hen zo denigrerend tegemoet te treden.

Niet de plant is het probleem, maar de alom betuttelende overheid, die een monstrum heeft gecreëerd.

De voordelen van het opheffen van het verbod zijn legio.

Het moet net zoals met bier en wijn, dus iedereen mag wiet verbouwen, maar als je het wilt verhandelen zul je dat via de geijkte kanalen moeten doen. Dit levert het volgende op, een 500.000 euro bezuinigen op de bestrijdingskosten en 250.000 euro belastinginkomsten.

De politie kan zich met nuttige zaken gaan bezig houden.

De kwaliteit van de wiet kan gecontroleerd worden.

Ruim 10.000 medicinale consumenten kunnen hun gewenste medicijn van hun eigen planten maken.

Geen brandgevaarlijke stroomsteelconstructies meer.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Hoef je mensen niet langer drie dubbel te straffen door ze, omdat ze een paar plantjes in of om hun huis hebben, uit hun huis te zetten. Een straf die overigens in geen enkele verhouding tot het delict staat en die vergeleken met de compassie die er i.v.m het alcoholslot voor notoire drankgebruikers is, ronduit bizar is te noemen!

Het opheffen van het verbod of minimaal legaliseren is inherent aan het opheffen van de criminaliteit en waar ook nog eens 67 % van de bevolking voor is.

Voor een echte liberaal, zoals Ard van der Steur, moet de beginselverklaring van de V.V.D. (augustus 2008): ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van eigen lichaam en zelfbeschikking’, toch naadloos aansluiten bij het opheffen van het respectloze cannabisverbod?

Help mee de plant te bevrijden en kom naar Amsterdam!
Help mee de plant te bevrijden en kom naar Amsterdam!

Dus niet langer gedraald, legaliseer cannabis.

Een win-win situatie en dit alles in het belang van de samenleving.

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker te Appelscha

Doede is een van de sprekers op de zevende Cannabis Bevrijdingsdag, het jaarlijkse gratis festival van het VOC, op 14 juni in het Flevopark in Amsterdam. Komt allen!

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*